background

Zajímá tě doprava budoucnosti? Přidej se k nám!

O nás

Siemens Mobility, s.r.o.

Společnost Siemens Mobility, s.r.o. je součástí globální značky Siemens, zároveň jsme však samostatným právním subjektem. V České republice máme zhruba 700 zaměstnanců a stále rosteme. Gró naší práce je oblast dopravy a s tím související činnosti. Kromě obchodního týmu v našem portfoliu naleznete vývoj a konstrukci kolejových vozidel, automatizaci železnic, inteligentní dopravní systémy, centra sdílených služeb či odštěpný závod Mobility Metro Services pro údržbu pražského metra linky C – do všech těchto částí hledáme nové kolegy.

Kde nás v České republice najdete?

Konstrukční a vývojové centrum kolejových vozidel se zabývá vývojem kolejových vozidel, jejich komponent a systémů, včetně následné integrace do vozidla. Naše práce pokrývá celé portfolio kolejových vozidel, tedy tramvaje, metra, regionální, příměstské i vysokorychlostní jednotky a lokomotivy. Pracujeme v mezinárodním týmu s německými a rakouskými kolegy na projektech pro zákazníky z celého světa. V tomto odvětví patříme k naprosté špičce a určujeme stav techniky. V České republice na pobočkách v Praze, Ostravě a v Plzni sídlí třetí největší konstrukční a vývojové centrum Siemens Mobility.

V oblasti mechanické integrace se zabýváme konstrukcí svařovaných vozových skříní, tzv. „hrubých staveb“, především hliníkových, kompletním interiérem vozidel, nástupními systémy, mezivozovými přechody, rozvodem kabeláže a tlakového vzduchu, stanovištěm řidiče, klimatizací, sanitárními moduly, palubním bistrem a dalšími části vozidel. V oblasti elektrické integrace se zabýváme vývojem SW nadřazeného vozidlového řízení, nadřazeného řízení pohonu, projektováním HW a tvorbou elektrotechnické dokumentace, ale také prováděním testů různých úrovní výsledného kódu.

Jsme schopni sami řídit globální projekty a projektové týmy, protože máme v našem týmu projektové manažery, řešíme průřezové vlastnosti a parametry vozidel – elektromagnetickou kompatibilitu, požární bezpečnost, pevnostní výpočty, spolehlivost a bezpečnost, náklady životního cyklu, ergonomii stanoviště řidiče, svařované a lepené spoje.

V našem R&D centru Siemens Mobility se zabýváme vývojem software, hardware, validací a mechanickým designem. Výsledky naší práce lze najít v mnoha produktech koncernu Siemens Mobility pro železniční dopravu.

Nabízíme příležitost podílet se na vývoji nové generace železničního přejezdu, inteligentního ovládání výhybky, návěstidel, světelné signalizace, balíz, počítadel náprav, vstupně výstupních modulů, ovládacích a zobrazovacích prvků vlaku apod. Máme zkušenosti s projekty v bezpečnostních kategoriích SIL0 – SIL4 dle Safety CENELEC norem EN 50128 a EN 50129 s důrazem na moderní komunikaci přes zabezpečený Ethernet s pokročilou preventivní diagnostikou a využitím procesoru k řízení v redundantním módu. V našem R&D centru realizujeme kompletní řešení od definování požadavků přes vývoj softwaru, hardwaru a mechaniky až po verifikaci, validaci a typové zkoušky. Naše produkty jsou nasazovány po celém světě v rámci přechodu na moderní systémy řízení kolejové dopravy jako ETCS. Máme zájem o dlouhodobou spolupráci na projektech, které v tomto odvětví patří ke světové špičce a určují nové trendy.

Naším posláním je činit život ve velkých městech jednodušší a zdravější, a to díky plynulejší dopravě a snižování produkce CO2. Naše řešení jsou postavena na analýze současné dopravní situace, adaptivního a dynamického provozu, zelených vln a stanovení priorit pro veřejnou dopravou.

S více než desetiletou praxí náš tým vyvíjí komplexní systémy, které řídí provoz ve městech po celém světe. Zahrnuje to všechny vývojové fáze produktů počínaje analýzou požadavků, architekturou designu, vývojem a testováním včetně systémového testování.

Tato řešení obnáší hardware i software, a proto v našem segmentu kombinujeme odborné znalosti z několika oblastí, včetně zabezpečení sítě a cloudu. Náš konfigurační tým umožňuje oddělení dosáhnout rychlého vydávání produktů, provádění automatické analýzy kódu a automatického testování.

V našem SW vývojovém centru se zabýváme vývojem jednotné strategické softwarové platformy, která sjednotí veškeré IT systémy ve vozidlech hromadné dopravy.

Tato platforma nese název TrainIT. Jedná se o modulární systém určený především pro IT aplikace v kolejových vozidlech. Skládá se ze standardního hardwaru se standardními IT rozhraními a příslušného softwaru, což skýtá širokou škálu řešení jak pro vlakovou obsluhu, tak samozřejmě i pro cestující. Do této škály patří různé informační systémy, CCTV systémy, systém kontroly jízdného, zábavní systémy, diagnostika nebo servis.

Součástí platformy je rovněž standardizované rozhraní vlak/země, jehož prostřednictvím lze on-line zjistit aktualizaci jízdního řádu, doporučené směry výstupů a východů z nástupiště, navazující spoje, obsazenost ostatních vozů apod. Tyto informace je pak možné využít i v dalších aplikacích, například pro monitoring celé flotily a plánování dalšího nasazování jednotlivých souprav. I v rámci této standardizace se přitom předpokládá další rozšiřování a škálovatelnost. Tato platforma bude navíc aplikovatelná nejen na produkty Siemens, ale bude kompatibilní i s produkty ostatních výrobců. Bude plně univerzální a otevřená. Její klíčovou součástí bude i tzv. internet věcí, který díky všudypřítomným senzorům umožní věcem sbírat a analyzovat velké množství dat a na jejich základě mezi sebou a nezávisle na člověku komunikovat.

Naše systémy můžete vidět v metru některých evropských měst, meziměstských vlacích nebo i v rychlovlaku Velaro s maximální rychlostí až 350 km/h. Během vývoje SW testujeme při nočních jízdách přímo v metru nebo na několika kilometrové testovací dráze v Německu. Kromě vývoje se v naší pobočce v Praze zabýváme i projektovým řízením kompletní integrace SW a HW do kolejových vozidel. 

Naše systémy jsou postavené na Linux prostředí a technologiích jako je Java 7/8, C/C++, Angular 2, Python, OSGi. Pomáhá nám Docker, Jenkins, SonarQube, Maven nebo SVN/GIT a při vývoji se snažíme řídit SCRUMem. Klademe důraz na návrh čistého API a nevyhýbáme se ani důslednému zabezpečení našich aplikací.

Společnost Siemens Mobility kompletně zajišťuje údržbu a servis vlaků metra na lince C (Full Service). Dopravní podnik pronajímá společnosti Siemens část depa Kačerov, kde probíhá veškerá údržba vlaků metra, které jezdí na lince C. Díky této smlouvě dostává Dopravní podnik do konce roku 2034 garanci, že pro provoz bude vždy k dispozici potřebný počet vozidel. Odpadají mu starosti s obstaráváním náhradních dílů a celkovou logistikou. V rámci Full Service pracuje cca 120 pracovníků.

Linka C pražského metra měří 22,4 km a má 20 stanic. Nejvytíženější dopravní trasu, kterou podle dopravního průzkumu denně použije přes půl milionu cestujících, obsluhuje momentálně celkem 53 pětivozových souprav M1. Vlaky se vyznačují moderním designem, nízkou hmotností a úsporou spotřeby energie. Jedna souprava na trase C ujede za rok cca 100 000 km.

Centra sdílených služeb Siemens Mobility v České Republice jsou součástí globální organizace Siemens Mobility a poskytují svým zákazníkům služby v oblasti financí, účetnictví, reportingu, controllingu a nákupu. Celosvětově čítají okolo 200 zaměstnanců, zejména v České Republice, Portugalsku a Indii. Největší centrum se nachází právě u nás, kde naši zaměstnanci v Praze a Ostravě poskytují služby v několika světových jazycích.

 

Čím se naše centra sdílených služeb například zabývají?

 

Finance a účetnictví:

 • Příjem, zpracování a účtování faktur
 • Alokace plateb a zpracování dokladů a bankovních výpisů
 • Účetnictví hlavní knihy a zpracování účetních závěrek
 • Účetnictví investičního majetku
 • Správa kmenových dat zákazníků a dodavatelů

 

Reporting a controlling:

 • Zpracovávání reportů pro zákazníka
 • Tvorba budgetů a forecastů a komentování odchylek
 • Práce s interními systémy kontrolující stav firmy
 • Vytváření a schvalování nabídek a objednávek
 • Tvorba a automatizace reportů přes makra a roboty

 

Nákup:

 • Zákaznicky specifické nákupní služby
 • Zpracovávání interních požadavků v SAP
 • Master Data Management přímého materiálu
 • Poptávání a vyjednání nových cen u dodavatelů
 • Podílení se na projektech na zlepšení procesů nákupu

Naše práce

Regionální jednotky Desiro

Regionální jednotky Desiro

Vyvíjíme kolejová vozidla, jejich systémy a komponenty včetně integrací do vozidla.

V oblasti mechanické integrace se zabýváme konstrukcí vozových skříní, interiérem vozidel, nástupními systémy, rozvody kabeláže a tlakového vzduchu, stanovištěm řidiče, klimatizací, sanitárními moduly a dalšími částmi vozidel.

Podílíme se například na řešení regionálních jednotek Desiro City pro Velkou Británii či velkokapacitních příměstských vlaků Desiro HC (High Capacity) pro Německo.

Elektrické jednotky na míru zákazníkovi

Elektrické jednotky na míru zákazníkovi

Ve vývojovém centru navrhujeme produkty pro městskou, regionální a vysokorychlostní dopravu.

V oblasti elektrické integrace se zabýváme například vývojem řídicího SW, projektováním HW, tvorbou elektrotechnické dokumentace či prováděním testů.

Mezi vozidla, na jejichž vývoji jsme se významně podíleli, patří jednotky ICE 4 pro Německé dráhy.

Sem vložte popis obrázku

Decentralizované řízení vlakové dopravy SINET

Trackguard SINET je technologie řízení kolejových vozidel postavená na decentralizované infrastruktuře akčních elementů s centrálním řízením a preventivní diagnostikou v cloudu.

V Praze a Plzni vyvíjíme digitální řízení výhybek, světelných návěstidel, přejezdů, otevírání železničních tunelů a pohyblivých mostů, detektoru lavin podél trati atd.

Pilotní projekt v Norsku čítá 4 200 km tratí v rámci ETCS level 2.

Revoluční projekt Road Side Unit

Road Side Unit je první krok k mobilitě bez řidiče. Umožňuje bezdrátovou výměnu informací mezi vozidly a dopravní infrastrukturou.

Nový VW Golf bude v roce 2019 umět tyto informace přijímat a zobrazit je řidiči, který by se tak měl dostat rychleji a bezpečněji do cíle.

Systém je schopný přenášet údaje o červeném nebo zeleném načasování na křižovatkách, o doporučené rychlosti, překážkách v komunikaci či informace o dopravních nehodách.

Mireo pro komfortní cestování mezi městy

Mireo pro komfortní cestování mezi městy

Vývojové středisko kolejových vozidel s kancelářemi v Praze, Ostravě a v Plzni patří ke špičce v oboru a společně s týmy ze zahraničí vytváří vozidla pro dopravu budoucnosti.

Příkladem jsou moderní jednotky Mireo s maximální rychlostí 160 km/h pro příměstské, regionální i meziregionální tratě.

Mireo je vozidlo progresivní koncepce umožňující konfiguraci dvou až šestivozových jednotek s možností nastavení různé výšky podlahy v nástupním prostoru a délky vozové skříně podle potřeb zákazníka.

Moderní tramvaje Avenio

Moderní tramvaje Avenio

V našich kancelářích navrhujeme inovativní produkty také pro městskou dopravu. Příkladem je modulární koncept stoprocentně nízkopodlažní tramvaje Avenio.

Český tým se podílel na zakázkách pro Brémy, Mnichov, Potsdam, Haag a Dauhá.

Kromě tramvají naši konstruktéři spolupracovali na mnoha projektech metra, například pro Varšavu, Mnichov, Sofii a řadu dalších měst.

Sitraffic Scala – monitorování a řízení dopravy ve městech

Pro řízení městské dopravy jsou klíčové centrální dopravní ústředny, ve kterých se vyhodnocuje intenzita dopravy.

Následně se automaticky nebo ručně přepínají signální plány (např. na přetížené křižovatce se prodlouží čas zelené a doprava se uvolní).

Sitraffic Scala monitoruje stav křižovatek, řídí světelnou signalizaci, sbírá dopravní data za účelem analýzy dopravy či umožňuje on-line vizualizaci dopravních řešení.

Vysokorychlostní jednotky Velaro

Vysokorychlostní jednotky Velaro

V České republice máme třetí největší konstrukční a vývojové centrum divize Mobility koncernu Siemens.

Při vývoji se zaměřujeme zejména na hospodárnost provozu, vliv produktů na životní prostředí, bezpečnost, komfort a spolehlivost vozidel.

Podílíme se na vývoji vysokorychlostních jednotek Velaro pro Velkou Británii, Německo, Rusko, Čínu nebo Turecko.

Digitální přejezdové zabezpečovací zařízení

Wayguard DLX je nová generace přejezdového zabezpečovacího zařízení s plně distribuovanou architekturou, digitálními jednotkami řídící závory, světla a další senzory a rozsáhlou diagnostikou v MindSphere.

Náš tým realizuje kompletní řešení od definování požadavků, architektury přes vývoj SW, HW a mechaniky až po verifikaci, validaci a typové zkoušky.

V prvním projektu nás čeká instalace 400 přejezdů v Norsku.

Volné pozice

Vyber si pozici, která tě zajímá, a zjisti o ní více.

36
Všechny pozice
5
Hardware
18
Software
0
Mechanická konstrukce
4
Verifikace & Validace
4
Safety & Quality
2
Údržba vozidel
3
Finance a obchod
0
Part-time

Bohužel se při načítání pozic vyskytla chyba. Zkuste to prosím později, nebo nás kontaktuje.
Omlouváme se za způsobené potíže.

Praha

V našem R&D centru Siemens Mobility Praha se zabýváme vývojem software, hardware, validací a mechanickým designem. Výsledky naší práce lze najít v mnoha produktech koncernu Siemens Mobility pro železniční dopravu. Nabízíme příležitost podílet se na vývoji nové generace železničního přejezdu, inteligentního ovládání výhybky, návěstidel, světelné signalizace, balíz, počítadel náprav, vstupně výstupních modulů, ovládacích a zobrazovacích prvků vlaku apod. Máme zkušenosti s projekty v bezpečnostních kategoriích SIL0 – SIL4 dle Safety CENELEC norem EN 50128 a EN 50129 s důrazem na moderní komunikaci přes zabezpečený Ethernet s pokročilou preventivní diagnostikou a využitím procesoru k řízení v redundantním módu. V našem R&D centru realizujeme kompletní řešení od definování požadavků přes vývoj softwaru, hardwaru a mechaniky až po verifikaci, validaci a typové zkoušky. Naše produkty jsou nasazovány po celém světě v rámci přechodu na moderní systémy řízení kolejové dopravy jako ETCS. Máme zájem o dlouhodobou spolupráci na projektech, které v tomto odvětví patří ke světové špičce a určují nové trendy.

