background

Zajímá tě doprava budoucnosti? Přidej se k nám!

O nás

Siemens Mobility, s.r.o.

Společnost Siemens Mobility, s.r.o. je součástí globální značky Siemens, zároveň jsme však samostatným právním subjektem. V České republice máme více než 750 zaměstnanců a stále rosteme. Gró naší práce je oblast dopravy a s tím související činnosti. Kromě obchodních týmů v našem portfoliu naleznete vývoj a konstrukci kolejových vozidel, automatizaci železnic, IT HUB, centra služeb (od schvalování kolejových vozidel po sdílené služby) či odštěpný závod Mobility Metro Services pro údržbu pražského metra linky C – do všech těchto částí hledáme nové kolegy.

 

Plzeň

R&D v oblasti automatizace
železnice, vývoj a konstrukce
kolejových vozidel

 

Praha

Sídlo společnosti, obchodu a podpůrných funkcí,
centrum sdílených služeb, IT HUB, vývoj a konstrukce
kolejových vozidel, R&D v oblasti automatizace
železnice, odštěpný závod Mobility Metro Services
pro údržbu metra linky C (depo Kačerov)

 

Brno

R&D v oblasti automatizace
železnice, vývoj a konstrukce
kolejových vozidel

 

Ostrava

Centrum sdílených služeb, vývoj
a konstrukce kolejových vozidel

Naše obchodní úspěchy

Jsme pyšní zejména na dodávky lokomotiv Vectron, které slouží českým zákazníkům v nákladní i osobní dopravě v evropském měřítku. Cestující ocení také supermoderní osobní železniční vozy pro České dráhy, které se připojily k osvědčeným railjetům a pozvedávají cestování na české železnici opět o stupeň výše.  

Rail Infrastracture je synonymem pro zabezpečení na železnici i v hromadné dopravě. Nedílnou součástí naší práce je pak servis zákazníkům – v rámci Rail Services se orientujeme jak na podporu provozu lokomotiv, tak zajišťujeme tzv. Full service na lince C pražského metra.

Videa

Siemens Mobility Česká republika

Vývoj a konstrukce

Železniční automatizace

Inteligentní dopravní systémy

Konstrukční a vývojové centrum kolejových vozidel se zabývá vývojem kolejových vozidel, jejich komponent a systémů, včetně následné integrace do vozidla. Naše práce pokrývá celé portfolio kolejových vozidel, tedy tramvaje, metra, regionální, příměstské i vysokorychlostní jednotky a lokomotivy. Pracujeme v mezinárodním týmu s německými a rakouskými kolegy na projektech pro zákazníky z celého světa. V tomto odvětví patříme k naprosté špičce a určujeme stav techniky. V České republice na pobočkách v Praze, Ostravě a v Plzni sídlí třetí největší konstrukční a vývojové centrum Siemens Mobility.

V oblasti mechanické integrace se zabýváme konstrukcí svařovaných vozových skříní, tzv. „hrubých staveb“, především hliníkových, kompletním interiérem vozidel, nástupními systémy, mezivozovými přechody, rozvodem kabeláže a tlakového vzduchu, stanovištěm řidiče, klimatizací, sanitárními moduly, palubním bistrem a dalšími části vozidel. V oblasti elektrické integrace se zabýváme vývojem SW nadřazeného vozidlového řízení, nadřazeného řízení pohonu, projektováním HW a tvorbou elektrotechnické dokumentace, ale také prováděním testů různých úrovní výsledného kódu.

Jsme schopni sami řídit globální projekty a projektové týmy, protože máme v našem týmu projektové manažery, řešíme průřezové vlastnosti a parametry vozidel – elektromagnetickou kompatibilitu, požární bezpečnost, pevnostní výpočty, spolehlivost a bezpečnost, náklady životního cyklu, ergonomii stanoviště řidiče, svařované a lepené spoje.

 

 

V našem R&D centru Siemens Mobility se zabýváme vývojem software, hardware, validací a mechanickým designem. Výsledky naší práce lze najít v mnoha produktech koncernu Siemens Mobility pro železniční dopravu.

