background

Zajímá tě doprava budoucnosti? Přidej se k nám!

O nás

Siemens Mobility, s.r.o.

Společnost Siemens Mobility, s.r.o. je součástí globální značky Siemens, zároveň jsme však samostatným právním subjektem. V České republice máme více než 900 zaměstnanců a stále rosteme. Gró naší práce je oblast dopravy a s tím související činnosti. Kromě obchodního týmu v našem portfoliu naleznete vývoj a konstrukci kolejových vozidel, automatizaci železnic, inteligentní dopravní systémy, centra sdílených služeb či odštěpný závod Mobility Metro Services pro údržbu pražského metra linky C – do všech těchto částí hledáme nové kolegy.

 

Plzeň

R&D v oblasti automatizace
železnice, vývoj a konstrukce
kolejových vozidel

 

Praha

Sídlo společnosti, obchodu a podpůrných funkcí,
centrum sdílených služeb, vývoj a konstrukce
kolejových vozidel, R&D v oblasti automatizace
železnice,odštěpný závod Mobility Metro Services
pro údržbu metra linky C (depo Kačerov)

 

Brno

R&D v oblasti inteligentních
dopravních systémů

 

Ostrava

Centrum sdílených služeb, vývoj
a konstrukce kolejových vozidel

Naše obchodní úspěchy

V rámci obchodní jednotky Rolling Stock jsme pyšní na dodávky lokomotiv Vectron, které slouží již několika českým zákazníkům (např. ČD Cargo, Unipetrol Doprava a EP Cargo). V poslední době jsme získali zakázku na supermoderní osobní železniční vozy pro České dráhy, které se připojí po bok osvědčených railjetů a pozvednou cestování na české železnici opět o stupeň výše. V rámci obchodního úseku Intelligent Traffic Systems se ukrývá mimo jiné celá řada projektů veřejného osvětlení.

Rail Automation je synonymem pro zabezpečení na železnici (jmenujme dodávky balíz, které zvyšují bezpečnost na kolejích) a v hromadné dopravě (příkladem je zabezpečovací zařízení v metru). Nedílnou součástí naší práce je pak servis zákazníkům – v rámci Customer Services se orientujeme jak na podporu provozu lokomotiv, tak zajišťujeme tzv. full service na lince C pražského metra.

Videa

Siemens Mobility Česká republika

Vývoj a konstrukce

Železniční automatizace

Inteligentní dopravní systémy

Konstrukční a vývojové centrum kolejových vozidel se zabývá vývojem kolejových vozidel, jejich komponent a systémů, včetně následné integrace do vozidla. Naše práce pokrývá celé portfolio kolejových vozidel, tedy tramvaje, metra, regionální, příměstské i vysokorychlostní jednotky a lokomotivy. Pracujeme v mezinárodním týmu s německými a rakouskými kolegy na projektech pro zákazníky z celého světa. V tomto odvětví patříme k naprosté špičce a určujeme stav techniky. V České republice na pobočkách v Praze, Ostravě a v Plzni sídlí třetí největší konstrukční a vývojové centrum Siemens Mobility.

V oblasti mechanické integrace se zabýváme konstrukcí svařovaných vozových skříní, tzv. „hrubých staveb“, především hliníkových, kompletním interiérem vozidel, nástupními systémy, mezivozovými přechody, rozvodem kabeláže a tlakového vzduchu, stanovištěm řidiče, klimatizací, sanitárními moduly, palubním bistrem a dalšími části vozidel. V oblasti elektrické integrace se zabýváme vývojem SW nadřazeného vozidlového řízení, nadřazeného řízení pohonu, projektováním HW a tvorbou elektrotechnické dokumentace, ale také prováděním testů různých úrovní výsledného kódu.

Jsme schopni sami řídit globální projekty a projektové týmy, protože máme v našem týmu projektové manažery, řešíme průřezové vlastnosti a parametry vozidel – elektromagnetickou kompatibilitu, požární bezpečnost, pevnostní výpočty, spolehlivost a bezpečnost, náklady životního cyklu, ergonomii stanoviště řidiče, svařované a lepené spoje.

 

 

V našem R&D centru Siemens Mobility se zabýváme vývojem software, hardware, validací a mechanickým designem. Výsledky naší práce lze najít v mnoha produktech koncernu Siemens Mobility pro železniční dopravu.