Budeš se věnovat především:

 • vedení a rozvoji týmu (5 – 10 lidí), komunikaci se zákazníkem
 • vývoji softwaru pro produkty železniční automatizace s důrazem na kvalitu kódu
 • úzké spolupráci s vývojem hardwaru, podporou testování a měřením prototypů

Měl/a bys mít:

 • vysokoškolské vzdělání technického směru
 • velmi dobrou znalost programovacích jazyků C/C++
 • dobrou znalost angličtiny
 • znalost standardů pro vývoj softwaru (např. MISRA)
 • zkušenosti s vývojem embedded systémů (např. ARM architektury)
 • zkušenosti se systémy pro správu verzí (např. Git, ClearCase, SVN)
 • zkušenosti se statickou a dynamickou analýzou kódu
 • výhodou jsou znalosti a praktické zkušenosti s vývojem softwaru pro bezpečnostní systémy
 • týmového ducha, analytické a systémové myšlení, skutečné zaujetí pro kvalitu
 • ochotu cestovat cca 3 týdny v roce

Těšit se můžeš zejména na:

 • mladý, přátelský kolektiv s nadšením pro inovace a kvalitu
 • špičkově vybavené pracoviště a laboratoře
 • zajímavé R&D projekty realizované ve spolupráci se zahraničními vývojovými centry Siemens Mobility
 • každodenní využití anglického jazyka
 • unikátní technologie a know-how
 • bonus za nástup do společnosti
 • relokační bonus v případě stěhování za prací
 • práci s důrazem na kvalitu a spolehlivost
 • tvůrčí práci a prostor pro seberealizaci
 • systematickou podporu expertního rozvoje
 • sílu a stabilní zázemí společnosti Siemens Mobility
 • otevřené možnosti expertního i manažerského růstu
 • 5 týdnů dovolené, flexibilní pracovní dobu, home office, firemní mateřskou školku, to vše pro lepší skloubení pracovního a soukromého života
 • příjemné prostředí s prostory pro relaxaci a zábavu
 • individuální rozpočet na benefity který si můžete proměnit na kombinaci až 8 dní volna navíc, bodů do cafeterie či příspěvků na penzijní a/nebo životní pojištění
 • elektronické stravenky
 • Multisport kartu
 • moderní pracoviště přímo u metra B Stodůlky

Máš o pozici zájem? Ozvi se.

Jana Hájková E-mail: jana.hajkova@siemens.com

Ucházet se Skrýt

V našem R&D centru Siemens Mobility Praha se zabýváme vývojem software, hardware, validací a mechanickým designem. Výsledky naší práce lze najít v mnoha produktech koncernu Siemens Mobility pro železniční dopravu. Nabízíme příležitost podílet se na vývoji nové generace železničního přejezdu, inteligentního ovládání výhybky, návěstidel, světelné signalizace, balíz, počítadel náprav, vstupně výstupních modulů, ovládacích a zobrazovacích prvků vlaku apod. Máme zkušenosti s projekty v bezpečnostních kategoriích SIL0 – SIL4 dle Safety CENELEC norem EN 50128 a EN 50129 s důrazem na moderní komunikaci přes zabezpečený Ethernet s pokročilou preventivní diagnostikou a využitím procesoru k řízení v redundantním módu. V našem R&D centru realizujeme kompletní řešení od definování požadavků přes vývoj softwaru, hardwaru a mechaniky až po verifikaci, validaci a typové zkoušky. Naše produkty jsou nasazovány po celém světě v rámci přechodu na moderní systémy řízení kolejové dopravy jako ETCS. Máme zájem o dlouhodobou spolupráci na projektech, které v tomto odvětví patří ke světové špičce a určují nové trendy.

Budeš se věnovat především:

 • designu produktů železniční automatizace s důrazem na kvalitu kódu
 • dekompozici komplexních systémů na dílčí komponenty
 • definici systémových rozhraní
 • vytváření specifikací pro produkty železniční automatizace
 • definici a analýze funkčních a nefunkčních požadavků
 • úzké spolupráci s vývojem softwaru, hardwaru, s verifikací a validací

Měl/a bys mít:

 • vysokoškolské vzdělání technického směru
 • dobrou znalost angličtiny (němčina výhodou)
 • velmi dobré komunikační dovednosti
 • praktické zkušenosti s UML a/nebo SysML
 • zkušenosti s nástroji na správu požadavků (jako npř. DOORS)
 • zkušenosti se zabezpečení vysoké kvality produktu a s tím související testovací metody a nástroje (např. průběžná integrace, automatické testy)
 • zkušenost s vývojem embedded systémů
 • znalosti a praktické zkušenosti s designem produktů pro bezpečnostní systémy
 • týmového ducha, analytické a systémové myšlení, skutečné zaujetí pro kvalitu
 • ochotu cestovat cca 3 týdny v roce

Těšit se můžeš zejména na:

 • mladý, přátelský kolektiv s nadšením pro inovace a kvalitu
 • špičkově vybavené pracoviště a laboratoře
 • zajímavé R&D projekty realizované ve spolupráci se zahraničními vývojovými centry Siemens Mobility
 • každodenní využití anglického jazyka
 • unikátní technologie a know-how
 • bonus za nástup do společnosti
 • relokační bonus v případě stěhování za prací
 • práci s důrazem na kvalitu a spolehlivost
 • tvůrčí práci a prostor pro seberealizaci
 • systematickou podporu expertního rozvoje
 • sílu a stabilní zázemí společnosti Siemens Mobility
 • otevřené možnosti expertního i manažerského růstu
 • 5 týdnů dovolené, flexibilní pracovní dobu, home office, firemní mateřskou školku, to vše pro lepší skloubení pracovního a soukromého života
 • individuální rozpočet na benefity který si můžete proměnit na kombinaci až 8 dní volna navíc, bodů do cafeterie či příspěvků na penzijní a/nebo životní pojištění
 • příspěvek na stravování formou e-stravenek
 • příjemné prostředí s prostory pro relaxaci a zábavu
 • moderní pracoviště s výbornou dostupností hromadné dopravy přímo u metra B Stodůlky

Máš o pozici zájem? Ozvi se.

Jana Hájková E-mail: jana.hajkova@siemens.com

Ucházet se Skrýt

V našem R&D centru Siemens Mobility Praha se zabýváme vývojem software, hardware, validací a mechanickým designem. Výsledky naší práce lze najít v mnoha produktech koncernu Siemens Mobility pro železniční dopravu. Nabízíme příležitost podílet se na vývoji nové generace železničního přejezdu, inteligentního ovládání výhybky, návěstidel, světelné signalizace, balíz, počítadel náprav, vstupně výstupních modulů, ovládacích a zobrazovacích prvků vlaku apod. Máme zkušenosti s projekty v bezpečnostních kategoriích SIL0 – SIL4 dle Safety CENELEC norem EN 50128 a EN 50129 s důrazem na moderní komunikaci přes zabezpečený Ethernet s pokročilou preventivní diagnostikou a využitím procesoru k řízení v redundantním módu. V našem R&D centru realizujeme kompletní řešení od definování požadavků přes vývoj softwaru, hardwaru a mechaniky až po verifikaci, validaci a typové zkoušky. Naše produkty jsou nasazovány po celém světě v rámci přechodu na moderní systémy řízení kolejové dopravy jako ETCS. Máme zájem o dlouhodobou spolupráci na projektech, které v tomto odvětví patří ke světové špičce a určují nové trendy.

Budeš se věnovat především:

 • vývoji softwaru v C++ pro produkty železniční automatizace s důrazem na kvalitu kódu
 • implementaci aplikačního softwaru pro embedded linux
 • práci se skriptovacími jazyky (např. Bash, Python)

Měl/a bys mít:

 • vysokoškolské vzdělání technického směru
 • velmi dobrou znalost programovacího jazyka C++
 • důkladnou znalost operačního systému Linux
 • dobrou znalost angličtiny
 • znalost standardů pro vývoj softwaru (např. MISRA)
 • zkušenosti se systémy pro správu verzí (např. Git)
 • týmového ducha, analytické a systémové myšlení, skutečné zaujetí pro kvalitu

Těšit se můžeš zejména na:

 • mladý, přátelský kolektiv s nadšením pro inovace a kvalitu
 • špičkově vybavené pracoviště a laboratoře
 • zajímavé R&D projekty realizované ve spolupráci se zahraničními vývojovými centry Siemens Mobility
 • každodenní využití anglického jazyka
 • unikátní technologie a know-how
 • práci s důrazem na kvalitu a spolehlivost
 • tvůrčí práci a prostor pro seberealizaci
 • systematickou podporu expertního rozvoje
 • sílu a stabilní zázemí společnosti Siemens Mobility
 • otevřené možnosti expertního i manažerského růstu
 • flexibilní pracovní dobu
 • příjemné prostředí s prostory pro relaxaci a zábavu
 • moderní pracoviště přímo u metra B Stodůlky

Máš o pozici zájem? Ozvi se.

Jana Hájková E-mail: jana.hajkova@siemens.com

Ucházet se Skrýt

Společně to dokážeme! Siemens Mobility je nezávisle řízená společnost, která je součástí koncernu Siemens AG. Zabýváme se kolejovými vozidly, řešeními pro automatizaci a elektrifikaci železnic, systémy na klíč, inteligentními technologiemi pro železniční dopravu a souvisejícími službami. V rámci IT organizace Siemens Mobility podporujete místní IT týmy v různých zemích (zejména ve Velké Británii a Švýcarsku), abyste poskytli co nejefektivnější a nejkvalitnější IT služby interním obchodním jednotkám.

Budeš se věnovat především:

 • Zajištění stabilního a (kyberneticky) bezpečného provozu několika aplikací a databází v regionu Evropské unie včetně řízení životního cyklu, změn, konfigurací a testů
 • Sledování systému a prostředí včetně zdravotních kontrol a vyhýbání se problémů
 • Koordinaci a řízení příslušných aplikačních testů v souvislosti s nejnovějšími klientskými aktualizacemi systému Microsoft OS
 • Úzkému jednání s místními IT týmy v rámci regionu EU na podporu efektivního rozdělování pracovních činností

Měl/a bys mít:

 • Zkušenosti s řízením služeb, zejména s řízením a kontrolou poskytovatelů služeb v rámci nástroje „ServiceNow“
 • Správa licenčních souborů, SSL a serverových certifikátů
 • Zkušenosti v oblasti databázových operací SQL a jako správce aplikací
 • Zkušenosti se sadami nástrojů v oblasti řízení služeb, stanovení priorit v oblasti projektů a akcí a směrování žádostí a dotazů zákazníků (ticketů) včetně řízení eskalací
 • Zkušenosti s řízením projektů v multikulturním prostředí
 • Znalost automatizačních řešení
 • Schopnost rychle získávat nové dovednosti a znalosti o nových technologiích
 • Velmi dobrá znalost angličtiny
 • Schopnost změny, komunikační a týmové dovednosti, zaměření na zákazníka
 • Ochota příležitostně pracovat o víkendech a svátcích
 • Ochota cestovat

Těšit se můžeš zejména na:

 • mladý, přátelský kolektiv s nadšením pro inovace a kvalitu
 • zajímavé R&D projekty realizované ve spolupráci se zahraničními vývojovými centry Siemens Mobility
 • každodenní využití anglického jazyka
 • unikátní technologie a know-how
 • systematickou podporu expertního rozvoje
 • sílu a stabilní zázemí společnosti Siemens Mobility
 • 5 týdnů dovolené, flexibilní pracovní dobu, home office, firemní mateřskou školku, to vše pro lepší skloubení pracovního a soukromého života
 • příjemné prostředí s prostory pro relaxaci a zábavu
 • individuální rozpočet na benefity který si můžete proměnit na kombinaci až 8 dní volna navíc, bodů do cafeterie či příspěvků na penzijní a/nebo životní pojištění
 • možnost stát se akcionářem Siemens Mobility a získat akcie zdarma
 • moderní pracoviště s výbornou dostupností hromadnou dopravou

Máš o pozici zájem? Ozvi se.

Jana Hájková E-mail: jana.hajkova@siemens.com

Ucházet se Skrýt

Společně to dokážeme! Siemens Mobility je nezávisle řízená společnost, která je součástí koncernu Siemens AG. Zabýváme se kolejovými vozidly, řešeními pro automatizaci a elektrifikaci železnic, systémy na klíč, inteligentními technologiemi pro železniční dopravu a souvisejícími službami. Oddělení informačních technologií (IT) globálně odpovídá za interní IT řešení ve společnosti Siemens Mobility s cílem zajistit spolehlivý a účinný chod informačních technologií na základě obchodních a tržních požadavků. Rozhodující je pro nás vaše osobnost a individualita. Náš tým pomáhá zlepšovat obchodní výsledky a určovat směr ve věku digitalizace. Je to přesně to, co hledáte? Pak přijďte mezi nás a sdílejte svou vášeň s týmem, kde se můžete aktivně spolupodílet na utváření budoucnosti naší společnosti. Vaše schopnosti otevírají našim zákazníkům nové možnosti. Zároveň vám nabízíme zajímavý kariérní růst v rámci nových IT projektů a řešení pro Siemens Mobility.

Budeš se věnovat především:

 • Řízení provozu a dalšímu trvalému rozvoji našeho rozhraní Windchill SAP. Toto rozhraní se používá ve všech projektovacích odděleních Siemens Mobility po celém světě a podporuje tvorbu a řízení materiálů, dokumentů a soupisek materiálu v prostředí SAP a Windchill PDMLink
 • Při své práci budete odpovídat za koordinaci činností s dodavateli, dalšími speciálními IT odděleními, odděleními projektování a externími vývojáři a dodavateli
 • Jako PLM specialista budete provádět analýzy požadavků našich uživatelů a vypracovávat řešení založená na optimální ekonomické využitelnosti
 • Budete připravovat aktualizace systémů a podílet se na analýzách nástrojů, testování, dokumentaci, ladění programů (debugging) a opravách chyb
 • Dále budete pracovat na rozšiřování znalostní báze včetně uživatelské dokumentace a testování, a zavádění a spouštění nových funkcí
 • Budete součástí IT projektů ovlivňujících funkčnost rozhraní nebo Windchill procesy
 • Při této činnosti budete používat nástroje pro správu služeb (např. Mantis) a testování (např. Polarion)

Měl/a bys mít:

 • Úspěšné absolvování studia v oboru informatiky, strojírenství nebo srovnatelné kvalifikace s odpovídajícími dovednostmi
 • V rámci příslušné několikaleté profesní praxe disponujete znalostmi v oblasti konfigurace, instalace a specifických zákaznických rozšíření PLM systémů včetně rozhraní k systémům třetích stran (např. ERP) a rozumíte jednotlivým procesům
 • Dokážete nás přesvědčit specifickými odbornými znalostmi a zkušenostmi s Windchill PDMLink, zejména v oblasti konfigurace a řízení autorizací, specifických objektových typů a řízení soupisek materiálů. Máte zkušenosti s customizacemi
 • V ideálním případě máte zkušenosti s projektováním procesů, komunikací s interními odděleními nebo uživateli v oblasti konstrukce, simulace, přípravy práce a výroby
 • Máte dovednosti v oblasti řízení služeb, řízení verzí a metod popisujících procesy a máte zkušenosti s jejich realizací v praxi; vhodné jsou příklady z praxe a pracovní postupy
 • Dalším požadavkem je ideálně znalost SAP, Creo, webových platforem, cloudu a databázových technologií
 • Velmi dobrá znalost angličtiny (minimálně na úrovni C1)
 • Vysoká míra motivace
 • Schopnost zavádět změny
 • Zaměření na zákazníka
 • Ochota cestovat (zhruba 20 % pracovní doby)

Těšit se můžeš zejména na:

 • mladý, přátelský kolektiv s nadšením pro inovace a kvalitu
 • zajímavé R&D projekty realizované ve spolupráci se zahraničními vývojovými centry Siemens Mobility
 • každodenní využití anglického jazyka
 • unikátní technologie a know-how
 • systematickou podporu expertního rozvoje
 • sílu a stabilní zázemí společnosti Siemens Mobility
 • 5 týdnů dovolené, flexibilní pracovní dobu, home office, firemní mateřskou školku, to vše pro lepší skloubení pracovního a soukromého života
 • příjemné prostředí s prostory pro relaxaci a zábavu
 • individuální rozpočet na benefity který si můžete proměnit na kombinaci až 8 dní volna navíc, bodů do cafeterie či příspěvků na penzijní a/nebo životní pojištění
 • možnost stát se akcionářem Siemens Mobility a získat akcie zdarma
 • moderní pracoviště s výbornou dostupností hromadnou dopravou

Máš o pozici zájem? Ozvi se.