Nabízíme příležitost podílet se na vývoji nové generace železničního přejezdu, inteligentního ovládání výhybky, návěstidel, světelné signalizace, balíz, počítadel náprav, vstupně výstupních modulů, ovládacích a zobrazovacích prvků vlaku apod. Máme zkušenosti s projekty v bezpečnostních kategoriích SIL0 – SIL4 dle Safety CENELEC norem EN 50128 a EN 50129 s důrazem na moderní komunikaci přes zabezpečený Ethernet s pokročilou preventivní diagnostikou a využitím procesoru k řízení v redundantním módu. V našem R&D centru realizujeme kompletní řešení od definování požadavků přes vývoj softwaru, hardwaru a mechaniky až po verifikaci, validaci a typové zkoušky. Naše produkty jsou nasazovány po celém světě v rámci přechodu na moderní systémy řízení kolejové dopravy jako ETCS. Máme zájem o dlouhodobou spolupráci na projektech, které v tomto odvětví patří ke světové špičce a určují nové trendy.

Oddělení, zabývající se podporou a vývojem pro interní potřeby společnosti Siemens Mobility s.r.o. celosvětově, sídlí oficiálně v Praze. V reálném světě však každý z nás pracuje vzdáleně a do kanceláří docházíme na domluvené schůzky či v případě jiné potřeby. IT HUB se skládá z 5 produktových oddělení:

1. Analytics & Functions: poskytuje integrovaná a zákaznicky orientovaná řešení založené na IT –Business Inteligence a analytice.

2.  Digital Enterprise: zvyšujeme efektivitu našeho podnikání skrze poskytování kreativních a flexibilních řešení. Naší nejvyšší prioritou je kvalita a spolehlivost poskytovaných služeb.

3.  Manufacturing & Logistics: nepřetržitě a vytrvale zajišťujeme nejvyšší možnou dostupnost našich služeb pro více než 15 tisíc uživatelů. Realizujeme procesy napříč celým hodnotovým řetězcem, i díky tomu jsme stabilní oporou celého Siemens Mobility IT.

4.  Sales & Services: naše práce vyžaduje úzkou spolupráci se všemi subjekty, které se podílejí na úkonech spojených s údržbou, procesem neustálého zlepšování a obchodními konzultacemi. Oddělení je rozděleno na dvě sekce, a to CRN, Prodej & Dodání a Služby & Zakázky.

5.  IT Infrastructure: navrhujeme, tvoříme, řídíme a zlepšujeme možnosti globální spolupráce, datových center a networkingových služeb v rámci Siemens Mobility.  Poskytujeme 40 000 uživatelům přes 90 služeb z oblasti IT v 68 zemích světa. V centru našich služeb stojí náš Service Desk, zaměřujeme se na nástroje Microsoft Office 365 a Public Cloud.

V našem SW vývojovém centru se zabýváme vývojem jednotné strategické softwarové platformy, která sjednotí veškeré IT systémy ve vozidlech hromadné dopravy.

Tato platforma nese název TrainIT. Jedná se o modulární systém určený především pro IT aplikace v kolejových vozidlech. Skládá se ze standardního hardwaru se standardními IT rozhraními a příslušného softwaru, což skýtá širokou škálu řešení jak pro vlakovou obsluhu, tak samozřejmě i pro cestující. Do této škály patří různé informační systémy, CCTV systémy, systém kontroly jízdného, zábavní systémy, diagnostika nebo servis.

Součástí platformy je rovněž standardizované rozhraní vlak/země, jehož prostřednictvím lze on-line zjistit aktualizaci jízdního řádu, doporučené směry výstupů a východů z nástupiště, navazující spoje, obsazenost ostatních vozů apod. Tyto informace je pak možné využít i v dalších aplikacích, například pro monitoring celé flotily a plánování dalšího nasazování jednotlivých souprav. I v rámci této standardizace se přitom předpokládá další rozšiřování a škálovatelnost. Tato platforma bude navíc aplikovatelná nejen na produkty Siemens, ale bude kompatibilní i s produkty ostatních výrobců. Bude plně univerzální a otevřená. Její klíčovou součástí bude i tzv. internet věcí, který díky všudypřítomným senzorům umožní věcem sbírat a analyzovat velké množství dat a na jejich základě mezi sebou a nezávisle na člověku komunikovat.

Naše systémy můžete vidět v metru některých evropských měst, meziměstských vlacích nebo i v rychlovlaku Velaro s maximální rychlostí až 350 km/h. Během vývoje SW testujeme při nočních jízdách přímo v metru nebo na několika kilometrové testovací dráze v Německu. Kromě vývoje se v naší pobočce v Praze zabýváme i projektovým řízením kompletní integrace SW a HW do kolejových vozidel.