Nabízíme příležitost podílet se na vývoji nové generace železničního přejezdu, inteligentního ovládání výhybky, návěstidel, světelné signalizace, balíz, počítadel náprav, vstupně výstupních modulů, ovládacích a zobrazovacích prvků vlaku apod. Máme zkušenosti s projekty v bezpečnostních kategoriích SIL0 – SIL4 dle Safety CENELEC norem EN 50128 a EN 50129 s důrazem na moderní komunikaci přes zabezpečený Ethernet s pokročilou preventivní diagnostikou a využitím procesoru k řízení v redundantním módu. V našem R&D centru realizujeme kompletní řešení od definování požadavků přes vývoj softwaru, hardwaru a mechaniky až po verifikaci, validaci a typové zkoušky. Naše produkty jsou nasazovány po celém světě v rámci přechodu na moderní systémy řízení kolejové dopravy jako ETCS. Máme zájem o dlouhodobou spolupráci na projektech, které v tomto odvětví patří ke světové špičce a určují nové trendy.

Naším posláním je činit život ve velkých městech jednodušší a zdravější, a to díky plynulejší dopravě a snižování produkce CO2. Naše řešení jsou postavena na analýze současné dopravní situace, adaptivního a dynamického provozu, zelených vln a stanovení priorit pro veřejnou dopravou.

S více než desetiletou praxí náš tým vyvíjí komplexní systémy, které řídí provoz ve městech po celém světe. Zahrnuje to všechny vývojové fáze produktů počínaje analýzou požadavků, architekturou designu, vývojem a testováním včetně systémového testování.

Tato řešení obnáší hardware i software, a proto v našem segmentu kombinujeme odborné znalosti z několika oblastí, včetně zabezpečení sítě a cloudu. Náš konfigurační tým umožňuje oddělení dosáhnout rychlého vydávání produktů, provádění automatické analýzy kódu a automatického testování.

V našem SW vývojovém centru se zabýváme vývojem jednotné strategické softwarové platformy, která sjednotí veškeré IT systémy ve vozidlech hromadné dopravy.

Tato platforma nese název TrainIT. Jedná se o modulární systém určený především pro IT aplikace v kolejových vozidlech. Skládá se ze standardního hardwaru se standardními IT rozhraními a příslušného softwaru, což skýtá širokou škálu řešení jak pro vlakovou obsluhu, tak samozřejmě i pro cestující. Do této škály patří různé informační systémy, CCTV systémy, systém kontroly jízdného, zábavní systémy, diagnostika nebo servis.

Součástí platformy je rovněž standardizované rozhraní vlak/země, jehož prostřednictvím lze on-line zjistit aktualizaci jízdního řádu, doporučené směry výstupů a východů z nástupiště, navazující spoje, obsazenost ostatních vozů apod. Tyto informace je pak možné využít i v dalších aplikacích, například pro monitoring celé flotily a plánování dalšího nasazování jednotlivých souprav. I v rámci této standardizace se přitom předpokládá další rozšiřování a škálovatelnost. Tato platforma bude navíc aplikovatelná nejen na produkty Siemens, ale bude kompatibilní i s produkty ostatních výrobců. Bude plně univerzální a otevřená. Její klíčovou součástí bude i tzv. internet věcí, který díky všudypřítomným senzorům umožní věcem sbírat a analyzovat velké množství dat a na jejich základě mezi sebou a nezávisle na člověku komunikovat.

Naše systémy můžete vidět v metru některých evropských měst, meziměstských vlacích nebo i v rychlovlaku Velaro s maximální rychlostí až 350 km/h. Během vývoje SW testujeme při nočních jízdách přímo v metru nebo na několika kilometrové testovací dráze v Německu. Kromě vývoje se v naší pobočce v Praze zabýváme i projektovým řízením kompletní integrace SW a HW do kolejových vozidel.

Naše systémy jsou postavené na Linux prostředí a technologiích jako je Java 7/8, C/C++, Angular 2, Python, OSGi. Pomáhá nám Docker, Jenkins, SonarQube, Maven nebo SVN/GIT a při vývoji se snažíme řídit SCRUMem. Klademe důraz na návrh čistého API a nevyhýbáme se ani důslednému zabezpečení našich aplikací.