Jana Hájková E-mail: jana.hajkova@siemens.com

Ucházet se Skrýt

V našem R&D centru Siemens Mobility Praha se zabýváme vývojem software, hardware, validací a mechanickým designem. Výsledky naší práce lze najít v mnoha produktech koncernu Siemens Mobility pro železniční dopravu. Nabízíme příležitost podílet se na vývoji nové generace železničního přejezdu, inteligentního ovládání výhybky, návěstidel, světelné signalizace, balíz, počítadel náprav, vstupně výstupních modulů, ovládacích a zobrazovacích prvků vlaku apod. Máme zkušenosti s projekty v bezpečnostních kategoriích SIL0 – SIL4 dle Safety CENELEC norem EN 50128 a EN 50129 s důrazem na moderní komunikaci přes zabezpečený Ethernet s pokročilou preventivní diagnostikou a využitím procesoru k řízení v redundantním módu. V našem R&D centru realizujeme kompletní řešení od definování požadavků přes vývoj softwaru, hardwaru a mechaniky až po verifikaci, validaci, typové zkoušky a integraci do nadřazených systémů. Naše produkty jsou nasazovány po celém světě v rámci přechodu na moderní systémy řízení kolejové dopravy jako ETCS. Máme zájem o dlouhodobou spolupráci na projektech, které v tomto odvětví patří ke světové špičce a určují nové trendy. V našem R&D centru Siemens Mobility, s.r.o. Praha se zabýváme vývojem software, hardware, validací a mechanickým designem. Výsledky naší práce lze najít v mnoha produktech koncernu Siemens Mobility pro železniční dopravu. Nabízíme příležitost podílet se na vývoji nové generace železničního přejezdu, inteligentního ovládání výhybky, návěstidel, světelné signalizace, balíz, počítadel náprav, vstupně výstupních modulů, ovládacích a zobrazovacích prvků vlaku apod. Máme zkušenosti s projekty v bezpečnostních kategoriích SIL0 – SIL4 dle Safety CENELEC norem EN 50128 a EN 50129 s důrazem na moderní komunikaci přes zabezpečený Ethernet s pokročilou preventivní diagnostikou a využitím procesoru k řízení v redundantním módu. V našem R&D centru realizujeme kompletní řešení od definování požadavků přes vývoj softwaru, hardwaru a mechaniky až po verifikaci, validaci a typové zkoušky. Naše produkty jsou nasazovány po celém světě v rámci přechodu na moderní systémy řízení kolejové dopravy jako ETCS. Máme zájem o dlouhodobou spolupráci na projektech, které v tomto odvětví patří ke světové špičce a určují nové trendy.

Budeš se věnovat především:

 • jako Scrum Master pro fail-safe projekt budete plánovat / organizovat / aktivně se účastnit / facilitovat denní stand-up, grooming, plánování, demonstraci, retrospektivu, tak aby váš tým byl vzorem dobře fungujícího agilního týmu pro ostatní
 • budete řídit agilní proces (scrum) a pracovní aktivity v rámci tří až čtyř agilních týmů s cílem zajistit včasné dodání projektů
 • budete úzce spolupracovat s product ownery a projektovými manažery na detailním plánování sprintů, kontrole stavu aktivit a průběžném reportingu, pomáhat s včasnou identifikací rizik a realizací opatření v případě zpoždění projektů
 • budete kreativně přizpůsobovat agilní metodiku potřebám týmu v oblasti safety vývoje řízeného normami a budete hledat efektivní způsob dodávání, zejména v oblasti dokumentace
 • budette identifikovat potřeby jednotlivých členů týmu a zajišťovat jejich školení, koučování a mentoring, tak aby byli motivovaní, samoorganizovaní a navzájem zastupitelní
 • budete aktivně pomáhat a mentorovat tým interních scrum masterů s ohledem na nejlepší agilní postupy
 • budete sledovat agilní trendy, sdílet know-how, školit, rozvíjet své kolegy, aby si byli vědomi přínosu agilního přístupu a potřebných kroků vedoucích k dosažení skutečně agilního prostředí v rámci organizace

Měl/a bys mít:

 • vysokoškolské vzdělání technického směru
 • praktické zkušenosti jako scrum master v agilním prostředí
 • proaktivní a energickou osobnost se zapálením pro efektivní agilní vývoj
 • dobrou znalost angličtiny (němčina výhodou)
 • velmi dobré komunikační a facilitační dovednosti
 • zodpovědný přístup a týmového ducha
 • skutečné zaujetí pro agile

Těšit se můžeš zejména na:

 • mladý, přátelský kolektiv s nadšením pro inovace a kvalitu
 • zajímavé R&D projekty realizované ve spolupráci se zahraničními vývojovými centry Siemens Mobility
 • každodenní využití anglického jazyka
 • unikátní technologie a know-how
 • bonus za nástup do společnosti 50.000 Kč
 • tvůrčí práci a prostor pro seberealizaci
 • systematickou podporu expertního rozvoje
 • sílu a stabilní zázemí společnosti Siemens Mobility
 • 5 týdnů dovolené, flexibilní pracovní dobu, home office, firemní mateřskou školku, to vše pro lepší skloubení pracovního a soukromého života
 • příjemné prostředí s prostory pro relaxaci a zábavu
 • individuální rozpočet na benefity který si můžete proměnit na kombinaci až 8 dní volna navíc, bodů do cafeterie či příspěvků na penzijní a/nebo životní pojištění
 • možnost stát se akcionářem Siemens Mobility a získat akcie zdarma
 • moderní pracoviště s výbornou dostupností hromadnou dopravou

Máš o pozici zájem? Ozvi se.

Jana Hájková E-mail: jana.hajkova@siemens.com

Ucházet se Skrýt

V našem R&D centru Siemens Mobility Praha se zabýváme vývojem software, hardware, validací a mechanickým designem. Výsledky naší práce lze najít v mnoha produktech koncernu Siemens Mobility pro železniční dopravu. Nabízíme příležitost podílet se na vývoji nové generace železničního přejezdu, inteligentního ovládání výhybky, návěstidel, světelné signalizace, balíz, počítadel náprav, vstupně výstupních modulů, ovládacích a zobrazovacích prvků vlaku apod. Máme zkušenosti s projekty v bezpečnostních kategoriích SIL0 – SIL4 dle Safety CENELEC norem EN 50128 a EN 50129 s důrazem na moderní komunikaci přes zabezpečený Ethernet s pokročilou preventivní diagnostikou a využitím procesoru k řízení v redundantním módu. V našem R&D centru realizujeme kompletní řešení od definování požadavků přes vývoj softwaru, hardwaru a mechaniky až po verifikaci, validaci a typové zkoušky. Naše produkty jsou nasazovány po celém světě v rámci přechodu na moderní systémy řízení kolejové dopravy jako ETCS. Máme zájem o dlouhodobou spolupráci na projektech, které v tomto odvětví patří ke světové špičce a určují nové trendy.

Budeš se věnovat především:

 • návrhu HW architektury komplexních produktů a udávání technického směru
 • architektonickému návrhu HW platforem pro použití v nových řadách produktů
 • výběru a zavádění nových trendů a technologií v oboru HW designu
 • vytváření a sdílení doménového know-how v roli nezávislého experta
 • vývoji klíčových částí bezpečnostního hardwaru pro železniční automatizaci (návrh schémat, podpora návrhu PCB)
 • analýze hazardů, tvorbě technické dokumentace vyžadované normou

Měl/a bys mít:

 • vysokoškolské vzdělání technického směru
 • minimálně 10 let praxe v oblasti HW vývoje
 • znalosti a praktické zkušenosti s návrhem HW architektury, digitální i analogový design, napájecí zdroje, mikro-kontroléry, s vysokým nárokem na environmentální požadavky a bezporuchovost
 • výhodou je znalost vývoje bezpečnostních elektronických systémů
 • znalost nových technologií v oboru HW návrhu
 • dobrou znalost angličtiny (němčina výhodou)
 • dobré komunikační schopnosti, analytické a systémové myšlení, skutečné zaujetí pro kvalitu
 • ochotu cestovat cca 3 týdny v roce

Těšit se můžeš zejména na:

 • přátelský kolektiv s nadšením pro inovace a kvalitu
 • práci s důrazem na kvalitu a spolehlivost
 • tvůrčí práci a prostor pro seberealizaci
 • systematickou podporu expertního rozvoje
 • sílu a stabilní zázemí společnosti Siemens Mobility
 • otevřené možnosti expertního i manažerského růstu
 • 5 týdnů dovolené, flexibilní pracovní dobu, home office, firemní mateřskou školku, to vše pro lepší skloubení pracovního a soukromého života
 • příjemné prostředí s prostory pro relaxaci a zábavu
 • individuální rozpočet na benefity který si můžete proměnit na kombinaci až 8 dní volna navíc, bodů do cafeterie či příspěvků na penzijní a/nebo životní pojištění
 • elektronické stravenky
 • Multisport karta
 • moderní pracoviště přímo u metra B Stodůlky
 • špičkově vybavené pracoviště a laboratoře
 • zajímavé R&D projekty realizované ve spolupráci se zahraničními vývojovými centry Siemens Mobility
 • každodenní využití anglického jazyka
 • unikátní technologie a know-how
 • bonus za nástup do společnosti
 • relokační bonus v případě stěhování za prací

Máš o pozici zájem? Ozvi se.

Jana Hájková E-mail: jana.hajkova@siemens.com

Ucházet se Skrýt

V našem R&D centru Siemens Mobility Praha se zabýváme vývojem software, hardware, validací a mechanickým designem. Výsledky naší práce lze najít v mnoha produktech koncernu Siemens Mobility pro železniční dopravu. Nabízíme příležitost podílet se na vývoji nové generace železničního přejezdu, inteligentního ovládání výhybky, návěstidel, světelné signalizace, balíz, počítadel náprav, vstupně výstupních modulů, ovládacích a zobrazovacích prvků vlaku apod. Máme zkušenosti s projekty v bezpečnostních kategoriích SIL0 – SIL4 dle Safety CENELEC norem EN 50128 a EN 50129 s důrazem na moderní komunikaci přes zabezpečený Ethernet s pokročilou preventivní diagnostikou a využitím procesoru k řízení v redundantním módu. V našem R&D centru realizujeme kompletní řešení od definování požadavků přes vývoj softwaru, hardwaru a mechaniky až po verifikaci, validaci, typové zkoušky a integraci do nadřazených systémů. Naše produkty jsou nasazovány po celém světě v rámci přechodu na moderní systémy řízení kolejové dopravy jako ETCS. Máme zájem o dlouhodobou spolupráci na projektech, které v tomto odvětví patří ke světové špičce a určují nové trendy.

Budeš se věnovat především:

 • Vývoji bezpečnostního hardwaru pro železniční automatizaci
 • Tvorbě specifikací, návrhu schémat, podpoře návrhu PCB
 • Testování a měření prototypů, typovým zkouškám: klimatické, vibrační, EMC kompatibilita

Měl/a bys mít:

 • Dobrou znalost angličtiny (němčina výhodou)
 • Znalosti návrhu embedded HW, digitální i analogový design, napájecí zdroje, mikro-kontroléry
 • Týmového ducha, analytické a systémové myšlení, skutečné zaujetí pro kvalitu

Těšit se můžeš zejména na:

 • Mladý, přátelský kolektiv s nadšením pro inovace a kvalitu
 • Špičkově vybavené pracoviště a laboratoře
 • Zajímavé R&D projekty realizované ve spolupráci se zahraničními vývojovými centry Siemens Mobility
 • Každodenní využití anglického jazyka
 • Unikátní technologie a know-how
 • Práci s důrazem na kvalitu a spolehlivost
 • Tvůrčí práci a prostor pro seberealizaci
 • Systematickou podporu expertního rozvoje
 • Sílu a stabilní zázemí společnosti Siemens
 • Otevřené možnosti expertního i manažerského růstu
 • Flexibilní pracovní dobu
 • Elektronické stravenky
 • Příjemné prostředí s prostory pro relaxaci a zábavu
 • Moderní pracoviště přímo u metra B Stodůlky

Máš o pozici zájem? Ozvi se.

Jana Hájková E-mail: jana.hajkova@siemens.com

Ucházet se Skrýt

V našem R&D centru Siemens Mobility Praha se zabýváme vývojem software, hardware, validací a mechanickým designem. Výsledky naší práce lze najít v mnoha produktech koncernu Siemens Mobility pro železniční dopravu. Nabízíme příležitost podílet se na vývoji nové generace železničního přejezdu, inteligentního ovládání výhybky, návěstidel, světelné signalizace, balíz, počítadel náprav, vstupně výstupních modulů, ovládacích a zobrazovacích prvků vlaku apod. Máme zkušenosti s projekty v bezpečnostních kategoriích SIL0 – SIL4 dle Safety CENELEC norem EN 50128 a EN 50129 s důrazem na moderní komunikaci přes zabezpečený Ethernet s pokročilou preventivní diagnostikou a využitím procesoru k řízení v redundantním módu. V našem R&D centru realizujeme kompletní řešení od definování požadavků přes vývoj softwaru, hardwaru a mechaniky až po verifikaci, validaci a typové zkoušky. Naše produkty jsou nasazovány po celém světě v rámci přechodu na moderní systémy řízení kolejové dopravy jako ETCS. Máme zájem o dlouhodobou spolupráci na projektech, které v tomto odvětví patří ke světové špičce a určují nové trendy.

Budeš se věnovat především:

 • Vývoji automatických testů SW komponent Embedded systémů pro produkty železniční automatizace
 • Vývoji a úpravě testovacího prostředí (Test Environment)
 • Tvorbě testovacích dat, analýze výsledků testu a spolupráci s vývojáři na odstranění nalezených chyb
 • Tvorbě potřebné dokumentace

Měl/a bys mít:

 • Základní znalost jazyka C/C++
 • Základní znalost skriptování např. v Shell, Python, Perl výhodou
 • Základní znalost prostředí LINUX výhodou
 • Znalost Git/GitLab, YouTrack, ClearCase, DOORS, CppUTest výhodou
 • Dobrou znalost angličtiny (němčina výhodou)
 • Dobré komunikační schopnosti, analytické a systémové myšlení, skutečné zaujetí pro kvalitu

Těšit se můžeš zejména na:

 • Mladý, přátelský kolektiv s nadšením pro inovace a kvalitu
 • Špičkově vybavené pracoviště a laboratoře
 • Zajímavé R&D projekty realizované ve spolupráci se zahraničními vývojovými centry Siemens Mobility
 • Každodenní využití anglického jazyka
 • Unikátní technologie a know-how
 • Práci s důrazem na kvalitu a spolehlivost
 • Tvůrčí práci a prostor pro seberealizaci
 • Systematickou podporu expertního rozvoje
 • Sílu a stabilní zázemí společnosti Siemens Mobility
 • Otevřené možnosti expertního i manažerského růstu
 • 5 týdnů dovolené, flexibilní pracovní dobu
 • Příjemné prostředí s prostory pro relaxaci a zábavu
 • Moderní pracoviště přímo u metra B Stodůlky

Máš o pozici zájem? Ozvi se.

