Novinky do e-mailu Stáhnout PDF
Výrobní průmysl

V Mladé Boleslavi testují motory pro celý svět

Věděli jste, že se na technologickém vybavení Motorového centra mladoboleslavské Škoda Auto podílela také společnost Siemens? Zkušební centrum pro testování a vývoj motorů se nachází v architektonicky zajímavé budově v Mladé Boleslavi a skrývá v sobě nejmodernější zařízení svého druhu v koncernu Volkswagen. Centrum by mělo být i zárukou toho, že vývoj motorů v Mladé Boleslavi bude pokračovat také v dalších letech.

Automobilka Škoda Auto v rámci koncernu Volkswagen zastává zásadní roli při vývoji brzd, převodovek, motorů a komponent. Do výstavby Motorového centra automobilka společně s koncernem investovala přibližně 45 milionů eur, z toho více než 34 milionů eur do samotné stavby a dalších přibližně 10 milionů eur do technologií a zařízení.

Jádrem nového Motorového centra je 21 zkušebních stanic. V prvním patře budovy se nachází celkem 15 motorových brzd vybavených kompletní zkušební technologií společnosti Siemens. Na dvanácti z nich lze testovat nové motory připravené pro sériovou výrobu do výkonu 220 kW, na dvou motorech do výkonu 250 kW a na největší zkušební stanici o výkonu do 400 kW je možné provádět náročné dynamické testy potřebné například pro aktivity týmu Škoda Motosport.

 

Bezpečnost na prvním místě

Pro funkční a dlouhodobé testy jednotlivých komponent a systémů spalovacích motorů se využívá šest dalších speciálních zkušebních stavů. S ohledem na rostoucí požadavky při globálním použití motorů je možné agregáty testovat pro nejrůznější zahraniční trhy a pro různé druhy paliv, včetně LPG a CNG plynu.

Každá motorová brzda je umístěna v samostatné kóji na těžkých ocelových deskách uložených na vzduchových elementech. Odtah spalin je veden ve zdvojené podlaze, jen u největší brzdy je veden po zdech. Během testování motoru se okolo něj nesmí pohybovat žádní lidé, na což dohlíží bezpečnostní kamery. Velíny sousedící se zkušebnami mají neprůstřelná skla pro případ, že by z běžícího motoru něco odlétlo. Mezi jednotlivými kójemi jsou pak uloženy analyzátory, které umožňují složité testování emisí.

 

Technologie Siemens

Společnost Siemens dodala do Motorového centra Škody Auto kompletní zkušební technologii, ale i řadu dalších důležitých komponent. „Jako první byly instalovány ocelové upínací desky o hmotnosti 3,5 a 8 tun, které jsou usazeny na vzduchových pružinách a zabraňují přenosu vibrací na budovu. Současně při nerovnoměrném zatížení desku udržují ve vodorovné poloze,“ vysvětluje manažer projektu Pavel Fürbach ze společnosti Siemens. Na tyto desky byly později umístěny elektrické zatěžovací brzdy s dynamometry Siemens 1SR9. Ty jsou řízeny frekvenčními měniči Sinamics S120 a Sinamics S150, které při brzdění spalovacího motoru rekuperují energii a dodávají ji zpět do elektrické sítě.

V celé zkušební místnosti je zdvojená podlaha, v níž je instalováno zařízení pro řízení teploty motoru a oleje. Zabraňuje přehřátí motoru, ale také simuluje teplotní podmínky co nejpodobnější reálnému provozu. Zkušební místnost řídí PLC Simatic S7 CPU 319F-3 PN/DP, který také zajišťuje bezpečnostní funkce. V řídicí místnosti je pak umístěn ovládací panel Simatic PC 877, na němž lze ovládat jednotlivá zařízení a sledovat provozní stavy.

„Zakázka pro Škodu Auto byla společným dílem kolegů z centrály Siemens AG – Process Industries and Drives a naší české pobočky. Centrála dodala díly, my jsme zajišťovali instalaci, koordinaci stavby a zprovoznění,“ doplňuje Pavel Fürbach.

Jádrem Motorového centra je dvacet jedna zkušebních stanic pro testování nových motorů. Takto vypadá jedna z nich.

 

Důraz na ekologický provoz

Při budování nového Motorového centra Škoda Auto byl kladen mimořádný důraz na provoz co nejšetrnější k životnímu prostředí. Motorové brzdy jsou schopné dodávat proud do sítě nebo jej poskytovat pro přímou spotřebu v budově. Teplo vzniklé při testování motorů se z chladicího okruhu a z odsávaných výfukových plynů odvádí pomocí výměníku a slouží k vytápění budovy. Tyto úspory představují 1140 MWh tepelné energie a 400 MWh elektrické energie ve srovnání s dosavadním zařízením. To odpovídá zhruba 720 tunám CO2, které ročně při provozu centra nevzniknou.

Chladicí voda se bude v blízké budoucnosti do chladicích věží přivádět z nedaleké řeky Jizery. Ročně se tak ušetří 16 tisíc m3 pitné vody. V okolí nového testovacího centra a dalších budov v areálu bude navíc vytvořeno 48 tisíc m2 parkové plochy.

 

Výzkum a vývoj

Novým Motorovým centrem Škoda posiluje svou výzkumnou a vývojovou kompetenci. Automobilka v Mladé Boleslavi disponuje čtvrtým největším vývojovým centrem v koncernu Volkswagen a jedním z nejmodernějších v rámci celého automobilového průmyslu. Původní Technologické centrum bylo otevřeno v roce 2008 a poté v několika krocích rozšiřováno. V roce 2009 automobilka zahájila provoz dvou klimatických komor pro dlouhodobé testy vozů a pro testy topení a klimatizace. Koncem roku 2010 přibyly nové akustické zkušebny. Od roku 2011 je součástí technického vývoje také polygon v Úhelnici u Husí Lhoty nedaleko Mladé Boleslavi. Tam se provádí dynamické jízdní zkoušky a bariérové zkoušky.

Škoda Auto je jediná automobilka, která v České republice vozy a komponenty nejenom vyrábí, ale také vyvíjí. Za tímto účelem zaměstnává v oddělení technického vývoje v současné době zhruba 1700 specialistů, inženýrů, designérů, techniků a konstruktérů. Všechny vozy Škoda se vyvíjejí v Mladé Boleslavi, tedy jak vozy pro tuzemskou výrobu, tak vozy, které sjíždí z linek v zahraničních závodech.

 

 Zajímavosti z testování ve Škodě Auto:
 
  • Motorové centrum má 21 testovacích stanic.
  • Každá testovací kóje má svůj přívod paliva a chladicí vody.
  • Lze použít až sedm druhů paliv.
  • Nádrže pojmou 40 tisíc litrů paliva.
  • Palivové nádrže se doplňují i dvakrát týdně.
  • Voda pro chlazení motoru má teplotu 30 °C.
  • Vzduchotechnikou projde až 136 tisíc m³.

Mohlo by vás také zajímat