Novinky do e-mailu Stáhnout PDF
Kvůli velké rozloze areálu čistírny je v bulharském Kazanlaku přenos dat řešen bezdrátově pomocí WiFi.
Zpracovatelský průmysl

Čistírny pro třetí tisíciletí

Čistírny odpadních vod většinou nebývají stavby, které by příliš přitahovaly zájem veřejnosti. Ty od společnosti Environment Commerce CZ ale představují výjimku. Jejich kruhové budovy připomínající okrasné skleníky v sobě totiž skrývají pokročilou technologii s plně automatickým provozem řízeným systémem Siemens.

Společnost Environment Commerce CZ se věnuje výzkumu, vývoji, projektování a komplexním dodávkám nové generace integrovaných a kombinovaných čistíren odpadních vod, které se snaží být v harmonii s okolím a přírodou. Pouhé čištění odpadních vod je zde však povýšeno na sofistikovaný proces odehrávající se v moderní budově, která futuristický skleník nepřipomíná náhodou – slouží totiž mimo jiné také k pěstování rostlin.

 Kvůli velké rozloze areálu čistírny je v bulharském Kazanlaku přenos dat řešen bezdrátově pomocí WiFi.

 

Envirotech Smartplant

Projekt s názvem Envirotech Smartplant se zabývá efektivním snížením emisí, energetickou soběstačností a zvýšením rentability čistíren odpadních vod s možností produkce plodin bez ohledu na zemědělská kritéria regionu. Jsou zde kumulovány vyspělé technologie v rámci jediné inteligentní budovy, která zajišťuje plodinám přísun čerstvé vody, dostatečné osvětlení, teplotu a celkově vhodné klima.

Energetickou soběstačnost systému zajišťuje pyrolýzní stanice, která odstraňuje vysušený kal z čistírenského procesu společně s odpadní biomasou, zároveň jsou využívány alternativní zdroje energie, jako je tepelné čerpadlo a fotovoltaický systém.

 

Chytré řešení pro budoucnost

„Čistírny odpadních vod byly dlouhá léta považovány za nezajímavé stavby, které jsou sice nutné, ale investice do jejich výstavby a provozu nebývají příliš efektivní,“ říká Ivan Bidenko, generální ředitel společnosti Environment Commerce CZ. „Nám se podařilo vymyslet řešení, které výrazně snižuje investiční náročnost, zvyšuje čisticí efekt, má plně automatizovaný provoz a ve výsledku snižuje stočné pro obyvatele,“ dodává Ivan Bidenko.

Stavebně technologická jednotka byla integrována do jedné železobetonové nádrže, ve které se odehrávají všechny technologické procesy, ale také monitoring, řízení, provoz i manipulace s odpadními produkty. Jednotlivé funkční prostory navzájem sousedí přes dělicí železobetonové či plastové stěny. Nadzemní část je většinou řešena jako prostorný prosklený pavilon z hliníkových či aluminium-polyuretanových sendvičových panelů.

 Moderní čistírny mohou sloužit i jako skleník k pěstování rostlin.

 

Čistá voda pro Kazanlak

Společnost Environment Commerce CZ má na svém kontě již téměř 2000 úspěšných realizací podobných projektů doma i v zahraničí. V oblasti elektroinstalací a dodávek automatizační techniky pak spolupracuje s českou společností CHEMTEC industry, která má dlouholeté zkušenosti s konceptem Plně integrované automatizace (TIA - Totally Integrated Automation) společnosti Siemens. Jednou z jejich posledních společných realizací byla rekonstrukce čistírny odpadních vod (ČOV) v Bulharském Kazanlaku, kde byl pro automatický provoz zařízení zvolen řídicí systém Simatic PCS 7 společnosti Siemens. Vzhledem k tomu, že se jednalo o dispozičně velmi rozsáhlou klasickou čistírnu, která denně přefiltruje 80 tisíc m3 odpadní vody, byl navržen systém s plnou distribucí veškerého zařízení.