Jana Hájková E-mail: jana.hajkova@siemens.com

Ucházet se Skrýt

V našem R&D centru Siemens Mobility Praha se zabýváme vývojem software, hardware, validací a mechanickým designem. Výsledky naší práce lze najít v mnoha produktech koncernu Siemens Mobility pro železniční dopravu. Nabízíme příležitost podílet se na vývoji nové generace železničního přejezdu, inteligentního ovládání výhybky, návěstidel, světelné signalizace, balíz, počítadel náprav, vstupně výstupních modulů, ovládacích a zobrazovacích prvků vlaku apod. Máme zkušenosti s projekty v bezpečnostních kategoriích SIL0 – SIL4 dle Safety CENELEC norem EN 50128 a EN 50129 s důrazem na moderní komunikaci přes zabezpečený Ethernet s pokročilou preventivní diagnostikou a využitím procesoru k řízení v redundantním módu. V našem R&D centru realizujeme kompletní řešení od definování požadavků přes vývoj softwaru, hardwaru a mechaniky až po verifikaci, validaci a typové zkoušky. Naše produkty jsou nasazovány po celém světě v rámci přechodu na moderní systémy řízení kolejové dopravy jako ETCS. Máme zájem o dlouhodobou spolupráci na projektech, které v tomto odvětví patří ke světové špičce a určují nové trendy.

Budeš se věnovat především:

 • designu produktů železniční automatizace s důrazem na kvalitu kódu
 • dekompozici komplexních systémů na dílčí komponenty a definice rozhraní
 • vytváření specifikací pro produkty železniční automatizace
 • definici a analýze funkčních a nefunkčních požadavků
 • úzké spolupráci s vývojem softwaru, hardwaru a s verifikací a validací

Měl/a bys mít:

 • vysokoškolské vzdělání technického směru
 • velmi dobrou znalost programovacího jazyka C++
 • důkladnou znalost operačního systému Linux
 • dobrou znalost angličtiny
 • znalost standardů pro vývoj softwaru (např. MISRA)
 • zkušenosti se systémy pro správu verzí (např. Git)
 • týmového ducha, analytické a systémové myšlení, skutečné zaujetí pro kvalitu

Těšit se můžeš zejména na:

 • mladý, přátelský kolektiv s nadšením pro inovace a kvalitu
 • špičkově vybavené pracoviště a laboratoře
 • zajímavé R&D projekty realizované ve spolupráci se zahraničními vývojovými centry Siemens Mobility
 • každodenní využití anglického jazyka
 • unikátní technologie a know-how
 • bonus za nástup do společnosti
 • relokační bonus v případě stěhování za prací
 • práci s důrazem na kvalitu a spolehlivost
 • tvůrčí práci a prostor pro seberealizaci
 • systematickou podporu expertního rozvoje
 • sílu a stabilní zázemí společnosti Siemens Mobility
 • otevřené možnosti expertního i manažerského růstu
 • 5 týdnů dovolené, flexibilní pracovní dobu, home office, to vše pro lepší skloubení pracovního a soukromého života
 • individuální rozpočet na benefity který si můžete proměnit na kombinaci až 8 dní volna navíc, bodů do cafeterie či příspěvků na penzijní a/nebo životní pojištění
 • příspěvek na stravování formou e-stravenek
 • příjemné prostředí s prostory pro relaxaci a zábavu
 • moderní pracoviště s výbornou dostupností hromadnou dopravou u metra B Stodůlky

Máš o pozici zájem? Ozvi se.

Jana Hájková E-mail: jana.hajkova@siemens.com

Ucházet se Skrýt

V našem R&D centru Siemens Mobility Praha se zabýváme vývojem software, hardware, validací a mechanickým designem. Výsledky naší práce lze najít v mnoha produktech koncernu Siemens Mobility pro železniční dopravu. Nabízíme příležitost podílet se na vývoji nové generace železničního přejezdu, inteligentního ovládání výhybky, návěstidel, světelné signalizace, balíz, počítadel náprav, vstupně výstupních modulů, ovládacích a zobrazovacích prvků vlaku apod. Máme zkušenosti s projekty v bezpečnostních kategoriích SIL0 – SIL4 dle Safety CENELEC norem EN 50128 a EN 50129 s důrazem na moderní komunikaci přes zabezpečený Ethernet s pokročilou preventivní diagnostikou a využitím procesoru k řízení v redundantním módu. V našem R&D centru realizujeme kompletní řešení od definování požadavků přes vývoj softwaru, hardwaru a mechaniky až po verifikaci, validaci a typové zkoušky. Naše produkty jsou nasazovány po celém světě v rámci přechodu na moderní systémy řízení kolejové dopravy jako ETCS. Máme zájem o dlouhodobou spolupráci na projektech, které v tomto odvětví patří ke světové špičce a určují nové trendy.

Budeš se věnovat především:

 • vývoji softwaru v C/C++ na embedded zařízeních (např. ARM architektura)
 • vývoji produktů pro železniční automatizaci s důrazem na kvalitu kódu
 • úzké spolupráci s vývojáři hardwaru
 • podpoře testování a měření prototypů
 • tvorbě SW dokumentace

Měl/a bys mít:

 • vysokoškolské vzdělání technického směru
 • velmi dobrou znalost programovacích jazyků C/C++
 • dobrou znalost angličtiny
 • znalost standardů pro vývoj softwaru (např. MISRA)
 • zkušenosti s vývojem embedded systémů (např. ARM architektury)
 • zkušenosti se systémy pro správu verzí (např. Git)
 • zkušenosti se statickou a dynamickou analýzou kódu
 • znalosti a praktické zkušenosti s vývojem softwaru pro bezpečnostní systémy (výhodou)
 • týmového ducha, analytické a systémové myšlení, skutečné zaujetí pro kvalitu
 • ochotu cestovat cca 3 týdny v roce

Těšit se můžeš zejména na:

 • mladý, přátelský kolektiv s nadšením pro inovace a kvalitu
 • špičkově vybavené pracoviště a laboratoře
 • zajímavé R&D projekty realizované ve spolupráci se zahraničními vývojovými centry Siemens Mobility
 • každodenní využití anglického jazyka
 • unikátní technologie a know-how
 • práci s důrazem na kvalitu a spolehlivost
 • tvůrčí práci a prostor pro seberealizaci
 • systematickou podporu expertního rozvoje
 • sílu a stabilní zázemí společnosti Siemens Mobility
 • otevřené možnosti expertního i manažerského růstu
 • flexibilní pracovní dobu
 • příjemné prostředí s prostory pro relaxaci a zábavu
 • moderní pracoviště přímo u metra B Stodůlky

Máš o pozici zájem? Ozvi se.

Jana Hájková E-mail: jana.hajkova@siemens.com

Ucházet se Skrýt

V našem R&D centru Siemens Mobility Praha se zabýváme vývojem software, hardware, validací a mechanickým designem. Výsledky naší práce lze najít v mnoha produktech koncernu Siemens Mobility pro železniční dopravu. Nabízíme příležitost podílet se na vývoji nové generace železničního přejezdu, inteligentního ovládání výhybky, návěstidel, světelné signalizace, balíz, počítadel náprav, vstupně výstupních modulů, ovládacích a zobrazovacích prvků vlaku apod. Máme zkušenosti s projekty v bezpečnostních kategoriích SIL0 – SIL4 dle Safety CENELEC norem EN 50128 a EN 50129 s důrazem na moderní komunikaci přes zabezpečený Ethernet s pokročilou preventivní diagnostikou a využitím procesoru k řízení v redundantním módu. V našem R&D centru realizujeme kompletní řešení od definování požadavků přes vývoj softwaru, hardwaru a mechaniky až po verifikaci, validaci a typové zkoušky. Naše produkty jsou nasazovány po celém světě v rámci přechodu na moderní systémy řízení kolejové dopravy jako ETCS. Máme zájem o dlouhodobou spolupráci na projektech, které v tomto odvětví patří ke světové špičce a určují nové trendy.

Budeš se věnovat především:

 • vývoji bezpečnostního hardwaru pro železniční automatizaci, zejména spínaných zdrojů
 • tvorbě specifikací, návrh schémat, podpora návrhu PCB
 • testování a měření prototypů, typové zkoušky: klimatické, vibrační, EMC kompatibilita
 • analýze hazardů, tvorba technické dokumentace vyžadované normou

Měl/a bys mít:

 • vysokoškolské vzdělání technického směru
 • dobrou znalost angličtiny (němčina výhodou)
 • znalosti a praktické zkušenosti s návrhem spínaných zdrojů (SMPS <500W)
 • znalosti a praktické zkušenosti s návrhem embedded HW, digitální i analogový design
 • výhodou je znalost vývoje bezpečnostních elektronických systémů
 • týmového ducha, analytické a systémové myšlení, skutečné zaujetí pro kvalitu
 • ochotu cestovat cca 3 týdny v roce

Těšit se můžeš zejména na:

 • mladý, přátelský kolektiv s nadšením pro inovace a kvalitu
 • špičkově vybavené pracoviště a laboratoře
 • zajímavé R&D projekty realizované ve spolupráci se zahraničními vývojovými centry Siemens Mobility
 • každodenní využití anglického jazyka
 • unikátní technologie a know-how
 • nástupní bonus 50 000 Kč
 • relokační bonus v případě stěhování za prací
 • bonus za doporučení zaměstnance až 100 000 Kč
 • práci s důrazem na kvalitu a spolehlivost
 • tvůrčí práci a prostor pro seberealizaci
 • systematickou podporu expertního rozvoje
 • sílu a stabilní zázemí společnosti Siemens Mobility
 • otevřené možnosti expertního i manažerského růstu
 • příjemné prostředí s prostory pro relaxaci a zábavu
 • až 33 dní dovolené (5 týdnů + 8 volitelných dní navíc), flexibilní pracovní dobu, home office, firemní mateřskou školku, to vše pro lepší skloubení pracovního a soukromého života
 • individuální rozpočet min 24 000 Kč na benefity, který si můžete proměnit na kombinaci až 8 dní volna navíc, bodů do cafeterie či příspěvků na penzijní a/nebo životní pojištění
 • příspěvek na stravování formou e-stravenek
 • příspěvek na Multisport kartu
 • další zvýhodněné nabídky pro zaměstnance
 • moderní pracoviště přímo u metra B Stodůlky

Máš o pozici zájem? Ozvi se.

Jana Hájková E-mail: jana.hajkova@siemens.com

Ucházet se Skrýt

V našem R&D centru Siemens Mobility Praha se zabýváme vývojem software, hardware, validací a mechanickým designem. Výsledky naší práce lze najít v mnoha produktech koncernu Siemens Mobility pro železniční dopravu.

Budeš se věnovat především:

 • vedení a rozvoji týmu (5 – 10 lidí), komunikaci se zákazníkem
 • vývoji bezpečnostního hardwaru pro železniční automatizaci
 • tvorbě specifikací, návrh schémat, podpora návrhu PCB
 • testování a měření prototypů, typové zkoušky: klimatické, vibrační, EMC kompatibilita
 • analýze hazardů, tvorbě technické dokumentace vyžadované normou

Měl/a bys mít:

 • vysokoškolské vzdělání technického směru
 • dobrou znalost angličtiny (němčina výhodou)
 • praktické zkušenosti s vedenim tímu
 • znalosti a praktické zkušenosti s návrhem embedded HW, digitální i analogový design, napájecí zdroje, mikro-kontroléry
 • výhodou je znalost vývoje bezpečnostních elektronických systémů
 • týmového ducha, analytické a systémové myšlení, skutečné zaujetí pro kvalitu
 • ochotu cestovat cca 3 týdny v roce

Těšit se můžeš zejména na:

 • mladý, přátelský kolektiv s nadšením pro inovace a kvalitu
 • špičkově vybavené pracoviště a laboratoře
 • zajímavé R&D projekty realizované ve spolupráci se zahraničními vývojovými centry Siemens Mobility
 • každodenní využití anglického jazyka
 • unikátní technologie a know-how
 • nástupní bonus 50 000 Kč
 • relokační bonus v případě stěhování za prací
 • bonus za doporučení zaměstnance až 100 000 Kč
 • práci s důrazem na kvalitu a spolehlivost
 • tvůrčí práci a prostor pro seberealizaci
 • systematickou podporu expertního rozvoje
 • sílu a stabilní zázemí společnosti Siemens Mobility
 • otevřené možnosti expertního i manažerského růstu
 • příjemné prostředí s prostory pro relaxaci a zábavu
 • až 33 dní dovolené (5 týdnů + 8 volitelných dní navíc), flexibilní pracovní dobu, home office, firemní mateřskou školku, to vše pro lepší skloubení pracovního a soukromého života
 • individuální rozpočet min 24 000 Kč na benefity, který si můžete proměnit na kombinaci až 8 dní volna navíc, bodů do cafeterie či příspěvků na penzijní a/nebo životní pojištění
 • příspěvek na stravování formou e-stravenek
 • příspěvek na Multisport kartu
 • další zvýhodněné nabídky pro zaměstnance
 • moderní pracoviště přímo u metra B Stodůlky

Máš o pozici zájem? Ozvi se.

Jana Hájková E-mail: jana.hajkova@siemens.com

Ucházet se Skrýt

V našem odštěpném závodě Siemens Mobility Metro Services, depo Kačerov, hledáme nového kolegu na pozici Elektromechanik korektivní údržby pražského metra linky C.

Budeš se věnovat především:

 • mimořádným opravám komponentů vlaku metra
 • kontrolám a opravám elektrických dílů na vlaku metra

Měl/a bys mít:

 • výuční list, příp. střední odborné vzdělání v oboru elektromechanik elektromechanik kolejových vozidel, případně servisní činnost vozidel
 • praxi v oboru elektromechanik kolejových vozidel, nebo elektromechanik v jiném oboru (nejlépe údržbě či výrobě)
 • týmového ducha a aktivní přístup k technice
 • ochotu pracovat na 12 hodinové turnusové směny od 7:00 do 19:00 hod. nebo od 19:00 do 7:00 hod. - 37,5 hodin/týden

Těšit se můžeš zejména na:

 • mentora, který Vás v prvních měsících proškolí
 • plánované údržby, ale i neplánované opravy
 • adrenalin, protože každá závada je jiná
 • možnost osobně se podílet na plynulosti dopravy v Praze
 • ocenění vlastních nápadů a zlepšováků
 • nástupní odměnu ve výši 30. 000 Kč
 • práci s kolejovými vozidly přímo v depu metra
 • zázemí mezinárodního koncernu
 • zajímavé finanční ohodnocení a měsíční prémie
 • dovolenou 5 týdnů/ ročně + 3 dny volna navíc
 • proplatíme vám první 3 dny nemoci ve 100 % výše ušlé mzdy nad rámec zákona (platí pro první nemoc v daném kalendářním roce)
 • stravenky v hodnotě 90 Kč
 • flexipass v hodnotě 8. 000 Kč pro zaměstnance (na jízdné)
 • flexipass v hodnotě roční jízdenky MHD pro rodinné příslušníky
 • příspěvek na penzijní připojištění 900 Kč/měsíčně

Máš o pozici zájem? Ozvi se.

Pavlína Davidová E-mail: pavlina.davidova@siemens.com

Ucházet se Skrýt

Jsme Engineering divize Mobility a zabýváme se vývojem moderních kolejových vozidel a jejich částí. Přicházíme s inovativními produkty a řešeními nejenom pro městskou dopravu, ale i pro regionální a vysokorychlostní vlaky. V tomto odvětví patříme k naprosté špičce a určujeme nové trendy. Pojďte k nám a staňte se členem týmu elektroprojektantů.

