Novinky do e-mailu Stáhnout PDF
Rozhovory, Výrobní průmysl

Naslouchat strojům se firmám vyplatí

Svět internetu věcí se vyvíjí velmi dynamicky. Počet zařízení, která se každoročně připojí, roste exponenciální řadou a do roku 2020 by jich mělo být až 50 miliard. Všechna tato zařízení generují nesmírně hodnotná data. Siemens proto prostřednictvím platformy MindSphere buduje otevřený ekosystém kooperujících společností, který zákazníkům při sběru a využití dat přináší komplexní řešení s co největší přidanou hodnotu. O platformě MindSphere, budoucnosti průmyslu i kybernetické bezpečnosti jsme si povídali s Františkem Podzimkem, MindSphere Business Developerem společnosti Siemens.  

 

Pomůže MindSphere výrobním podnikům v jejich podnikání?

V první řadě jim pomůže jednoduše a bezpečně sbírat provozní data z výrobních zařízení, systémů a senzorů za účelem zvýšení transparentnosti a efektivity výroby. Systematicky sbíraná data jsou pak klíčem ke zvyšování efektivity nejen jednotlivých výrobních zařízení a jejich údržby, ale také základem pro zlepšení v oblastech jako jsou vnitropodniková logistika, řízení kvality, trasovatelnost výroby či energetická efektivita.

Důležitou oblastí je predikce poruch strojů a související omezování neplánovaných odstávek a mimořádných servisních úkonů. Servisní úkon na základě predikce, tzv. prediktivní údržba, dokáže firmám ušetřit obrovské množství financí a provozních problémů. A to nejen provozovatelům strojů, ale i jejich výrobcům či servisním organizacím. Otevírají se zde cesty k novým obchodním modelům v oblasti záručního i pozáručního servisu.

 

MindSphere otevírá firmám nové příležitosti nejen v ČR, ale i na globálních trzích.

František Podzimek, MindSphere Business Developer společnosti Siemens

 

Co dalšího MindSphere výrobcům přinese?

Například velmi cennou zpětnou vazbu o chování jejich výrobků v reálném provozu prostřednictvím monitorování provozních stavů a dálkové diagnostice strojů. Získaná data může využít k optimalizaci designu nových generací výrobků či k poskytování dodatečných služeb svým koncovým zákazníkům, např. v oblasti optimalizace nastavení parametrů stroje pro konkrétní typ výroby.

MindSphere také umožňuje propojení provozních dat s daty z podnikových informačních systémů pro řízení vztahů se zákazníky (CRM), řízení kvality (QMIS) či řízení zdrojů (ERP). Lze tak získat cenné informace a optimalizovat oblasti jako jsou kvalita produktu, kvalita subdodávek, distribuce, zákaznická zkušenost či poskytování služeb na míru.

 

MindSphere je u nás žhavá novinka, s jejíž implementací jste v České republice začali teprve před pár měsíci. Jak jste s jejím uváděním na trh daleko?

Jsme ve fázi budování lokálního partnerského ekosystému a realizujeme několik pilotních projektů. Věříme, že zapojením místních vývojářů a integrátorů do vývoje aplikací pro MindSphere a do nasazování platformy, zajistíme našim zákazníků dostupnost špičkových řešení a služeb na míru jejich potřebám.

V České republice je řada velmi šikovných firem jak z oblasti IT, tak i ze světa automatizace. Platforma

MindSphere jim otevírá nové obchodní příležitosti nejen v ČR, ale i na globálních trzích. Podařilo se nám již získat první spolupracující firmy a projekt se perspektivně vyvíjí.

 

Základem platformy MindSphere je cloudové úložiště. Jak na sdílení dat s jinými subjekty reagují zákazníci? Nebojí se o své citlivé údaje?

Naši technologičtí partneři v oblasti cloudu jsou prvotřídní IT firmy a na trhu působí již desítky let. Jejich renomé je natolik značné, že mají důvěru koncernu Siemens i našich zákazníků. Jedná se o firmy jako SAP, Amazon Web Service, Microsoft či Atos. Kybernetická bezpečnost je pro nás naprosto zásadní otázka.