Základním zadáním bylo navrhnout co nejmodernější řešení v konceptu TIA, čemuž nejlépe vyhovoval DCS systém Siemens Simatic PCS 7, byť jeho nasazení na čistírnu odpadních vod nebylo dosud běžné. V Bulharsku se dokonce jednalo o první nasazení systému PCS 7 vůbec.

Projektanti navrhli pro řízení ČOV systém s řídicí centrálou PCS 7-RTX a dvěma operátorskými stanicemi, každou v provedení se čtyřmi monitory. Kvůli velkým vzdálenostem mezi jednotlivými technologickými celky čistírny zajišťuje veškeré datové přenosy mezi jednotlivými částmi technologie (mechanické předčištění, biologická část, kalové hospodářství a energocentrum) bezdrátový systém na bázi WiFi. Důvodem použití bezdrátových přenosů byla i skutečnost, že pro lokální řízení jednotlivých technologických celků byly navrženy řídicí centrály systému Simatic ET 200S v provedení IM151-8. Ty se starají o zajištění servisního ovládání z místa a lokální řídicí funkce jednotlivých technologických celků. Globální funkce řízení pak řeší centrální řídicí jednotka PCS 7-RTX.

 

Informace přímo od zdroje

Při rekonstrukci byla v čistírně instalována zařízení převážně s motory o výkonu do 7,5 kW, na nichž byly použity inteligentní motorové vývody v HF (high feature) provedení, které lze integrovat přímo do IO systému řady ET 200S. Tyto inteligentní vývody přináší totiž dvě důležité výhody.

Pro všechny motory do 7,5 kW stačí tři typy motorových vývodů. Díky tomu má provozovatel k dispozici pouze tři náhradní díly, kterými pokryje 90 procent všech motorových vývodů instalovaných na ČOV.

Druhou výhodou HF provedení je navíc možnost získat z každého motoru zvlášť informaci o jeho proudu, což je výhodné pro predikci stavu technologického zařízení a případné hrozící poruchy. I motorové vývody nad 7,5 kW byly navrženy s plnou integrací do DCS a s komunikací po datové sběrnici.

 

Správa prováděná na dálku

Dalším důležitým aspektem TIA je integrace měření neelektrických veličin, které jsou na ČOV Kazanlak dvojího druhu. Veškeré přístroje pro analytická měření (pH, O2, nitráty, fosfáty aj.) jsou od firmy Hach-Lange a umožňují integraci do DCS pomocí datové sběrnice Profibus DP. I zde datový přenos umožňuje získat nadstandardní počet informací o připojeném zařízení. Ostatní přístroje (snímače průtoků, hladin, teplot, tlaků aj.) pocházejí z portfolia společnosti Siemens a jsou v provedení s HART výstupem. Díky HART protokolu je možné i u těchto přístrojů získat podstatně více informací, které jsou načítány SW prostředky DCS PCS 7.

Informace slouží především pro detailní diagnostiku a nastavení parametrů přístrojů na dálku, neboť veškerou správu DCS systému provádí firma CHEMTEC industry prostřednictvím dálkové správy. Vzdálenost mezi Českou republikou a Bulharskem je totiž tak velká, že provádění diagnostiky a nastavování parametrů čistírny je bez dálkové správy nemyslitelné.

„Inovativní přístup společnosti CHEMTEC industry přináší do čistírenské praxe unikátní komplexní řešení v konceptu TIA, obohacené o nejnovější produkty firmy Siemens. Těmi jsou například řešení ovládání ČOV prostřednictvím mobilních panelů druhé generace, použití plně redundantních systémů řízení pomocí DCS PCS 7 na bázi CPU410H, řešení plně redundantních napájení pomocí DC UPS řady SITOP nebo řešení vícemonitorového zobrazení informací o stavu technologického zařízení ČOV na velkoplošných zobrazovačích s rozlišením 4K,“ říká ředitel firmy Petr Janovský.

 


Mohlo by vás také zajímat