Budeš se věnovat především:

 • projektování a integraci elektro výzbroje do vozidel
 • tvorbě konceptů subsystémů a návrhu funkčních a obvodových schémat
 • přípravě zákaznické a výrobní dokumentace
 • spolupráci se subdodavateli
 • komunikaci s týmy v Německu a Rakousku

Měl/a bys mít:

 • vysokoškolské elektrotechnické vzdělání
 • praktickou zkušenost s projektováním
 • vyhláška 50/78 Sb. §6 (lze obnovit po nástupu)
 • angličtinu nebo němčinu na úrovni pro běžnou komunikaci
 • zkušenost s tvorbou el. schémat (ELCAD, Comos, AutoCAD, ...)

Těšit se můžeš zejména na:

 • bonus za nástup do společnosti ve výši 50 000 Kč
 • nejnovější technologie a know-how v oblasti elektro výzbroje kolejových vozidel
 • zajímavé projekty realizované ve spolupráci se zahraničními partnery
 • spolupráci se špičkovými odborníky a vlastní odborný růst
 • přátelský kolektiv s nadšením pro vlaky
 • každodenní využití cizích jazyků a služební cesty do zahraničí
 • 5 týdnů dovolené, flexibilní pracovní dobu, home office a firemní mateřské školky v Praze a Ostravě pro lepší skloubení pracovního a soukromého života
 • individuální rozpočet na benefity ve výši min. 24 000 Kč, který si můžete proměnit na kombinaci až 8 dní volna navíc, bodů do cafeterie či příspěvků na penzijní a/nebo životní pojištění
 • příspěvek na stravování ve formě stravenek nebo příspěvku ve firemní kantýně
 • možnost stát se akcionářem Siemens a získat akcie zdarma
 • nejrůznější slevy a zvýhodněné nabídky
 • moderní pracoviště přímo u metra B Stodůlky

Máš o pozici zájem? Ozvi se.

Jana Holasová E-mail: jana.holasova.ext@siemens.com

Ucházet se Skrýt

Zajímá Vás problematika kvality a bezpečnosti železnice? Jste fanouškem železnic a kolejových vozidel? Říká Vám něco BOZP či QM? Chcete být přímo u toho? V souvislosti s novým evropských nařízením o dodržování požadavků ECM (Entity in Charge of Maintenance), hledáme referenta ECM pro údržbu kolejových vozidel na železnici – možná jste to právě Vy, koho bychom potřebovali!

Budeš se věnovat především:

 • přípravě podkladů k certifikaci ECM v Siemens Mobility
 • organizaci činností ECM
 • spolupráci při přípravě interního auditu ECM a účast při jeho provádění
 • organizaci interních auditů ECM a auditů v železničních dílnách dodavatelů
 • plánování údržby a oprav lokomotiv včetně přípravy dokumentace
 • komunikace s kolegy ze zahraničí a zákazníky (provozovateli železniční dopravy)

Měl/a bys mít:

 • SŠ nebo VŠ vzdělání technického zaměření (strojní/elektrotechnika)
 • velmi dobrá znalost německého a/nebo anglického jazyka
 • základní povědomí z oblasti QM (management řízení jakosti) a EHS (životní prostředí, BOZP)
 • praxe z oblasti kolejových vozidel (ideálně z údržby)
 • systematičnost, vytrvalost a spolehlivost
 • chuť neustále se učit a vzdělávat
 • profesionální vystupování

Těšit se můžeš zejména na:

 • odměnu za nástup ve výši 50. 000 Kč
 • mentora, který Vám v prvních měsících předá veškeré know-how
 • úzká spolupráce s kolegy z Německa
 • proniknutí do světa kolejové dopravy
 • možnost odborného růstu Můžete se těšit na pestrý balíček benefitů:
 • 25 dní dovolené
 • flexibilní pracovní dobu s pevným jádrem od 10 do 14 hod.
 • možnost pracovat i z domova pro lepší skloubení práce a osobního života
 • jazykové vzdělávání v pracovní době na náklady zaměstnavatele (AJ, NJ)
 • zvýhodněné nabídky pro zaměstnance, např. slevu na auto Škoda apod.
 • zvýhodněný firemní tarif pro soukromé účely (O2, T-Mobile)
 • příspěvek na stravování ve formě e-stravenek
 • možnost stát se akcionářem Siemens a získat díky firemním plánům 1/3 akcii navíc zdarma NAVÍC má každý zaměstnanec k dispozici svůj osobní rozpočet (částka od 24 000 Kč, výše dle juniority/seniority zaměstnance) a ten může využít dle vlastní potřeby a uvážení na:
 • až 8 dalších dní placeného volna navíc nad rámec základních 5 týdnů
 • příspěvek na volnočasové aktivity v cafeterii Benefit plus (lze čerpat na širokou oblast kulturu, zdraví, cestování, sportu nebo třeba vzdělávání včetně jazykových kurzů)
 • příspěvek na penzijní a/nebo životní pojištění

Výhodou budou

 • zkušenosti s prováděním interních a/nebo externích auditů
 • technické znalosti z konstrukce kolejových vozidel
 • zájem o železnici

Máš o pozici zájem? Ozvi se.

Pavlína Davidová E-mail: pavlina.davidova@siemens.com

Ucházet se Skrýt

Jsme Engineering divize Mobility a zabýváme se vývojem moderních kolejových vozidel a jejich částí. Přicházíme s inovativními produkty a řešeními nejenom pro městskou dopravu, ale i pro regionální a vysokorychlostní vlaky. V tomto odvětví patříme k naprosté špičce a určujeme nové trendy. Pojďte k nám a staňte se členem týmu vývojářů řídicích systémů v kolejové dopravě.

Budeš se věnovat především:

 • účasti na projektu od rané fáze
 • systémové analýze i samotnému návrhu v rozsahu celého vývojového cyklu
 • tvorbě architektury a programování funkcí subsystémů vozidla
 • integraci jednotlivých subsystémů do nadřazeného řízení vozidel
 • modulovým testům
 • spolupráci napříč celým oddělením v ČR, Německu i Rakousku

Měl/a bys mít:

 • vysokoškolské vzdělání v oblasti elektrotechniky nebo informatiky
 • dobrou znalost struktury programování (prostředí podobné C)
 • angličtinu nebo němčinu pro běžnou komunikaci
 • povědomí o vlacích a jejich řídicích systémech jako výhodu

Těšit se můžeš zejména na:

 • bonus za nástup do společnosti ve výši 100 000 Kč
 • kontakt s nejnovějšími technologiemi a inovacemi
 • mezinárodní projekty a spolupráci se špičkovými odborníky
 • přátelský kolektiv s nadšením pro vlaky
 • každodenní využití cizích jazyků
 • služební cesty do zahraničí
 • 5 týdnů dovolené, flexibilní pracovní dobu, home office a firemní mateřské školky v Praze a Ostravě pro lepší skloubení pracovního a soukromého života
 • individuální rozpočet na benefity ve výši min. 24 000 Kč, který si můžete proměnit na kombinaci až 8 dní volna navíc, bodů do cafeterie či příspěvků na penzijní a/nebo životní pojištění
 • příspěvek na stravování ve formě stravenek nebo příspěvku ve firemní kantýně
 • možnost stát se akcionářem Siemens a získat akcie zdarma
 • nejrůznější slevy a zvýhodněné nabídky
 • moderní pracoviště přímo u metra B Stodůlky

Máš o pozici zájem? Ozvi se.

Jana Holasová E-mail: jana.holasova.ext@siemens.com

Ucházet se Skrýt

Jsme Engineering společnosti Siemens Mobility a zabýváme se vývojem moderních kolejových vozidel a jejich částí. Přicházíme s inovativními produkty a řešeními pro vozidla městské, regionální a vysokorychlostní dopravy. V tomto odvětví patříme k naprosté špičce a určujeme nové trendy. Pojďte k nám a staňte se členem týmu vývojářů a testerů pro řídicí systémy v kolejové dopravě.

Budeš se věnovat především:

 • systémovým testům SW řídicích systémů kolejových vozidel na testovacím stanovišti HIL v laboratoři
 • tvorbě testovacích specifikací a realizaci testů v laboratoři
 • optimalizaci testovacích procesů i související dokumentace
 • spolupráci s vývojovým týmem

Měl/a bys mít:

 • SŠ vzdělání v elektrotechnické oblasti
 • angličtinu či němčinu pro každodenní komunikaci s kolegy z Německa
 • praktické zkušenosti v oblasti SW testování na HILu výhodou
 • schopnost analyzovat nalezené chyby
 • schopnost orientovat se v kódu SW a elektrických schématech
 • znalosti automatizovaného testování výhodou
 • povědomí o kolejových vozidlech a jejich řídicích systémech výhodou

Těšit se můžeš zejména na:

 • bonus za nástup do společnosti 50.000 Kč
 • kontakt s nejnovějšími technologiemi a inovacemi
 • zajímavé projekty a spolupráci se špičkovými odborníky
 • přátelský kolektiv s nadšením pro kolejová vozidla
 • každodenní využití cizích jazyků
 • služební cesty do zahraničí
 • pracoviště v Praze hned u metra B Stodůlky s krásným výhledem
 • 5 týdnů dovolené, flexibilní pracovní dobu, home office a firemní mateřská školka v Praze pro lepší skloubení pracovního a soukromého života
 • individuální rozpočet na benefity ve výši min. 24 000 Kč, který si můžete proměnit na kombinaci až 8 dní volna navíc, bodů do cafeterie či příspěvků na penzijní a/nebo životní pojištění
 • odborné zaškolení a další růst v rámci společnosti po celém světě
 • příspěvek na stravování ve formě E-stravenek (v hodnotě 90,- Kč)
 • firemní mobilní tarify a MultiSport kartu
 • možnost stát se akcionářem Siemens a získat akcie zdarma
 • nejrůznější slevy a zvýhodněné nabídky

Máš o pozici zájem? Ozvi se.

Jana Holasová E-mail: jana.holasova.ext@siemens.com

Ucházet se Skrýt

V našem odštěpném závodě SIEMENS Mobility Metro Services, depo Kačerov, hledáme nového kolegu/kolegyni na pozici HR administrátora/ky pro tým pracovníků údržby pražského metra linky C.

Budeš se věnovat především:

 • organizaci školení zaměstnanců
 • tématice zdravotních prohlídek a jejich správě
 • úzké spolupráci s centrálním oddělení HR
 • podpoře chodu kanceláře (objednávky, návštěvy, porady apod.)
 • administrativní podpoře v oblasti EH&S tématiky
 • péči o nové nástupy – po stránce organizační i administrativní

Měl/a bys mít:

 • SŠ vzdělání (ať už humanitního či technického zaměření)
 • týmového ducha a aktivní přístup
 • znalost kancelářského balíku MS Office (excel, word)
 • znalost oblasti pracovního práva a personální administrativy
 • příjemné a profesionální vystupování s notnou dávkou empatie
 • schopnost si dobře organizovat práci a chuť učit se novým věcem

Těšit se můžeš zejména na:

 • možnost osobně se podílet na plynulosti dopravy v Praze
 • velkou míru samostatnosti a důvěry
 • prostor pro realizaci vlastních nápadů
 • náhled do každodenního života businessu
 • 25 dní dovolené
 • flexibilní pracovní dobu s pevným jádrem od 10 do 14 hod.
 • možnost pracovat z domova pro lepší skloubení práce a osobního života
 • firemní mateřská školka v blízkosti pracoviště (v Praze a Ostravě)
 • jazykové vzdělávání v pracovní době na náklady zaměstnavatele (AJ, NJ)
 • zvýhodněné nabídky pro zaměstnance, např. slevu na auto Škoda apod.
 • zvýhodněný firemní tarif pro soukromé účely (O2, T-Mobile)
 • příspěvek na stravování ve formě e-stravenek
 • možnost zakoupit si akcie Siemens
 • karta Multisport
 • pracoviště v Praze – Michle (ulice Sliačská) NAVÍC má každý zaměstnanec svůj osobní rozpočet (částka v rozmezí 24 000 Kč až 48 000 Kč, výše dle seniority) a ten může využít dle vlastní potřeby a uvážení na:
 • až 8 dalších dní placeného volna navíc nad rámec základních 5 týdnů
 • příspěvek na volnočasové aktivity v cafeterii Benefit plus (lze čerpat na širokou oblast kulturu, zdraví, cestování, sportu nebo třeba vzdělávání včetně jazykových kurzů)
 • příspěvek na penzijní a/nebo životní pojištění

Máš o pozici zájem? Ozvi se.

Pavlína Davidová E-mail: pavlina.davidova@siemens.com

Ucházet se Skrýt

Jsme Engineering společnosti Siemens Mobility a zabýváme se vývojem moderních kolejových vozidel a jejich částí. Přicházíme s inovativními produkty a řešeními nejenom pro městskou dopravu, ale i pro regionální a vysokorychlostní vlaky. V tomto odvětví patříme k naprosté špičce a určujeme nové trendy. Pojďte k nám a staňte se Specialistou systémů požární bezpečnosti celého vozidla i jeho subsystémů.

Budeš se věnovat především:

 • převezmete vlastní odpovědnost za požárně technické zpracování projektů kolejových vozidel
 • vypracovávat požární koncepty pro kolejová vozidla, včetně konceptů elektrické požární signalizace, případně stabilních hasicích zařízení
 • zodpovědnost za systémy a komponenty z hlediska požární bezpečnosti
 • odborné konzultace s konstrukčním oddělením, zodpovídání požárně-technických dotazů a aktivní zapojení do procesu vývoje
 • vyhotovení interních bezpečnostních dokladů
 • tvorba schvalovací dokumentaci z oblasti požární bezpečnosti
 • definice, objednání, vedení a vyhodnocení požárních zkoušek (především požární odolnosti a požárně technické charakteristiky)

Měl/a bys mít:

 • vysokoškolské vzdělání technického směru
 • 3 roky praxe v oblasti požární bezpečnosti nebo absolvování příslušného VŠ studia (požární bezpečnost)
 • zkušenosti v oblasti kolejových vozidel nebo automotive
 • zkušenosti s tvorbou technických konceptů a specifikací
 • znalost německého a anglického jazyka na komunikativní úrovni
 • schopnost prosadit se a rozhodovat
 • ochota k počátečnímu zaškolení v Německu (3-4 měsíce)

Těšit se můžeš zejména na:

 • bonus za nástup do společnosti ve výši 50 000 Kč
 • pohled do zákulisí konstrukce nejmodernějších vlaků
 • spolupráci se špičkovými odborníky a vlastní odborný růst
 • mezinárodní projekty a prostředí
 • každodenní komunikaci se zahraničními partnery, nejčastěji z Německa
 • přátelský kolektiv s nadšením pro vlaky
 • 5 týdnů dovolené, flexibilní pracovní dobu, home office a firemní mateřské školky v Praze a Ostravě pro lepší skloubení pracovního a soukromého života
 • individuální rozpočet na benefity ve výši min. 24 000 Kč, který si můžete proměnit na kombinaci až 8 dní volna navíc, bodů do cafeterie či příspěvků na penzijní a/nebo životní pojištění
 • příspěvek na stravování ve formě E-stravenek (v hodnotě 90,- Kč)
 • možnost stát se akcionářem Siemens a získat akcie zdarma
 • nejrůznější slevy a zvýhodněné nabídky
 • kancelář v Praze na Stodůlkách (přímo u metra B)

Máš o pozici zájem? Ozvi se.

Jana Holasová E-mail: jana.holasova.ext@siemens.com

Ucházet se Skrýt

Zajímá Vás problematika řízení dopravy? Jste fanouškem do nových technologií? Říká Vám něco konfigurace křižovatek či signální plány? Chcete být u zrodu dopravy budoucnosti? Hledáme kolegu na programátora světelné signalizace – možná jste to právě Vy!