Naše systémy jsou postavené na Linux prostředí a technologiích jako je Java 7/8, C/C++, Angular 2, Python, OSGi. Pomáhá nám Docker, Jenkins, SonarQube, Maven nebo SVN/GIT a při vývoji se snažíme řídit SCRUMem. Klademe důraz na návrh čistého API a nevyhýbáme se ani důslednému zabezpečení našich aplikací.

 

 

Mobility Metro Services - údržba metra na lince C

Společnost Siemens Mobility kompletně zajišťuje údržbu a servis vlaků metra na lince C (Full Service). Dopravní podnik pronajímá společnosti Siemens část depa Kačerov, kde probíhá veškerá údržba vlaků metra, které jezdí na lince C. Díky této smlouvě dostává Dopravní podnik do konce roku 2034 garanci, že pro provoz bude vždy k dispozici potřebný počet vozidel. Odpadají mu starosti s obstaráváním náhradních dílů a celkovou logistikou. V rámci Full Service pracuje cca 120 pracovníků.

Linka C pražského metra měří 22,4 km a má 20 stanic. Nejvytíženější dopravní trasu, kterou podle dopravního průzkumu denně použije přes půl milionu cestujících, obsluhuje momentálně celkem 53 pětivozových souprav M1. Vlaky se vyznačují moderním designem, nízkou hmotností a úsporou spotřeby energie. Jedna souprava na trase C ujede za rok cca 100 000 km.

Rail Services - údržba lokomotiv a železničních vozů

Náš tým specialistů zajišťuje veškeré servisní činnosti po dobu garance vozidel i po ní. Mezi naše zákazníky v ČR patří např. Alpha Trains, ČD Cargo, České dráhy, EP Cargo / LokoTrain, Metrans, PKP Cargo International, RegioJet, UniCredit Leasing CZ, UniPetrol Doprava, Správa železnic a další.

 

 

Schvalování kolejových vozidel

V Praze se nachází pobočka oddělení, které je celosvětově odpovědné za schvalovací procesy kolejových vozidel z portfolia Siemens Mobility. Zaměstnáváme odborníky s technickým vzděláním a zkušenostmi s projektovým managementem, kteří jsou odpovědní za úplný schvalovací proces kolejových vozidel. A to počínaje sestavením a kontrolou termínového plánu, přes tvorbu a kontrolu rozpočtu, až po plánování a organizaci zkoušek potřebných pro schválení. Důležitou součástí je řízení komunikace mezi společností Siemens Mobility, zkušebními laboratořemi, schvalovacími orgány a zákazníkem. 

 

Centrum sdílených služeb

V Ostravě najdeme také kolegy z centra sdílených služeb, jenž je součástí globální organizace a v oblasti nákup řeší například:

  • Zákaznicky specifické nákupní služby
  • Zpracovávání interních požadavků v SAP
  • Master Data Management přímého materiálu
  • Poptávání a vyjednání nových cen u dodavatelů
  • Podílení se na projektech na zlepšení procesů nákupu

Naše práce

Železniční systém na klíč v Egyptě

Společnost Siemens Mobility dodá vysokorychlostní a regionální vozidla, lokomotivy, železniční infrastrukturu a související služby. Do vývoje vozidel je zapojen český Engineering.

Jedná se o vůbec první vysokorychlostní a elektrifikovanou hlavní železniční trať v Egyptě - počátečních 660 km z plánovaných 1800 km železniční sítě moderního, bezpečného a integrovaného železničního systému, který spojuje Rudé a Středozemní moře.

Alternativní zdroje energie na železnici

Vývoj alternativních zdrojů energie pro použití v železniční dopravě je součástí strategie udržitelnosti společnosti Siemens Mobility. Jsme průkopníkem v oblasti udržitelné mobility a náš český Engineering spolupracuje na těchto technologiích v rámci mezinárodního týmu.

První regionální vodíková palivočlánková trakční jednotka pro Bavorsko už získává svou podobu. Dvouvozová jednotka nejnovější generace bude veřejnosti představena na jaře 2022. Od poloviny roku 2023 bude testována. Očekává se, že vozidlo bude oficiálně uvedeno do provozu s cestujícími v lednu 2024.

Elektrické jednotky na míru zákazníkovi

Elektrické jednotky na míru zákazníkovi

Ve vývojovém centru navrhujeme produkty pro městskou, regionální a vysokorychlostní dopravu.

V oblasti elektrické integrace se zabýváme například vývojem řídicího SW, projektováním HW, tvorbou elektrotechnické dokumentace či prováděním testů.

