Novinky do e-mailu Stáhnout PDF
Rozhovory

Nový TIA Portal vám urychlí a zjednoduší práci

Česká republika se dlouhodobě potýká s nedostatkem kvalifikovaných a šikovných techniků na trhu práce. Přičteme-li k tomu nízkou nezaměstnanost a široké zastoupení průmyslových oborů v české ekonomice, máme před sebou problém, který tíží řadu výrobních závodů a inženýrských firem. Společnost Siemens přichází s řešením, které může firmám zabývajícím se automatizací tuto situaci ulehčit. O novinkách v automatizaci a digitalizaci jsme se bavili s Jakubem Vojancem, vedoucím obchodního úseku Factory Automation společnosti Siemens.

 

Jak může Siemens pomoci firmám s nedostatkem kvalifikovaných techniků?

Vyčarovat zástup nových pracovníků, to bohužel není v naší nabídce. Díky sofistikovaným softwarovým řešením pro provádění inženýrských prací ale můžeme učinit tyto činnosti maximálně efektivní tak, aby větší množství práce zvládlo udělat méně lidí.

 

Můžete uvést konkrétní příklad? 

Například němečtí výrobci automobilů uvádějí, že díky využití softwaru TIA Portal dokážou při provádění inženýrských prací dosáhnout úspory času i v řádu desítek procent. Snažíme se uživatelům softwaru TIA Portal zjednodušit práci. Například úlohy, jako je řízení polohy, se namísto programování mohou dnes do velké míry konfigurovat v předpřipravených menu. Technici tak mohou zvládnout zpracovat tyto úlohy daleko jednodušeji a rychleji.

 

 

Nový TIA Portal V14 značně přesahuje do oblasti digitalizace a technikům přináší možnost pracovat efektivněji.

Jakub Vojanec, vedoucí obchodního úseku Factory Automation společnosti Siemens

 

  

 

 

Můžete TIA Portal stručně představit?

TIA Portal je software společnosti Siemens, který sdružuje vše potřebné pro automatizaci stroje nebo výrobního zařízení. V prostředí TIA Portal konfigurujeme, programujeme a diagnostikujeme řídicí systémy, elektrické pohony, ovládací prvky, systémy zajišťující funkční bezpečnost stroje atd. Když je vše uspořádáno v jednom softwaru a jsou pohromadě všechna data, pracuje se s nimi mnohem lépe, než kdyby se měla řešit každá část zvlášť, a pak to složitě kombinovat. A to souhrnně řeší TIA Portal.

 

V čem se nová verze Tia Portal oproti předchozím liší?

TIA Portal verze 14 přináší nové možnosti, jako je řešení složitějších Motion control aplikací atd., ovšem hlavně značně přesahuje do oblasti digitalizace. Vývoj směřuje k tomu, že činnosti, jako mechanický a elektrický návrh stroje, programování a testování řídicího systému, vlastní výroba stroje a další, budou probíhat stále více paralelně, čímž se může dosáhnout podstatného zrychlení a větší efektivity.

K tomu, aby to fungovalo, je třeba zajistit perfektní koordinaci činností a provázanost všech dat, a právě s tím pomáhá TIA Portal a naše další softwary. Siemens je unikátní v tom, že nabízí špičková řešení pro celý životní cyklus strojů a výrobních zařízení.

Ve fázi návrhu stroje můžeme nabídnout programy z rodiny PLM Software. Z celé škály řešení z oblasti PLM můžeme zmínit např. NX Mechatronics Concept Designer (MCD), který dokáže vytvořit digitální dvojče navrhovaného stroje, což je 3D CAD model doplněný o veškeré informace (fyzikální vlastnosti a chování). Tento model stroje lze díky možnostem TIA Portal V14 propojit se simulovaným řídicím systémem, který je schopen ovládat digitální dvojče stejně dobře jako posléze reálný stroj. Lze tak provést oživení a odladění chování stroje ještě před jeho fyzickou výrobou.

Výrobcům tak vzniká možnost dopředu si stroj vyzkoušet a vyladit ho bez rizika mechanického poškození. Kroky ve vývoji a oživení stroje lze provádět více souběžně, nad stejnými daty a méně zdržovat proces čekáním, než bude s prací hotov jiný kolega nebo až bude samotný stroj fyzicky vyrobený.

Výrazně se tak zkracuje doba nutná pro uvedení stroje do provozu, řídicí systém může být připravený dříve a na reálném stroji se místo práce od nuly spíše dolaďují detaily.