Budeš se věnovat především:

 • programování světelného signalizačního zařízení
 • testování, analýze a odladění naprogramovaného softwaru
 • aplikaci softwaru do reálného provozu
 • spolupráci při spuštění v technologie provozu
 • seznamování se s novými komponenty světelných signalizačních zařízení
 • spolupráci s vývojovým oddělením a implementaci nových technologických řešení do provozu

Měl/a bys mít:

 • SŠ nebo VŠ vzdělání ideálně v oboru řízení dopravy (popř. elektrotechnika)
 • angličtina pro denní komunikaci, němčina výhodou
 • pokročilé znalosti v oblasti programování – na jazyku nezáleží (budete pracovat v SitrafficOffice)
 • orientaci v technologiích v oblasti Smart Cities výhodou
 • systematičnost, vytrvalost a spolehlivost
 • analytické myšlení a zapálení do techniky
 • ochotu cestovat (jednodenní služebky v rámci ČR)

Těšit se můžeš zejména na:

 • komplexní zaškolovací trénink v Německu
 • moderní pracovní prostředí a přátelský tým kolegů
 • nejmodernější technologie a nová špičková řešení pro řízení dopravy
 • úzkou spolupráci s centrálou v Německu
 • viditelné výsledky práce, které usnadní život účastníkům dopravy Můžete se těšit na pestrý balíček benefitů:
 • 25 dní dovolené
 • flexibilní pracovní dobu s pevným jádrem od 10 do 14 hod.
 • možnost pracovat z domova pro lepší skloubení práce a osobního života
 • jazykové vzdělávání v pracovní době na náklady zaměstnavatele (AJ, NJ)
 • zvýhodněné nabídky pro zaměstnance, např. slevu na auto Škoda apod.
 • zvýhodněný firemní tarif pro soukromé účely (O2, T-Mobile)
 • příspěvek na stravování ve formě e-stravenek
 • možnost stát se akcionářem Siemens a získat díky firemním plánům 1/3 akcii navíc zdarma NAVÍC má každý zaměstnanec k dispozici svůj osobní rozpočet (částka od 24 000 Kč, výše dle juniority/seniority zaměstnance) a ten může využít dle vlastní potřeby a uvážení na:
 • až 8 dalších dní placeného volna navíc nad rámec základních 5 týdnů
 • příspěvek na volnočasové aktivity v cafeterii Benefit plus (lze čerpat na širokou oblast kulturu, zdraví, cestování, sportu nebo třeba vzdělávání včetně jazykových kurzů)
 • příspěvek na penzijní a/nebo životní pojištění

Máš o pozici zájem? Ozvi se.

Kristýna Homolová E-mail: kristyna.homolova@siemens.com

Ucházet se Skrýt

Jsme Engineering divize Mobility a zabýváme se vývojem moderních kolejových vozidel a jejich částí. Přicházíme s inovativními produkty a řešeními nejenom pro městskou dopravu, ale i pro regionální a vysokorychlostní vlaky. V tomto odvětví patříme k naprosté špičce a určujeme nové trendy. Pojďte k nám a staňte se členem týmu expertů na oblast pohonů kolejových vozidel.

Budeš se věnovat především:

 • projektování pohonných systémů vozidel na projektech a jejich nabídkách
 • výběru elektro komponent pohonného systému (měniče, motory, převodovky...)
 • výběru elektro komponent pomocných pohonů (měnič pomocných pohonů, baterie...)
 • plánování projektových prací a jejich samostatné zpracování
 • jízdní simulaci, výpočtům namáhání komponent
 • zapracovávání zákaznických a normativních požadavků
 • plánování, organizaci a provádění testů (typový, systémový a test vozidla)
 • komunikaci se zahraničními partnery

Měl/a bys mít:

 • vysokoškolské vzdělání elektrotechnického směru
 • praktické znalosti v oblasti pohonných systémů kolejových vozidel či některého podobného oboru
 • znalosti měřící techniky
 • angličtinu nebo němčinu pro každodenní komunikaci
 • chuť na sobě dále pracovat

Těšit se můžeš zejména na:

 • bonus za nástup do společnosti ve výši 100 000 Kč
 • kontakt s nejnovějšími technologiemi a inovacemi
 • zajímavé projekty a spolupráci se špičkovými odborníky
 • přátelský kolektiv s nadšením pro kolejová vozidla
 • každodenní využití cizích jazyků
 • služební cesty do zahraničí
 • 5 týdnů dovolené, flexibilní pracovní dobu, home office a firemní mateřské školky v Praze a Ostravě pro lepší skloubení pracovního a soukromého života
 • individuální rozpočet na benefity ve výši min. 24 000 Kč, který si můžete proměnit na kombinaci až 8 dní volna navíc, bodů do cafeterie či příspěvků na penzijní a/nebo životní pojištění
 • příspěvek na stravování ve formě stravenek nebo příspěvku ve firemní kantýně
 • možnost stát se akcionářem Siemens a získat akcie zdarma
 • nejrůznější slevy a zvýhodněné nabídky
 • pracoviště v blízkosti metra v Praze

Máš o pozici zájem? Ozvi se.

Jana Holasová E-mail: jana.holasova.ext@siemens.com

Ucházet se Skrýt

Jsme Engineering společnosti Siemens Mobility a zabýváme se vývojem moderních kolejových vozidel a jejich částí. Přicházíme s inovativními produkty a řešeními nejenom pro městskou dopravu, ale i pro regionální a vysokorychlostní vlaky. V tomto odvětví patříme k naprosté špičce a určujeme nové trendy. Pojďte k nám a staňte se členem týmu vývojářů řídicího SW v kolejové dopravě.

Budeš se věnovat především:

 • návrhu a vývoji SW pro nadřazené řízení trakčních pohonů a řídicí systémy brzd železničních vozidel a vozidel metra
 • analýze požadavků, tvorbě specifikací, návrhu architektury a definici rozhraní
 • návrhu, vývoji, implementaci, testovaní a zkouškám řídicího SW
 • návrhu a vývoji SW nástrojů pro testování řídicího SW
 • testování SW v laboratoři
 • podpoře při uvádění vozidel do provozu
 • spolupráci se zahraničními partnery

Měl/a bys mít:

 • vysokoškolské vzdělání v oblasti elektrotechniky se zaměřením na elektrické pohony nebo řídicí systémy
 • znalost programování SW pro řízení v reálném čase a s přenosy řídicích dat po komunikačních sběrnicích
 • zkušenosti s procesem návrhu, vývoje, testování a údržby SW realizujícího bezpečnostně relevantní funkce (SIL>0 dle standardů pro drážní vozidla resp. dle standardů pro automotive)
 • výhodou jsou praktické zkušenosti v oblasti řízení v oblasti trakčních pohonů resp. řízení brzdových systémů kolejových vozidel,
 • možné jsou i praktické zkušenosti v oblasti nadřazeného řízení průmyslových pohonů vyšších výkonů resp. řízení brzd pro automotive (ABS, retardér apod.)
 • výhodou je znalost alespoň některých z následujících programovacích jazyků a nástrojů: C/C++, Python, Java, Matlab/Simulink, LabView/Veristand
 • výhodou jsou praktické zkušenosti s návrhem a implementací fyzikálních modelů elektromechanických subsystémů v prostředí Matlab/Simulink a/nebo LabView/Veristand
 • angličtinu nebo němčinu pro každodenní komunikaci

Těšit se můžeš zejména na:

 • bonus za nástup do společnosti ve výši 50 000 Kč
 • kontakt s nejnovějšími technologiemi a inovacemi
 • zajímavé projekty a spolupráci se špičkovými odborníky
 • tvorbu návrhů komplexních řešení v oblasti řídicího a testovacího SW
 • přátelský kolektiv s nadšením pro vlaky
 • každodenní využití cizích jazyků
 • služební cesty do zahraničí
 • 5 týdnů dovolené, flexibilní pracovní dobu, home office a firemní mateřskou školku v Praze pro lepší skloubení pracovního a soukromého života
 • individuální rozpočet na benefity ve výši min. 24 000 Kč, který si můžete proměnit na kombinaci až 8 dní volna navíc, bodů do cafeterie či příspěvků na penzijní a/nebo životní pojištění
 • příspěvek na stravování ve formě E-stravenek (v hodnotě 90,- Kč)
 • možnost stát se akcionářem Siemens a získat akcie zdarma
 • nejrůznější slevy a zvýhodněné nabídky
 • pracoviště Praha - přímo u metra B Stodůlky

Máš o pozici zájem? Ozvi se.

Jana Holasová E-mail: jana.holasova.ext@siemens.com

Ucházet se Skrýt

Plzeň

Jsme Engineering divize Mobility a zabýváme se vývojem moderních kolejových vozidel a jejich částí. Přicházíme s inovativními produkty a řešeními nejenom pro městskou dopravu, ale i pro regionální a vysokorychlostní vlaky. V tomto odvětví patříme k naprosté špičce a určujeme nové trendy. Pojďte k nám a staňte se členem týmu vývojářů řídicích systémů v kolejové dopravě.

Budeš se věnovat především:

 • účasti na projektu od rané fáze
 • systémové analýze i samotnému návrhu v rozsahu celého vývojového cyklu
 • tvorbě architektury a programování funkcí subsystémů vozidla
 • integraci jednotlivých subsystémů do nadřazeného řízení vozidel
 • modulovým testům
 • spolupráci napříč celým oddělením v ČR, Německu i Rakousku

Měl/a bys mít:

 • vysokoškolské vzdělání v oblasti elektrotechniky nebo informatiky
 • dobrou znalost struktury programování (prostředí podobné C)
 • angličtinu nebo němčinu pro běžnou komunikaci
 • povědomí o vlacích a jejich řídicích systémech jako výhodu

Těšit se můžeš zejména na:

 • bonus za nástup do společnosti ve výši 100 000 Kč
 • kontakt s nejnovějšími technologiemi a inovacemi
 • mezinárodní projekty a spolupráci se špičkovými odborníky
 • přátelský kolektiv s nadšením pro vlaky
 • každodenní využití cizích jazyků
 • služební cesty do zahraničí
 • 5 týdnů dovolené, flexibilní pracovní dobu, home office a firemní mateřské školky v Praze a Ostravě pro lepší skloubení pracovního a soukromého života
 • individuální rozpočet na benefity ve výši min. 24 000 Kč, který si můžete proměnit na kombinaci až 8 dní volna navíc, bodů do cafeterie či příspěvků na penzijní a/nebo životní pojištění
 • příspěvek na stravování ve formě stravenek nebo příspěvku ve firemní kantýně
 • možnost stát se akcionářem Siemens a získat akcie zdarma
 • nejrůznější slevy a zvýhodněné nabídky
 • moderní pracoviště přímo u metra B Stodůlky

Máš o pozici zájem? Ozvi se.

Jana Holasová E-mail: jana.holasova.ext@siemens.com

Ucházet se Skrýt

V našem R&D centru Siemens Mobility Praha se zabýváme vývojem software, hardware, validací a mechanickým designem. Výsledky naší práce lze najít v mnoha produktech koncernu Siemens Mobility pro železniční dopravu. Nabízíme příležitost podílet se na vývoji nové generace železničního přejezdu, inteligentního ovládání výhybky, návěstidel, světelné signalizace, balíz, počítadel náprav, vstupně výstupních modulů, ovládacích a zobrazovacích prvků vlaku apod. Máme zkušenosti s projekty v bezpečnostních kategoriích SIL0 – SIL4 dle Safety CENELEC norem EN 50128 a EN 50129 s důrazem na moderní komunikaci přes zabezpečený Ethernet s pokročilou preventivní diagnostikou a využitím procesoru k řízení v redundantním módu. V našem R&D centru realizujeme kompletní řešení od definování požadavků přes vývoj softwaru, hardwaru a mechaniky až po verifikaci, validaci a typové zkoušky. Naše produkty jsou nasazovány po celém světě v rámci přechodu na moderní systémy řízení kolejové dopravy jako ETCS. Máme zájem o dlouhodobou spolupráci na projektech, které v tomto odvětví patří ke světové špičce a určují nové trendy.

Budeš se věnovat především:

 • designu produktů železniční automatizace s důrazem na kvalitu kódu
 • dekompozici komplexních systémů na dílčí komponenty a definice rozhraní
 • vytváření specifikací pro produkty železniční automatizace
 • definici a analýze funkčních a nefunkčních požadavků
 • úzké spolupráci s vývojem softwaru, hardwaru a s verifikací a validací

Měl/a bys mít:

 • vysokoškolské vzdělání technického směru
 • velmi dobrou znalost programovacího jazyka C++
 • důkladnou znalost operačního systému Linux
 • dobrou znalost angličtiny
 • znalost standardů pro vývoj softwaru (např. MISRA)
 • zkušenosti se systémy pro správu verzí (např. Git)
 • týmového ducha, analytické a systémové myšlení, skutečné zaujetí pro kvalitu

Těšit se můžeš zejména na:

 • mladý, přátelský kolektiv s nadšením pro inovace a kvalitu
 • špičkově vybavené pracoviště a laboratoře
 • zajímavé R&D projekty realizované ve spolupráci se zahraničními vývojovými centry Siemens Mobility
 • každodenní využití anglického jazyka
 • unikátní technologie a know-how
 • bonus za nástup do společnosti
 • relokační bonus v případě stěhování za prací
 • práci s důrazem na kvalitu a spolehlivost
 • tvůrčí práci a prostor pro seberealizaci
 • systematickou podporu expertního rozvoje
 • sílu a stabilní zázemí společnosti Siemens Mobility
 • otevřené možnosti expertního i manažerského růstu
 • 5 týdnů dovolené, flexibilní pracovní dobu, home office, to vše pro lepší skloubení pracovního a soukromého života
 • individuální rozpočet na benefity který si můžete proměnit na kombinaci až 8 dní volna navíc, bodů do cafeterie či příspěvků na penzijní a/nebo životní pojištění
 • příspěvek na stravování formou e-stravenek
 • příjemné prostředí s prostory pro relaxaci a zábavu
 • moderní pracoviště s výbornou dostupností hromadné dopravy a krásným výhledem z výškové budovy v centru města

Máš o pozici zájem? Ozvi se.

Jana Hájková E-mail: jana.hajkova@siemens.com

Ucházet se Skrýt

V našem R&D centru Siemens Mobility Praha se zabýváme vývojem software, hardware, validací a mechanickým designem. Výsledky naší práce lze najít v mnoha produktech koncernu Siemens Mobility pro železniční dopravu. Nabízíme příležitost podílet se na vývoji nové generace železničního přejezdu, inteligentního ovládání výhybky, návěstidel, světelné signalizace, balíz, počítadel náprav, vstupně výstupních modulů, ovládacích a zobrazovacích prvků vlaku apod. Máme zkušenosti s projekty v bezpečnostních kategoriích SIL0 – SIL4 dle Safety CENELEC norem EN 50128 a EN 50129 s důrazem na moderní komunikaci přes zabezpečený Ethernet s pokročilou preventivní diagnostikou a využitím procesoru k řízení v redundantním módu. V našem R&D centru realizujeme kompletní řešení od definování požadavků přes vývoj softwaru, hardwaru a mechaniky až po verifikaci, validaci a typové zkoušky. Naše produkty jsou nasazovány po celém světě v rámci přechodu na moderní systémy řízení kolejové dopravy jako ETCS. Máme zájem o dlouhodobou spolupráci na projektech, které v tomto odvětví patří ke světové špičce a určují nové trendy.