Mezi vozidla, na jejichž vývoji jsme se významně podíleli, patří jednotky ICE 4 pro Německé dráhy.

Sem vložte popis obrázku

Decentralizované řízení vlakové dopravy SINET

Trackguard SINET je technologie řízení kolejových vozidel postavená na decentralizované infrastruktuře akčních elementů s centrálním řízením a preventivní diagnostikou v cloudu.

V Praze a Plzni vyvíjíme digitální řízení výhybek, světelných návěstidel, přejezdů, otevírání železničních tunelů a pohyblivých mostů, detektoru lavin podél trati atd.

Pilotní projekt v Norsku čítá 4 200 km tratí v rámci ETCS level 2.

Lokomotivy pro České dráhy

České dráhy si v roce 2022 objednaly 50 interoperabilních vysoce výkonných vícesystémových lokomotiv Siemens Vectron MS pro maximální rychlost 230 km/h a jsou vhodné pro provoz na konvenčních i na vysokorychlostních tratích.

Součástí smlouvy je full servis na 15 let.

Testovací centrum železniční automatizace

Testovací centrum železniční automatizace slouží k prototypovým testům. 

Součástí je EMC laboratoř pro zkoušky elektromagnetické kompatibility a klimatická komora, která umožňuje simulaci nejnáročnějších klimatických podmínek od -72°C až do +190 ˚C a řízené vlhkosti od 10 % až do 98 %.

Supermoderní expresní železniční vozy

Nové železniční vozy, které se stanou součástí flotily českého národního dopravce, nabízí cestujícím rychlost, pohodlí i aktivní využití času stráveného cestováním a zároveň přináší významné úspory energie a emisí.

Jedná se o 20 devítivozových interoperabilních netrakčních jednotek pro mezistátní provoz s nejvyšší provozní rychlostí 230 km/h.

Vozy pochází z úspěšné platformy Siemens Viaggio a jsou vyráběny v konsorciu s ŠT.

Rychlá přeprava lidí s přesností a lepšími službami

Podílíme se na vývoji vysokorychlostních jednotek pro řadu zemí. Při vývoji se zaměřujeme na hospodárnost provozu, vliv na životní prostředí, bezpečnost, komfort a spolehlivost vozidel. 

Nové jednotky ICE 3neo pro DB disponují maximální provozní rychlostí 320 km/h, nabízí kromě 439 míst k sezení také řadu inovací pro vyšší pohodlí cestujících. Například inovativní technologie oken umožňuje snazší průchod signálu mobilních telefonů do jednotky se zachováním tepelně-izolačních vlastností skel a u všech sedadel jsou držáky na tablety a elektrické zásuvky, včetně 2. třídy.

Digitální přejezdové zabezpečovací zařízení

Wayguard DLX je nová generace přejezdového zabezpečovacího zařízení s plně distribuovanou architekturou, digitálními jednotkami řídící závory, světla a další senzory a rozsáhlou diagnostikou v MindSphere.

Náš tým realizuje kompletní řešení od definování požadavků, architektury přes vývoj SW, HW a mechaniky až po verifikaci, validaci a typové zkoušky.

V prvním projektu nás čeká instalace 400 přejezdů v Norsku.

Volné pozice

Vyber si pozici, která tě zajímá, a zjisti o ní více.

36
Všechny pozice
1
Hardware
19
Software
0
Mechanická konstrukce
2
Verifikace & Validace
7
Safety & Quality
3
Údržba vozidel
2
Finance a obchod
2
Part-time

Bohužel se při načítání pozic vyskytla chyba. Zkuste to prosím později, nebo nás kontaktuje.
Omlouváme se za způsobené potíže.

Praha

Plzeň

Brno

Ostrava

Stipendijní program Siemens Mobility

Naše projekty a lidé kolem nich píší i žijí strhující příběhy – staň se jejich součástí.

Nečekej a přidej se k nám už v době studia, ať ti neujede vlak!

Máš preferovanou lokalitu?

Naše kanceláře najdeš v různých městech

Pobočka Praha

Siemensova 1
155 00 Praha

Pobočka Plzeň

Anglické nábř. 2434/1
301 00 Plzeň 3

Pobočka Brno

Škrobárenská 511/ 5,
budova 3A,
617 00 Brno-Jih

Pobočka Ostrava

28. Října 150/2663
702 00 Ostrava

 

Hornopolní 3318/36
702 00 Ostrava