 

 

Společnost Siemens Mobility kompletně zajišťuje údržbu a servis vlaků metra na lince C (Full Service). Dopravní podnik pronajímá společnosti Siemens část depa Kačerov, kde probíhá veškerá údržba vlaků metra, které jezdí na lince C. Díky této smlouvě dostává Dopravní podnik do konce roku 2034 garanci, že pro provoz bude vždy k dispozici potřebný počet vozidel. Odpadají mu starosti s obstaráváním náhradních dílů a celkovou logistikou. V rámci Full Service pracuje cca 120 pracovníků.

Linka C pražského metra měří 22,4 km a má 20 stanic. Nejvytíženější dopravní trasu, kterou podle dopravního průzkumu denně použije přes půl milionu cestujících, obsluhuje momentálně celkem 53 pětivozových souprav M1. Vlaky se vyznačují moderním designem, nízkou hmotností a úsporou spotřeby energie. Jedna souprava na trase C ujede za rok cca 100 000 km.

 

 

Centra sdílených služeb Siemens Mobility v České Republice jsou součástí globální organizace Siemens Mobility a poskytují svým zákazníkům služby v oblasti financí, účetnictví, reportingu, controllingu a nákupu. Celosvětově čítají okolo 200 zaměstnanců, zejména v České Republice, Portugalsku a Indii. Největší centrum se nachází právě u nás, kde naši zaměstnanci v Praze a Ostravě poskytují služby v několika světových jazycích.

 

Čím se naše centra sdílených služeb například zabývají?

 

Finance a účetnictví:

 • Příjem, zpracování a účtování faktur
 • Alokace plateb a zpracování dokladů a bankovních výpisů
 • Účetnictví hlavní knihy a zpracování účetních závěrek
 • Účetnictví investičního majetku
 • Správa kmenových dat zákazníků a dodavatelů

 

Reporting a controlling:

 • Zpracovávání reportů pro zákazníka
 • Tvorba budgetů a forecastů a komentování odchylek
 • Práce s interními systémy kontrolující stav firmy
 • Vytváření a schvalování nabídek a objednávek
 • Tvorba a automatizace reportů přes makra a roboty

 

Nákup:

 • Zákaznicky specifické nákupní služby
 • Zpracovávání interních požadavků v SAP
 • Master Data Management přímého materiálu
 • Poptávání a vyjednání nových cen u dodavatelů
 • Podílení se na projektech na zlepšení procesů nákupu

Naše práce

Regionální jednotky Desiro

Regionální jednotky Desiro

Vyvíjíme kolejová vozidla, jejich systémy a komponenty včetně integrací do vozidla.

V oblasti mechanické integrace se zabýváme konstrukcí vozových skříní, interiérem vozidel, nástupními systémy, rozvody kabeláže a tlakového vzduchu, stanovištěm řidiče, klimatizací, sanitárními moduly a dalšími částmi vozidel.

Podílíme se například na řešení regionálních jednotek Desiro City pro Velkou Británii či velkokapacitních příměstských vlaků Desiro HC (High Capacity) pro Německo.

Elektrické jednotky na míru zákazníkovi

Elektrické jednotky na míru zákazníkovi

Ve vývojovém centru navrhujeme produkty pro městskou, regionální a vysokorychlostní dopravu.

V oblasti elektrické integrace se zabýváme například vývojem řídicího SW, projektováním HW, tvorbou elektrotechnické dokumentace či prováděním testů.

Mezi vozidla, na jejichž vývoji jsme se významně podíleli, patří jednotky ICE 4 pro Německé dráhy.

Sem vložte popis obrázku

Decentralizované řízení vlakové dopravy SINET

Trackguard SINET je technologie řízení kolejových vozidel postavená na decentralizované infrastruktuře akčních elementů s centrálním řízením a preventivní diagnostikou v cloudu.

V Praze a Plzni vyvíjíme digitální řízení výhybek, světelných návěstidel, přejezdů, otevírání železničních tunelů a pohyblivých mostů, detektoru lavin podél trati atd.

Pilotní projekt v Norsku čítá 4 200 km tratí v rámci ETCS level 2.

Revoluční projekt Road Side Unit

Road Side Unit je první krok k mobilitě bez řidiče. Umožňuje bezdrátovou výměnu informací mezi vozidly a dopravní infrastrukturou.