Budeš se věnovat především:

 • designu produktů železniční automatizace s důrazem na kvalitu kódu
 • dekompozici komplexních systémů na dílčí komponenty
 • definici systémových rozhraní
 • vytváření specifikací pro produkty železniční automatizace
 • definici a analýze funkčních a nefunkčních požadavků
 • úzké spolupráci s vývojem softwaru, hardwaru, s verifikací a validací

Měl/a bys mít:

 • vysokoškolské vzdělání technického směru
 • dobrou znalost angličtiny (němčina výhodou)
 • velmi dobré komunikační dovednosti
 • praktické zkušenosti s UML a/nebo SysML
 • zkušenosti s nástroji na správu požadavků (jako npř. DOORS)
 • zkušenosti se zabezpečení vysoké kvality produktu a s tím související testovací metody a nástroje (např. průběžná integrace, automatické testy)
 • zkušenost s vývojem embedded systémů
 • znalosti a praktické zkušenosti s designem produktů pro bezpečnostní systémy
 • týmového ducha, analytické a systémové myšlení, skutečné zaujetí pro kvalitu
 • ochotu cestovat cca 3 týdny v roce

Těšit se můžeš zejména na:

 • mladý, přátelský kolektiv s nadšením pro inovace a kvalitu
 • špičkově vybavené pracoviště a laboratoře
 • zajímavé R&D projekty realizované ve spolupráci se zahraničními vývojovými centry Siemens Mobility
 • každodenní využití anglického jazyka
 • unikátní technologie a know-how
 • bonus za nástup do společnosti
 • relokační bonus v případě stěhování za prací
 • práci s důrazem na kvalitu a spolehlivost
 • tvůrčí práci a prostor pro seberealizaci
 • systematickou podporu expertního rozvoje
 • sílu a stabilní zázemí společnosti Siemens Mobility
 • otevřené možnosti expertního i manažerského růstu
 • 5 týdnů dovolené, flexibilní pracovní dobu, home office, to vše pro lepší skloubení pracovního a soukromého života
 • individuální rozpočet na benefity který si můžete proměnit na kombinaci až 8 dní volna navíc, bodů do cafeterie či příspěvků na penzijní a/nebo životní pojištění
 • příspěvek na stravování formou e-stravenek
 • příjemné prostředí s prostory pro relaxaci a zábavu
 • moderní pracoviště s výbornou dostupností hromadné dopravy a krásným výhledem z výškové budovy v centru města

Máš o pozici zájem? Ozvi se.

Jana Hájková E-mail: jana.hajkova@siemens.com

Ucházet se Skrýt

Jsme Engineering společnosti Siemens Mobility a zabýváme se vývojem moderních kolejových vozidel a jejich částí. Přicházíme s inovativními produkty a řešeními pro vozidla městské, regionální a vysokorychlostní dopravy. V tomto odvětví patříme k naprosté špičce a určujeme nové trendy. Pojďte k nám a staňte se členem týmu vývojářů a testerů pro řídicí systémy v kolejové dopravě.

Budeš se věnovat především:

 • systémovým testům SW řídicích systémů kolejových vozidel na testovacím stanovišti HIL v laboratoři
 • tvorbě testovacích specifikací a realizaci testů v laboratoři
 • optimalizaci testovacích procesů i související dokumentace
 • spolupráci s vývojovým týmem

Měl/a bys mít:

 • SŠ vzdělání v elektrotechnické oblasti
 • angličtinu či němčinu pro každodenní komunikaci s kolegy z Německa
 • praktické zkušenosti v oblasti SW testování na HILu výhodou
 • schopnost analyzovat nalezené chyby
 • schopnost orientovat se v kódu SW a elektrických schématech
 • znalosti automatizovaného testování výhodou
 • povědomí o kolejových vozidlech a jejich řídicích systémech výhodou

Těšit se můžeš zejména na:

 • bonus za nástup do společnosti 50.000 Kč
 • kontakt s nejnovějšími technologiemi a inovacemi
 • zajímavé projekty a spolupráci se špičkovými odborníky
 • přátelský kolektiv s nadšením pro kolejová vozidla
 • každodenní využití cizích jazyků
 • služební cesty do zahraničí
 • 5 týdnů dovolené, flexibilní pracovní dobu, home office pro lepší skloubení pracovního a soukromého života
 • individuální rozpočet na benefity ve výši min. 24 000 Kč, který si můžete proměnit na kombinaci až 8 dní volna navíc, bodů do cafeterie či příspěvků na penzijní a/nebo životní pojištění
 • odborné zaškolení a další růst v rámci společnosti po celém světě
 • příspěvek na stravování ve formě E-stravenek (v hodnotě 90,- Kč)
 • firemní mobilní tarify a MultiSport kartu
 • možnost stát se akcionářem Siemens a získat akcie zdarma
 • nejrůznější slevy a zvýhodněné nabídky

Máš o pozici zájem? Ozvi se.

Jana Holasová E-mail: jana.holasova.ext@siemens.com

Ucházet se Skrýt

Jsme Engineering divize Mobility a zabýváme se vývojem moderních kolejových vozidel a jejich částí. Přicházíme s inovativními produkty a řešeními nejenom pro městskou dopravu, ale i pro regionální a vysokorychlostní vlaky. V tomto odvětví patříme k naprosté špičce a určujeme nové trendy. Pojďte k nám a staňte se členem týmu expertů na oblast pohonů kolejových vozidel.

Budeš se věnovat především:

 • projektování pohonných systémů vozidel na projektech a jejich nabídkách
 • výběru elektro komponent pohonného systému (měniče, motory, převodovky...)
 • výběru elektro komponent pomocných pohonů (měnič pomocných pohonů, baterie...)
 • plánování projektových prací a jejich samostatné zpracování
 • jízdní simulaci, výpočtům namáhání komponent
 • zapracovávání zákaznických a normativních požadavků
 • plánování, organizaci a provádění testů (typový, systémový a test vozidla)
 • komunikaci se zahraničními partnery

Měl/a bys mít:

 • vysokoškolské vzdělání elektrotechnického směru
 • praktické znalosti v oblasti pohonných systémů kolejových vozidel či některého podobného oboru
 • znalosti měřící techniky
 • angličtinu nebo němčinu pro každodenní komunikaci
 • chuť na sobě dále pracovat

Těšit se můžeš zejména na:

 • bonus za nástup do společnosti ve výši 100 000 Kč
 • kontakt s nejnovějšími technologiemi a inovacemi
 • zajímavé projekty a spolupráci se špičkovými odborníky
 • přátelský kolektiv s nadšením pro kolejová vozidla
 • každodenní využití cizích jazyků
 • služební cesty do zahraničí
 • 5 týdnů dovolené, flexibilní pracovní dobu, home office a firemní mateřské školky v Praze a Ostravě pro lepší skloubení pracovního a soukromého života
 • individuální rozpočet na benefity ve výši min. 24 000 Kč, který si můžete proměnit na kombinaci až 8 dní volna navíc, bodů do cafeterie či příspěvků na penzijní a/nebo životní pojištění
 • příspěvek na stravování ve formě stravenek nebo příspěvku ve firemní kantýně
 • možnost stát se akcionářem Siemens a získat akcie zdarma
 • nejrůznější slevy a zvýhodněné nabídky
 • pracoviště v centru Plzně

Máš o pozici zájem? Ozvi se.

Jana Holasová E-mail: jana.holasova.ext@siemens.com

Ucházet se Skrýt

Jsme Engineering společnosti Siemens Mobility a zabýváme se vývojem moderních kolejových vozidel a jejich částí. Přicházíme s inovativními produkty a řešeními nejenom pro městskou dopravu, ale i pro regionální a vysokorychlostní vlaky. V tomto odvětví patříme k naprosté špičce a určujeme nové trendy. Pojďte k nám a staňte se součástí týmu, který se podílí na vývoji kolejových vozidel pro zákazníky z celého světa. Staňte se týmovou asistentkou/ týmovým asistentem!

Budeš se věnovat především:

 • starosti o chod oddělení (organizace schůzek, letenky, ubytování, kancelářské potřeby)
 • organizaci porad, školení a jazykového vzdělávání
 • přípravě reportů, kontrole docházky, výkazům hodin
 • spolupráci při organizaci firemních a teambuldingových aktivit
 • přípravě podkladů pro měsíční závěrku a fakturaci
 • spolupráci s vedoucími týmu, mzdovou účetní, HR týmem apod.
 • práci s dokumentací v nástrojích Engineeringu (SAP a další interní nástroje)
 • centrálnímu vyúčtování služebních cest pro zaměstnance
 • korekční činnosti dokumentace v databázi

Měl/a bys mít:

 • SŠ vzdělání ekonomického nebo administrativního zaměření
 • němčinu pro každodenní komunikaci, angličtina výhodou
 • znalost práce v programu SAP
 • výborné komunikační a organizační dovednosti
 • pečlivý a svědomitý přístup, neboť na detailech záleží

Těšit se můžeš zejména na:

 • každodenní využití cizích jazyků se zahraničními kolegy
 • odborné zaškolení a další růst v rámci společnosti
 • prostředí plné techniků a nadčasových technologií
 • oceníme vlastní zlepšováky a kreativitu Můžete se těšit na pestrý balíček benefitů:
 • 25 dní dovolené
 • flexibilní pracovní dobu s pevným jádrem od 10 do 14 hod.
 • jazykové vzdělávání v pracovní době na náklady zaměstnavatele (AJ, NJ)
 • zvýhodněné nabídky pro zaměstnance, např. slevu na auto Škoda apod.
 • zvýhodněný firemní tarif pro soukromé účely (O2, T-Mobile)
 • příspěvek na stravování ve formě e-stravenek
 • možnost stát se akcionářem Siemens a získat díky firemním plánům 1/3 akcii navíc zdarma NAVÍC má každý zaměstnanec k dispozici svůj osobní rozpočet (částka od 24 000 Kč, výše dle juniority/seniority zaměstnance) a ten může využít dle vlastní potřeby a uvážení na:
 • až 8 dalších dní placeného volna navíc nad rámec základních 5 týdnů
 • příspěvek na volnočasové aktivity v cafeterii Benefit plus (lze čerpat na širokou oblast kulturu, zdraví, cestování, sportu nebo třeba vzdělávání včetně jazykových kurzů)
 • příspěvek na penzijní a/nebo životní pojištění

Přidejte se k nám a pojďte spolu s námi tvořit Siemens zítřka! Pošlete nám svůj aktuální životopis.

Máš o pozici zájem? Ozvi se.

Veronika Hlaváčková Email: veronika.hlavackova@siemens.com

Ucházet se Skrýt

Jsme Engineering společnosti Siemens Mobility a zabýváme se vývojem moderních kolejových vozidel a jejich částí. Přicházíme s inovativními produkty a řešeními nejenom pro městskou dopravu, ale i pro regionální a vysokorychlostní vlaky. V tomto odvětví patříme k naprosté špičce a určujeme nové trendy. Pojďte k nám a staňte se členem týmu vývojářů řídicího SW v kolejové dopravě.

Budeš se věnovat především:

 • návrhu a vývoji SW pro nadřazené řízení trakčních pohonů a řídicí systémy brzd železničních vozidel a vozidel metra
 • analýze požadavků, tvorbě specifikací, návrhu architektury a definici rozhraní
 • návrhu, vývoji, implementaci, testovaní a zkouškám řídicího SW
 • návrhu a vývoji SW nástrojů pro testování řídicího SW
 • testování SW v laboratoři
 • podpoře při uvádění vozidel do provozu
 • spolupráci se zahraničními partnery

Měl/a bys mít:

 • vysokoškolské vzdělání v oblasti elektrotechniky se zaměřením na elektrické pohony nebo řídicí systémy
 • znalost programování SW pro řízení v reálném čase a s přenosy řídicích dat po komunikačních sběrnicích
 • zkušenosti s procesem návrhu, vývoje, testování a údržby SW realizujícího bezpečnostně relevantní funkce (SIL>0 dle standardů pro drážní vozidla resp. dle standardů pro automotive)
 • výhodou jsou praktické zkušenosti v oblasti řízení v oblasti trakčních pohonů resp. řízení brzdových systémů kolejových vozidel,
 • možné jsou i praktické zkušenosti v oblasti nadřazeného řízení průmyslových pohonů vyšších výkonů resp. řízení brzd pro automotive (ABS, retardér apod.)
 • výhodou je znalost alespoň některých z následujících programovacích jazyků a nástrojů: C/C++, Python, Java, Matlab/Simulink, LabView/Veristand
 • výhodou jsou praktické zkušenosti s návrhem a implementací fyzikálních modelů elektromechanických subsystémů v prostředí Matlab/Simulink a/nebo LabView/Veristand
 • angličtinu nebo němčinu pro každodenní komunikaci

Těšit se můžeš zejména na:

 • bonus za nástup do společnosti ve výši 50 000 Kč
 • kontakt s nejnovějšími technologiemi a inovacemi
 • zajímavé projekty a spolupráci se špičkovými odborníky
 • tvorbu návrhů komplexních řešení v oblasti řídicího a testovacího SW
 • přátelský kolektiv s nadšením pro vlaky
 • každodenní využití cizích jazyků
 • služební cesty do zahraničí
 • 5 týdnů dovolené, flexibilní pracovní dobu, home office a firemní mateřskou školku v Praze pro lepší skloubení pracovního a soukromého života
 • individuální rozpočet na benefity ve výši min. 24 000 Kč, který si můžete proměnit na kombinaci až 8 dní volna navíc, bodů do cafeterie či příspěvků na penzijní a/nebo životní pojištění
 • příspěvek na stravování ve formě E-stravenek (v hodnotě 90,- Kč)
 • možnost stát se akcionářem Siemens a získat akcie zdarma
 • nejrůznější slevy a zvýhodněné nabídky
 • pracoviště Plzeň - přímo v centru města

Máš o pozici zájem? Ozvi se.

Jana Holasová E-mail: jana.holasova.ext@siemens.com

Ucházet se Skrýt

Brno

Náš každodenní život v Siemens Mobility se točí kolem aut, křižovatek, chytrých měst a technických řešení. Naším cílem je, abychom do produkčního prostředí nezasahovali vůbec ručně. Sjednotili jsme autentizaci v hybridním prostředí a přešli s celou infrastrukturou do privátního cloudu (VMware). Plně jsme automatizovali monitoring sítě včetně aktivní detekce chyb. Neustále sledujeme aktuální dění v oblasti bezpečnosti a jsme připraveni ihned reagovat.

Jak vypadá Váš budoucí tým?

 • implementujeme automatické releasy a velice dobře se v nich také orientujeme
 • neustále se učíme a nebojíme se experimentovat
 • na naši práci spoléhá zhruba stovka vývojářů a testerů
 • dobře se vyznáme ve správě Jenkins/GitLab serverů
 • podílíme se na tvorbě podoby dopravy budoucnosti
 • bez problému se domluvíme anglicky s kolegy ze zahraničí nebo zákazníky
 • rádi vyjedeme několikrát do roka do Bavorska za zákazníkem a dobrým pivem

Budeš se věnovat především:

 • držet krok s moderními trendy a neustále se vzdělávat (AWS, GCP, Terraform)
 • správě a automatizaci buildovacích a testovacích procesů v úzké spolupráci s vývojáři
 • verzování a dokumentaci veškerých skriptů a konfigurací
 • pravidelnému monitorování výsledků buildů
 • neustálému vylepšování buildovací infrastruktury
 • administraci aplikací (GitLab, Confluence, Jira)

Měl/a bys mít:

 • otevřenost k novým technologiím a postupům
 • praktickou znalost alespoň některého skriptovacího jazyka
 • uživatelskou až administrátorskou znalost operačních systémů Linux a Windows
 • odvahu zkoušet, obhájit a prosadit nové nápady
 • respekt vůči týmové i mezi týmové spolupráci

Těšit se můžeš zejména na:

 • 25 dní dovolení
 • možnost pracovat z domova pro lepší skloubení práce a osobního života
 • jazykové vzdělávání v pracovní době na naše náklady
 • zvýhodněné nabídky pro zaměstnance, např. slevu na auto Škoda apod.
 • zvýhodněný firemní tarif pro soukromé účely (O2, T-Mobile)
 • příspěvek na stravování ve formě e-stravenek a jídelnu nedaleko kanceláře
 • možnost stát se akcionářem Siemens NAVÍC má každý zaměstnanec k dispozici svůj osobní rozpočet (částka od 24 000 Kč, výše dle juniority/seniority zaměstnance) a ten může využít dle vlastní potřeby a uvážení na:
 • až 8 dalších dní placeného volna navíc
 • příspěvek na volnočasové aktivity v cafeterii Benefit plus (lze čerpat na širokou oblast kulturu, zdraví, cestování, sportu nebo třeba vzdělávání včetně jazykových kurzů)
 • příspěvek na penzijní a/nebo životní pojištění

Co ještě tě u nás čeká?