Je dobré si uvědomit, že průmysl nasazuje cloudová řešení do výroby oproti jiným oborům s určitým zpožděním. Velký náskok oproti průmyslu mají např. bankovnictví nebo IT obecně, takže tyto služby jsou již dávno prověřené. Bez nadsázky lze říct, že data našich zákazníků budou uložena stejně bezpečně jako peníze na účtech v bance. Obdobné to je i s důvěrností dat našich zákazníků. Naši zákazníci mají plnou kontrolu nad tím, s kým a za jakým účelem svá data sdílí.

Je pravda, že někteří naši zákazníci stále cloudovým technologiím ve výrobě úplně nevěří. Přitom je to vlastně paradox, protože zároveň již léta využívají firemní bankovnictví nebo různé CRM systémy, které také uchovávají data v cloudu, a to často mnohem citlivější než provozní data z výroby. Nicméně jsem pevně přesvědčen, že naši zákazníci budou cloudové technologie již velmi brzy standardně využívat i ve výrobě. Umožní jim to profitovat z celé řady výhod cloudu oproti lokálním řešením.

 

 

Vyvíjí Siemens pro platformu MindSphere vlastní aplikace nebo je záměrem spíše využívat aplikace, které vyvinou sami zákazníci?

Nejvyšší přidanou hodnotu našim zákazníkům přináší kombinace stabilní platformy MindSphere a kvalitních průmyslových aplikací od společnosti Siemens či třetích stran. Zákazníci mají na výběr z celé řady standardních či upravených aplikací od různých poskytovatelů, ale zároveň mají možnost si vytvářet i vlastní aplikace (např. výrobce strojního zařízení si může sám vyvinout aplikaci pro condition monitoring a nabízet ji svým zákazníkům).

Siemens prostřednictvím platformy MindSphere poskytuje flexibilní vývojářské prostředí, ve kterém je možné vytvářet a následně provozovat vlastní aplikace. To nabízí jako tzv. službu PaaS (Platform as a Service). Hotové aplikace pak mohou vývojáři nabízet globálně zákazníkům prostřednictvím internetového obchodu MindSphere Store (typicky jako SaaS – Software as a Service) popř. prodávat a implementovat lokálně vlastními kanály.

Určitou část aplikací vyvíjí samozřejmě přímo Siemens, ale počítáme s tím, že těmto aplikacím budou přirozeně konkurovat aplikace našich partnerů či vlastní aplikace zákazníků. Rozhodne přidaná hodnota dané aplikace a preference zákazníka.

  

Co vlastně znamená otevřenost systému?

Otevřenost má několik rovin. V oblasti konektivity znamená možnost připojovat zařízení Siemensu i třetích stran. Podporujeme otevřené standardy pro připojení jako OPC-UA, S7, ModBus/RTU a ModBus/TCP, REST, MQTT, CANBus a celou řadu dalších. Je možné vytvářet vlastní konektivitu pomocí standardní MindSphere API popř. pomocí otevřené knihovny MindConnect LIB. K dispozici je také celá řada možností, jak integrovat MindSphere s dalšími lokálními i cloudovými informačními systémy zákazníků.

Otevřenost v oblasti infrastruktury pak znamená, že spolupracujeme s různými partnery v oblasti cloudových technologií, jako již zmíněné společnosti SAP, Amazon Web Service, Microsoft či Atos.

V neposlední řadě je ale MindSphere otevřený pro vývoj aplikací třetím stranám. Dokumentace pro vývojáře je zveřejněna na internetu, podporujeme vznik vývojářské komunity, máme k dispozici akademické licence pro výuku, výzkum a vývoj atd. Těsný kontakt s vývojáři a jejich zpětná vazba je pro nás velmi důležitá. 

 

Je již v České republice platforma MindSphere někde nasazena?

Ano, celá řada zákazníků již MindSphere aktivně používá. Máme např. vytvořené referenční pracoviště v CIIRCu při ČVUT v Praze v Dejvicích. V místním Testbedu pro Průmysl 4.0 funguje MindSphere s několika připojenými reálnými i virtuálními stroji a je možné se domluvit na návštěvě pracoviště. Pro zájemce o tuto technologii pořádáme také semináře a workshopy. Zároveň jsme zahájili implementaci MindSphere v několika výrobních závodech Siemens.


Mohlo by vás také zajímat