 

 

Předchozí verze TIA Portalu toto neumožňovala?

Předchozí verze TIA Portalu také umožňovala spolupráci s PLM software a simulaci, ale ne v takové míře jako V14. V nové verzi je softwarový modul S7-PLCSIM Advanced, který plnohodnotně simuluje PLC jako celek včetně všech možných komunikací, zobrazení web serveru atd. Dříve se simulátor PLC omezoval „pouze“ na odladění částí programu. Nyní nám jde více o problematiku virtuálního zprovoznění stroje a simulace jeho chování. Tento software teď nalezne mnohem širší uplatnění.

Jako další významné zlepšení oproti předchozím verzím vidím u TIA Portalu V14 možnost automatizace určitých činností – např. ovládací obrazovky pro HMI panely mohou být generovány automaticky na základě definovaných pravidel. TIA Portal také může sám připravit např. kostru projektu pro řídicí systém, což programátorům ušetří opravdu hodně práce. Vyplatí se to zejména firmám, které opakovaně dělají podobné stroje nebo podobné úlohy. Jim toto řešení může přinést velkou úsporu času.

Novinkou je také práce s vývojovým prostředím TIA Portal v cloudu, kam se ukládají data přístupná všem lidem z týmu. Odpadá tak starost s neustálým sledováním, zda všichni pracují s poslední verzí projektu, zda jsou všechny instalace softwaru aktuální atd. V centrálním cloudovém úložišti mohou být současně k dispozici i různé verze inženýrského softwaru.

 

Výhody, o kterých jste mluvil, ocení především výrobci strojů nebo inženýrské firmy. Jaké výhody přináší nová verze TIA Portalu uživatelům, kteří provozují stroje nebo výrobní linky?

Řešení automatizace od Siemens pomáhá uživatelům provozovat jejich stroje nebo linky efektivně a mít v každém okamžiku přehled, co se na zařízení děje. K tomu slouží sběr a analýza dat a také přesná diagnostika problémů. Uživatel často může dostat informaci o hrozící poruše předem. Pokud se na lince nebo stroji již vyskytne nějaká porucha, díky našemu systému má zákazník okamžitě informaci co a kde se porouchalo a může co nejrychleji zjednat nápravu. To je důležité pro produktivitu celého podniku.

Verze 14 např. přináší pro řídicí systémy nové datové rozhraní OPC UA, které umožňuje snadný sběr dat ze všech strojů a výrobních zařízení a jejich distribuci do nadřazených systémů, které je dále zpracovávají a vyhodnocují.

Nově také naše řídicí systémy v sobě mohou zahrnovat systém pro sledování spotřeby energií dle ISO 50001, což je opět velmi důležité pro zvyšování efektivity.

 

 

Jaké další výhody z hlediska digitalizace a naplňování konceptu Průmysl 4.0 v TIA Portalu spatřujete?

Především jeho provázanost s dalšími dvěma pilíři konceptu Siemens Digital Enterprise, neboli Digitální podnik Siemens. Jsou to produkty z oblasti PLM Software, což jsou řešení pro návrh a výrobu výrobku a správu informací v průběhu celého životního cyklu výrobků, a pak nadřazené MES systémy, které pomáhají zobrazovat a efektivně řídit provoz celého závodu.

 

Je nová verze již zákazníkům k dispozici?

Ano, novou verzi již prodáváme. Pokud má někdo starší verzi TIA Portalu nebo softwaru Step 7, stačí ji samozřejmě ve většině případů jen povýšit pomocí upgradu.

 

Do vašeho portfolia spadají i řídicí systémy pro průmyslovou automatizaci. Jaký je v tomto oboru trend?

Naší vlajkovou lodí je systém Simatic S7-1500, který je nyní k dispozici i ve verzích s integrovaným řešením funkční bezpečnosti strojů (S7-1500F), či ve verzích s podporou řešení složitějších Motion control aplikací (S7-1500T). Zákazník tak může v jednom systému dělat věci, na které dřív musel mít systémy speciální.

Naši zákazníci řídicí systém Simatic S7-1500 hojně používají. Česká republika díky nim dokonce zastává v celoevropském žebříčku jednu z čelních příček v počtu nových aplikací. To mimo jiné ukazuje, že český průmysl a firmy, které zde působí, jsou na vyspělé technické úrovni. Dalším krokem k tomu, aby české firmy zlepšily svou konkurenceschopnost, je využití konkrétních možností digitalizovaných řešení, na tom budeme s našimi zákazníky rádi spolupracovat.


Mohlo by vás také zajímat