 • nástupní bonus ve výši 100 000 Kč
 • pracoviště kousek od centra Brna s možností parkování
 • pracovní dobu tak, jak si ji zorganizujete
 • přístup k unikátním technologiím a trendům v dopravě
 • tým, ve kterém vládne důvěra a humor
 • i když jsme korporát, administrativy je tu minimum
 • denní zužitkování znalosti angličtiny nebo němčiny
 • a občasné výjezdy i do zahraničí Zastavte se k nám na kávu a pronikněte s námi do dopravy budoucnosti :)!

Máš o pozici zájem? Ozvi se.

Kristýna Homolová E-mail: kristyna.homolova@siemens.com

Ucházet se Skrýt

Náš každodenní život v Siemens Mobility se točí kolem aut, křižovatek, chytrých měst a technických řešení. Naším cílem je, abychom do produkčního prostředí nezasahovali vůbec ručně. Sjednotili jsme autentizaci v hybridním prostředí a přešli s celou infrastrukturou do privátního cloudu (VMware). Plně jsme automatizovali monitoring sítě včetně aktivní detekce chyb. Neustále sledujeme aktuální dění v oblasti bezpečnosti a jsme připraveni ihned reagovat.

Jak vypadá Váš budoucí tým?

 • většinou máme VŠ technického směru
 • soustředíme se na automatizaci
 • podílíme se na tvorbě podoby dopravy budoucnosti
 • zabýváme se pokročilým síťováním, bezpečnosti a odstraňování problémů jak v cloudu, tak i v data centru
 • není pro nás problém automatický CI/CD v nejznámějších cloudových prostředích (AWS, GCP, Terraform, GitLab)
 • rádi vyjedeme několikrát do roka do Bavorska za zákazníkem a dobrým pivem

Budeš se věnovat především:

 • administraci VMware vSphere (High Availability řešení), včetně zálohování
 • administraci síťové infrastruktury
 • Linux a Windows administraci
 • Podpoře vývojářů a testerů při řešení problémů
 • proaktivnímu monitoringu aplikací a infrastruktury

Měl/a bys mít:

 • odvahu zkoušet, obhájit a prosadit nové nápady
 • zkušenosti se skriptovacími jazyky pro Linux i Windows
 • orientaci v automatizačních nástrojích
 • znalost síťové infrastruktury a jejího automatického vytváření
 • dobrou znalost Linuxu

Těšit se můžeš zejména na:

 • 25 dní dovolení
 • možnost pracovat z domova pro lepší skloubení práce a osobního života
 • jazykové vzdělávání v pracovní době na naše náklady
 • zvýhodněné nabídky pro zaměstnance, např. slevu na auto Škoda apod.
 • zvýhodněný firemní tarif pro soukromé účely (O2, T-Mobile)
 • příspěvek na stravování ve formě e-stravenek a jídelnu nedaleko kanceláře
 • možnost stát se akcionářem Siemens NAVÍC má každý zaměstnanec k dispozici svůj osobní rozpočet (částka od 24 000 Kč, výše dle juniority/seniority zaměstnance) a ten může využít dle vlastní potřeby a uvážení na:
 • až 8 dalších dní placeného volna navíc
 • příspěvek na volnočasové aktivity v cafeterii Benefit plus (lze čerpat na širokou oblast kulturu, zdraví, cestování, sportu nebo třeba vzdělávání včetně jazykových kurzů)
 • příspěvek na penzijní a/nebo životní pojištění

Co ještě tě u nás čeká?

 • nástupní bonus ve výši 100 000 Kč
 • pracoviště kousek od centra Brna s možností parkování
 • pracovní dobu tak, jak si ji zorganizujete
 • přístup k unikátním technologiím a trendům v dopravě
 • tým, ve kterém vládne důvěra a humor
 • i když jsme korporát, administrativy je tu minimum
 • denní zužitkování znalosti angličtiny nebo němčiny
 • a občasné výjezdy i do zahraničí Zastavte se k nám na kávu a pronikněte s námi do dopravy budoucnosti :)!

Máš o pozici zájem? Ozvi se.

Kristýna Homolová E-mail: kristyna.homolova@siemens.com

Ucházet se Skrýt

Zajímá Vás problematika řízení dopravy? Jste fanouškem do nových technologií? Říká Vám něco konfigurace křižovatek či signální plány? Chcete být u zrodu dopravy budoucnosti? Hledáme kolegu na programátora světelné signalizace – možná jste to právě Vy!

Budeš se věnovat především:

 • programování světelného signalizačního zařízení
 • testování, analýze a odladění naprogramovaného softwaru
 • aplikaci softwaru do reálného provozu
 • spolupráci při spuštění v technologie provozu
 • seznamování se s novými komponenty světelných signalizačních zařízení
 • spolupráci s vývojovým oddělením a implementaci nových technologických řešení do provozu

Měl/a bys mít:

 • SŠ nebo VŠ vzdělání ideálně v oboru řízení dopravy (popř. elektrotechnika)
 • angličtina pro denní komunikaci, němčina výhodou
 • pokročilé znalosti v oblasti programování – na jazyku nezáleží (budete pracovat v SitrafficOffice)
 • orientaci v technologiích v oblasti Smart Cities výhodou
 • systematičnost, vytrvalost a spolehlivost
 • analytické myšlení a zapálení do techniky
 • ochotu cestovat (jednodenní služebky v rámci ČR)

Těšit se můžeš zejména na:

 • komplexní zaškolovací trénink v Německu
 • moderní pracovní prostředí a přátelský tým kolegů
 • nejmodernější technologie a nová špičková řešení pro řízení dopravy
 • úzkou spolupráci s centrálou v Německu
 • viditelné výsledky práce, které usnadní život účastníkům dopravy Můžete se těšit na pestrý balíček benefitů:
 • 25 dní dovolené
 • flexibilní pracovní dobu s pevným jádrem od 10 do 14 hod.
 • možnost pracovat z domova pro lepší skloubení práce a osobního života
 • jazykové vzdělávání v pracovní době na náklady zaměstnavatele (AJ, NJ)
 • zvýhodněné nabídky pro zaměstnance, např. slevu na auto Škoda apod.
 • zvýhodněný firemní tarif pro soukromé účely (O2, T-Mobile)
 • příspěvek na stravování ve formě e-stravenek
 • možnost stát se akcionářem Siemens a získat díky firemním plánům 1/3 akcii navíc zdarma NAVÍC má každý zaměstnanec k dispozici svůj osobní rozpočet (částka od 24 000 Kč, výše dle juniority/seniority zaměstnance) a ten může využít dle vlastní potřeby a uvážení na:
 • až 8 dalších dní placeného volna navíc nad rámec základních 5 týdnů
 • příspěvek na volnočasové aktivity v cafeterii Benefit plus (lze čerpat na širokou oblast kulturu, zdraví, cestování, sportu nebo třeba vzdělávání včetně jazykových kurzů)
 • příspěvek na penzijní a/nebo životní pojištění

Máš o pozici zájem? Ozvi se.

Kristýna Homolová E-mail: kristyna.homolova@siemens.com

Ucházet se Skrýt

Ostrava

Rádi komunikujete v němčině? Chcete rozvíjet svou kariéru v oblasti účetnictví? Pak hledáme právě Vás! V centru sdílených služeb společnosti Siemens Mobility s.r.o., zajišťujeme účetní služby pro naši zahraniční pobočku v Německu, se kterou jsme denně v kontaktu. Pracujeme s přijatými i vystavenými fakturami, spravujeme data dodavatelů a odběratelů, provádíme platební běhy, účtujeme bankovní výpisy, aktivujeme majetek a zpracováváme účetní závěrky v našich systémech. Nyní sháníme nového kolegu/kolegyni, který/á by zastoupil/a naší kolegyni na mateřské dovolené.

Budeš se věnovat především:

 • zpracovávat přijaté faktury v systému SAP
 • přiřazovat faktury k vytvořeným objednávkám
 • kontrolovat správnost údajů na fakturách
 • připravovat podklady pro spuštění platebního běhu
 • komunikovat se zákazníky emailem nebo telefonicky na denní bázi
 • podílet se na měsíčních, čtvrtletních a ročních účetních závěrkách
 • zavádět nové procesy

Měl/a bys mít:

 • uživatelskou znalost MS Office
 • německý jazyk pro každodenní komunikaci se zahraničními klienty
 • zájem o práci v administrativě a účetnictví
 • prozákaznický přístup, dobré komunikační dovednosti, přesnost a pečlivost

Těšit se můžeš zejména na:

 • 5 týdnů dovolené, flexibilní pracovní dobu, home office a firemní mateřské školky v Praze a Ostravě pro lepší skloubení pracovního a soukromého života
 • individuální rozpočet na benefity , který si můžete proměnit na kombinaci až 8 dní volna navíc, bodů do Cafeterie či příspěvků na penzijní a/nebo životní pojištění
 • příspěvek na stravování ve formě stravenek nebo příspěvku ve firemní kantýně
 • možnost stát se akcionářem Siemens a získat akcie zdarma
 • nejrůznější slevy a zvýhodněné nabídky

Máš o pozici zájem? Ozvi se.

Pavlína Davidová E-mail: pavlina.davidova@siemens.com

Ucházet se Skrýt

Jsme tým servisních techniků lokomotiv divize Mobility společnosti Siemens, s.r.o. Náš tým poskytuje servisní a související služby v oblasti údržby a opravy lokomotiv Siemens Vectron, náhradních dílů a dalších. V současnosti hledáme do týmu nového kolegu na pozici Servisní technik lokomotiv Vectron. Přidejte se k nám a pojďte spolu s námi tvořit Siemens zítřka! Lokomotiva Vectron: http://w5.siemens.com/web/cz/cz/corporate/portal/home/produkty_a_sluzby/mobility-logistics/Vectron/Pages/Vectron.aspx

Budeš se věnovat především:

 • servisní činnosti na lokomotivách Vectron v rámci České republiky
 • kontrolám a diagnostice závad
 • opravám závad elektrických a elektronických komponentů lokomotivy
 • činnostem na vozidlech u zákazníka či v partnerských depech
 • komunikaci se zákazníky

Měl/a bys mít:

 • SŠ či VŠ vzdělání elektrotechnického směru
 • praxi v oboru kolejových vozidel - ideálně v oblasti údržby či výroby
 • platnou vyhlášku 50 §6 (možnost doplnění po nástupu)
 • řidičský průkaz sk. B a ochotu cestovat
 • elementární znalost anglického nebo německého jazyka

Těšit se můžeš zejména na:

 • mentora, který Vám v prvních měsících předá veškeré know-how
 • intenzivní jazykové vzdělávání (NJ či AJ), pokud potřebujete posílit jazyk
 • plánované údržby, ale i neplánované opravy
 • výjezdy firemním automobilem v rámci ČR
 • adrenalin, protože každá závada je jiná
 • ocenění vlastních nápadů a zlepšováků
 • možnost stáže v Mnichově v oblasti kolejových vozidel
 • notebook, mobilní telefon
 • zázemí kanceláře v Ostravě
 • 5 týdnů dovolené a možnost využití firemní mateřské školky v Ostravě pro lepší skloubení pracovního a soukromého života
 • individuální rozpočet na benefity ve výši min. 24 000 Kč, který si můžete proměnit na kombinaci až 8 dní volna navíc, bodů do cafeterie či příspěvků na penzijní a/nebo životní pojištění
 • příspěvek na stravování ve formě E-stravenek (v hodnotě 90,- Kč)
 • možnost stát se akcionářem Siemens a získat akcie zdarma
 • nejrůznější slevy a zvýhodněné nabídky

Máš o pozici zájem? Ozvi se.

Pavlína Davidová E-mail: pavlina.davidova@siemens.com

Ucházet se Skrýt

Jsme Engineering společnosti Siemens Mobility a zabýváme se vývojem moderních kolejových vozidel a jejich částí. Přicházíme s inovativními produkty a řešeními nejenom pro městskou dopravu, ale i pro regionální a vysokorychlostní vlaky. V tomto odvětví patříme k naprosté špičce a určujeme nové trendy. Pojďte k nám a staňte se systémovým inženýrem specializujícím se na RAM/ LCC a zpracování dat z provozu vozidel.

Budeš se věnovat především:

 • analýzám provozní spolehlivosti a provozuschopnosti kolejových vozidel (RAM)
 • posuzování a analýzám nákladů životního cyklu (LCC)
 • podpoře a koordinaci RAM/ LCC aktivit v projektech vývoje a konstrukce kolejových vozidel
 • zajištění realizace úkolů v požadovaném termínu, kvalitě a nákladech
 • analýzám provozních dat

Měl/a bys mít:

 • vysokoškolské vzdělání v oblasti dopravní techniky, strojírenství nebo elektroniky
 • odbornou znalost systému provozní spolehlivosti, disponibility a výpočtů nákladů životního cyklu
 • zkušenosti s FMEA, FTA, LCC - analýzami či sestavováním plánů údržby
 • zkušenosti s projektovým managementem a prezentací výsledků
 • němčinu pro denní komunikaci / nebo angličtinu pro každodenní komunikaci a základy němčiny

Těšit se můžeš zejména na:

 • zodpovědnost za spolehlivost, provozuschopnost a náklady životního cyklu našich vozidel
 • spolupráci se špičkovými odborníky a vlastní odborný růst
 • mezinárodní projekty a prostředí
 • každodenní využití cizího jazyka a služební cesty do zahraničí
 • přátelský kolektiv s nadšením pro vlaky
 • bonus za nástup do společnosti ve výši 50 000 Kč
 • odborné zaškolení a další růst v rámci společnosti po celém světě
 • 5 týdnů dovolené, flexibilní pracovní dobu, home office a firemní mateřská školka v Praze pro lepší skloubení pracovního a soukromého života
 • individuální rozpočet na benefity ve výši min. 24 000 Kč, který si můžete proměnit na kombinaci až 8 dní volna navíc, bodů do cafeterie či příspěvků na penzijní a/nebo životní pojištění
 • příspěvek na stravování ve formě E-stravenek (v hodnotě 90,- Kč)
 • možnost stát se akcionářem Siemens a získat akcie zdarma
 • nejrůznější slevy a zvýhodněné nabídky
 • pracoviště v Ostravě (ulice 28. října)

Máš o pozici zájem? Ozvi se.

Jana Holasová E-mail: jana.holasova.ext@siemens.com

Ucházet se Skrýt

Stipendijní program Siemens Mobility

Naše projekty a lidé kolem nich píší i žijí strhující příběhy – staň se jejich součástí.

Nečekej a přidej se k nám už v době studia, ať ti neujede vlak!

Máš preferovanou lokalitu?

Naše kanceláře najdeš v různých městech

Pobočka Praha

Siemensova 1
155 00 Praha

Pobočka Plzeň

Anglické nábř. 2434/1
301 00 Plzeň 3

Pobočka Brno

Olomoucká 7/9
618 00 Brno

Pobočka Ostrava

28. Října 150/2663
702 00 Ostrava

 

Hornopolní 3318/36
702 00 Ostrava