Nový VW Golf bude v roce 2019 umět tyto informace přijímat a zobrazit je řidiči, který by se tak měl dostat rychleji a bezpečněji do cíle.

Systém je schopný přenášet údaje o červeném nebo zeleném načasování na křižovatkách, o doporučené rychlosti, překážkách v komunikaci či informace o dopravních nehodách.

Mireo pro komfortní cestování mezi městy

Mireo pro komfortní cestování mezi městy

Vývojové středisko kolejových vozidel s kancelářemi v Praze, Ostravě a v Plzni patří ke špičce v oboru a společně s týmy ze zahraničí vytváří vozidla pro dopravu budoucnosti.

Příkladem jsou moderní jednotky Mireo s maximální rychlostí 160 km/h pro příměstské, regionální i meziregionální tratě.

Mireo je vozidlo progresivní koncepce umožňující konfiguraci dvou až šestivozových jednotek s možností nastavení různé výšky podlahy v nástupním prostoru a délky vozové skříně podle potřeb zákazníka.

Moderní tramvaje Avenio

Moderní tramvaje Avenio

V našich kancelářích navrhujeme inovativní produkty také pro městskou dopravu. Příkladem je modulární koncept stoprocentně nízkopodlažní tramvaje Avenio.

Český tým se podílel na zakázkách pro Brémy, Mnichov, Potsdam, Haag a Dauhá.

Kromě tramvají naši konstruktéři spolupracovali na mnoha projektech metra, například pro Varšavu, Mnichov, Sofii a řadu dalších měst.

Sitraffic Scala – monitorování a řízení dopravy ve městech

Pro řízení městské dopravy jsou klíčové centrální dopravní ústředny, ve kterých se vyhodnocuje intenzita dopravy.

Následně se automaticky nebo ručně přepínají signální plány (např. na přetížené křižovatce se prodlouží čas zelené a doprava se uvolní).

Sitraffic Scala monitoruje stav křižovatek, řídí světelnou signalizaci, sbírá dopravní data za účelem analýzy dopravy či umožňuje on-line vizualizaci dopravních řešení.

Vysokorychlostní jednotky Velaro

Vysokorychlostní jednotky Velaro

V České republice máme třetí největší konstrukční a vývojové centrum divize Mobility koncernu Siemens.

Při vývoji se zaměřujeme zejména na hospodárnost provozu, vliv produktů na životní prostředí, bezpečnost, komfort a spolehlivost vozidel.

Podílíme se na vývoji vysokorychlostních jednotek Velaro pro Velkou Británii, Německo, Rusko, Čínu nebo Turecko.

Digitální přejezdové zabezpečovací zařízení

Wayguard DLX je nová generace přejezdového zabezpečovacího zařízení s plně distribuovanou architekturou, digitálními jednotkami řídící závory, světla a další senzory a rozsáhlou diagnostikou v MindSphere.

Náš tým realizuje kompletní řešení od definování požadavků, architektury přes vývoj SW, HW a mechaniky až po verifikaci, validaci a typové zkoušky.

V prvním projektu nás čeká instalace 400 přejezdů v Norsku.

Volné pozice

Vyber si pozici, která tě zajímá, a zjisti o ní více.

65
Všechny pozice
0
Hardware
34
Software
0
Mechanická konstrukce
7
Verifikace & Validace
14
Safety & Quality
2
Údržba vozidel
4
Finance a obchod
4
Part-time

Bohužel se při načítání pozic vyskytla chyba. Zkuste to prosím později, nebo nás kontaktuje.
Omlouváme se za způsobené potíže.

Praha

Plzeň

Brno

Ostrava

Stipendijní program Siemens Mobility

Naše projekty a lidé kolem nich píší i žijí strhující příběhy – staň se jejich součástí.

Nečekej a přidej se k nám už v době studia, ať ti neujede vlak!

Máš preferovanou lokalitu?

Naše kanceláře najdeš v různých městech

Pobočka Praha

Siemensova 1
155 00 Praha

Pobočka Plzeň

Anglické nábř. 2434/1
301 00 Plzeň 3

Pobočka Brno

Škrobárenská 511/ 5,
budova 3A,
617 00 Brno-Jih

Pobočka Ostrava

28. Října 150/2663
702 00 Ostrava

 

Hornopolní 3318/36
702 00 Ostrava