Přihlásit se k odběru Stáhnout PDF
Obnovitelné zdroje

Velká revoluce v mikroregionu Horní Franky

V malém německém regionu Horní Franky ve městě Wunsiedel proběhla energetická revoluce, která upoutala pozornost celého světa. Na území jednoho katastru se podařilo s integrovaným, decentralizovaným systémem zabezpečit spolehlivé a ekonomicky živé pokrytí energii se 100 % obnovitelnou dodávkou.

Velká revoluce v mikroregionu Horní Franky

Horní Franky sousedí s Karlovarským krajem a v minulosti byly znevýhodněny jednak železnou oponou a také relativní izolací. I díky těmto skutečnostem došlo k jednoduššímu přijetí inovativního energetického konceptu. Ve Wunsiedelu bylo více neobydlených ploch a kromě několika málo obav místních, byli lidé otevření změnám a novým nápadům.

 

Energetické proměny v Německu

Když Marco Krasser, nynější ředitel SWW Wunsiedel GmbH, začínal pracovat v energetice jako operační inženýr, psal se rok 1998 a v Německu začínala deregulace energetického trhu. Společnosti jako je SWW přizpůsobovaly své obchodní modely a navyšovaly napájení sítě z větrné a solární energie. Tento vývoj akceleroval s katastrofou na Fukušimě, a na základě toho se vláda rozhodl, že do konce roku 2022 stáhne všechny nukleární elektrárny z provozu.  Prvním krokem na cestě k udržitelné energii budoucnosti ve Wunsiedelu byly úpravy přímo podle lokálních podmínek. Začala intenzivní spolupráce mezi úřady, utilitami a tamějšími obchody, která přinesla první výsledky v podobě modré energetické stopy.

Jako první byla postavena fotovoltaická elektrárna - s výkonem 81 kWp , která generuje zhruba 70 000 kilowatthodin ročně. Aktuálně je do sítě zapojeno 340 solárních systémů ze soukromých a komerčních budov. A jde zatím o největší fotovoltaickou elektrárnu. Její solární články pokrývají plochu 7 000 m2 a ročně vyrobí až 550 000 kilowatthodin elektrické energie.

Po solárních elektrárnách vstoupily do energetického mixu také větrné elektrárny a elektrárna na biomasu. Společnost SWW Wunsiedel GmbH tak zásobuje elektřinou, plynem, vodou a teplem 20 000 obyvatel Wunsiedelu a jeho okolí.

 

Výhodná spolupráce mezi Siemens a společností SWW

Pro Siemens byl jeden z nejdůležitějších aspektů spokojené spolupráce fakt, že společnost SWW se soustředila nejen na inovace, ale i na vhodný obchodní model.

Letos na jaře, došlo k zapojení Siemens bateriového systému SIESTORAGE s kapacitou 8.4 Megawattů, který dokáže řídit kolísavý příkon z lokálních větrných turbín a fotovoltaických elektráren. Akumulační systém SIESTORAGE využívá lithiumiontové články a je umístěný ve třech kontejnerech. Příjmy ze stabilizace sítě pokryjí náklady na pořízení baterií a tak spolupráce obou společností nabízí nové zdroje pro obchodování.

 

Další plány

Do budoucna se uvažuje i o tom, že by se ve Wunsiedelu využila technologie power-to-gas, konkrétně systém Siemens Silyzer, který nadbytečnou elektřinu přeměňuje s využitím technologie PEM (proton exchange membrane - protonová výměnná membrána) na vodík. Do současného rozložení by tedy musela přibýt ještě elektrárna, která by ve výsledku snížila místní produkci skleníkových plynů o 1 000 tun ročně. Mezi další plány patří vyvíjení infrastruktury pro elektromobilitu a integraci operačního systému MindSphere. Potom by se ve Wunsiedelu mohli pochlubit i tím, že tamní městská utilita jako první využívá operační systém MindSphere.


Mohlo by vás také zajímat