Celofiremní, Smart Cities | 26. 01. 2018

Český Siemens partnerem unikátní publikace o chytrých městech

Města budoucnosti, nejrozsáhlejší tuzemská publikace věnovaná problematice chytrých měst, byla slavnostně pokřtěna 24. ledna v pražské Betlémské kapli. Společnost Siemens podpořila vznik tohoto titulu a autorsky se na něm také podílela. Publikaci vydalo nakladatelství Nadatur.


Pod knihou je podepsána autorská dvojice Miroslav Svítek, děkan Dopravní fakulty ČVUT, a architekt Michal Postránecký, kteří v publikaci, společně se širším kolektivem autorů včetně expertů společnosti Siemens, komplexně formulovali oblast chytrých měst. Díky objemu informací i svému rozsahu je kniha v českém prostředí unikátním počinem.

 

„Chytré město by mělo vypadat kultivovaně a funkčně, má naslouchat svým obyvatelům a vytvářet jim podmínky pro co nejlepší život. Věřím, že podporou této publikace přispějeme k rozšíření prvků inteligentní infrastruktury v Česku a tedy i ke zlepšení prostředí v našich městech,“ říká Lukáš Loun, ředitel pracovní skupiny Chytrá města ve společnosti Siemens ČR.

 

„Díky výjimečnému kolektivu autorů z akademické sféry i praxe (kromě již zmíněných jmenujme za všechny profesora Vladimíra Maříka, ředitele CIIRC ČVUT a nositele státního vyznamenání za přínos v oblasti vědy, Aleše Lacioka, ředitele výzkumu a vývoje společnosti ČEZ či Vladimíra Zadinu, člena představenstva společnosti Operátor ICT, která má na starost projekt Smart Praha) se nám podařilo vytvořit odbornou publikaci, která svým obsahem osloví nejen specialisty, ale je velmi dobře srozumitelná i pro laickou veřejnost. A to bylo naším hlavním cílem,“ dodává Lenka Patrasová, ředitelka nakladatelství Nadatur.

 

Kniha je členěna do tří bloků. První část popisuje chytré město pomocí nástrojů systémové analýzy a ukazuje různé souvislosti mezi urbanismem, bezpečností, ekonomikou či probíhající čtvrtou průmyslovou revolucí. Druhá část je zaměřena na ukázky konkrétních chytrých řešení v oblasti státní správy a veřejné samosprávy, kybernetické a energetické infrastruktury, mobility, inteligentních budov či vodního hospodářství. Třetí část se věnuje metodikám tvorby chytrých měst (Czech Smart City Cluster) a jejich hodnocení, představení znalostní platformy SynopCity.com a jsou zde také uvedeny konkrétní vzorové příklady implementace konceptu chytrých měst. Jedna z kapitol představuje inteligentní řešení Siemens, která využívá vídeňské předměstí Aspern. Vídeň je dlouhodobě označována jako nejlepší město k životu a v Aspernu, který do značné míry funguje jako „městská laboratoř“, koncept chytrého města naplno ožívá.

 

Siemens dokáže inteligentní řešení integrovat do infrastruktury měst a obcí a úspěšně tak posílit efektivitu budov, dopravy i energetických systémů. Tyto kroky vedou ke zlepšení kvality života obyvatel měst a obcí, díky použití nejmodernějších technologií dochází ke zvyšování efektivity, bezpečnosti, ekonomické konkurenceschopnosti, tvorbě příjemného a zdravého prostředí pro život. Pro další informace navštivte www.siemens.cz/chytramesta

Foto

Kontakt

Siemens, s.r.o., Corporate Communications
Kontakt pro média: Mariana Kellerová, telefon: +420 602 403 594
E-mail: mariana.kellerova@siemens.com

Pro ostatní informace kontaktujte naše kontaktní centrum: +420 800 90 90 90


Připojte se k nám na Facebooku (www.facebook.com/SiemensCzech nebo na Twitteru (@SiemensCzech, @chytramesta). Více informací o výzkumu a vývoji naleznete na www.siemens.cz/press/inovace-a-zajimavosti

 

Siemens Česká republika

Siemens patří mezi největší technologické firmy v České republice a již více než 125 let je nedílnou součástí českého průmyslu a zárukou inovativních technologií. Se svými 12 000 zaměstnanci se řadí mezi největší zaměstnavatele v Česku. Portfolio Siemens pokrývá řešení pro průmysl, energetiku, dopravu a veřejnou infrastrukturu, technologie budov a zdravotnictví. Český Siemens je průkopníkem v oblasti Průmyslu 4.0 a Smart Cities, v rámci kterých přináší zákazníkům komplexní digitální produkty a služby. Více informací naleznete na http://www.siemens.cz.

 

Koncern Siemens AG

Skupina Siemens Česká republika je součástí globálního technologického koncernu Siemens AG, který je již více než 170 let synonymem pro špičkové technologie, inovace, kvalitu a spolehlivost. Společnost působí po celém světě a zaměřuje se na oblast elektrifikace, automatizace a digitalizace. Siemens patří k největším poskytovatelům technologií šetrných k životnímu prostředí, řadí se mezi přední dodavatele energetických zdrojů a technologií pro přenos energie. Siemens patří mezi průkopníky řešení v oblasti veřejné infrastruktury, průmyslové automatizace a softwarových řešení pro průmysl. V rámci dceřiné společnosti Siemens Healthineers AG je společnost také předním dodavatelem zdravotnických zobrazovacích zařízení, jako je počítačová tomografie a zobrazovací systémy s magnetickou rezonancí, a lídrem v oblasti laboratorní diagnostiky a klinického IT. Ve finančním roce 2018, který skončil 30. září 2018, dosáhl Siemens obratu 83 miliard EUR s čistým ziskem 6,1 miliard EUR a zaměstnával 379 tisíc zaměstnanců po celém světě. Více informací naleznete na http://www.siemens.com.

Další tiskové zprávy