Přihlásit se k odběru Stáhnout PDF
Kvůli bezpečnosti se každý zaměstnanec společnosti Siemens před začátkem práce na moři účastní školení BOSIET (Basic Offshore Safety Training). Na programu jsou základy první pomoci a požární ochrany, ale také únik z vraku havarovaného vrtulníku, simulovaný požár nebo situace, kdy je třeba obrátit převrácený záchranný člun.
Obnovitelné zdroje

SylWin1 rozsvítí 900 000 domácností

V Severním moři se letos v létě nad hladinu vztyčila další konvertorová plošina. Jmenuje se SylWin1 a s kapacitou 864 megawattů bude přenášet na pevninu elektrickou energii vyrobenou třemi větrnými parky v Severním moři – Dan Tysk, Butendiek a Sandbank.

SylWin1 představuje největší konvertorovou plošinu, která byla doposud ve světě nainstalována. Je dlouhá 83 metrů, široká 56 metrů a zvedá se do výšky 26 metrů. Její celková hmotnost i s nosnou konstrukcí dosahuje 25 000 tun. Po zahájení komerčního provozu v roce 2015 bude schopna dodávat elektrickou energii do 900 tisíc německých domácností. Díky využití technologie pro přenos stejnosměrného proudu o velmi vysokém napětí (HVDC) budou ztráty proudu přenášeného na kontinent minimální.

Kvůli bezpečnosti se každý zaměstnanec společnosti Siemens před začátkem práce na moři účastní školení BOSIET (Basic Offshore Safety Training). Na programu jsou základy první pomoci a požární ochrany, ale také únik z vraku havarovaného vrtulníku, simulovaný požár nebo situace, kdy je třeba obrátit převrácený záchranný člun.

Jedna z pěti

SylWin1 je jednou z pěti konvertorových plošin umístěných v Severním moři, které Siemens instaluje pro německo-holandského síťového operátora TenneT. První čtyři plošiny, BorWin2, HelWin1, HelWin2 a SylWin1, již byly na moři instalovány a HVDC připojení budou postupně uvedena do provozu do poloviny roku 2015. Tato čtyři síťová připojení budou mít celkovou přenosovou kapacitu více než 2,9 GW, přičemž elektrickou energií bude zásobováno kolem tří milionů domácností. Páté síťové připojení BorWin3 (900 MW), které zákazník firmě Siemens zadal na jaře roku 2014, bude podle plánu spuštěno v roce 2019 a bude zásobovat dalších 900 tisíc domácností.

 

 Transportní loď dopravila plošinu SylWin1 o hmotnosti 10 500 tun k nosné konstrukci na moři. Po upevnění ke konstrukci byla plošina pomocí hydraulického systému vyzvednuta do výšky 23 metrů nad mořskou hladinu. Copyright: TenneT

 


HVDC – čím vyšší napětí, tím nižší ztráty

• Přenos stejnosměrného proudu o velmi vysokém napětí (HVDC) zahrnuje měnírnu, ve které se střídavý proud konvenční přenosové soustavy přeměňuje na proud stejnosměrný, dále elektrické vedení a další měnírnu na druhém konci, kde se proud přemění zpět na střídavý.

• Přenosové ztráty jsou nižší než u střídavého proudu. Stejnosměrné napětí má několik set tisíc voltů. Čím je napětí vyšší, tím nižší jsou ztráty při přenosu a tím více elektřiny lze vedením přenášet.

• Při přenosu technologií HVDC jsou ztráty obvykle o 30 až 50 % nižší než u srovnatelného nadzemního vedení střídavého proudu. (Pro srovnání: při 2 500 MW přenášeného výkonu na 800 km nadzemního vedení je ztráta u běžného vedení střídavého proudu o napětí 400 kV 9,4 %, při přenosu HVDC o napětí 500 kV je to jen 6 % a při přenosu HVDC o napětí 800 kV je ztráta pouhých 2,6 %.)

• Společnost Siemens uvedla do provozu první vedení HVDC dimenzované na napětí 800 tisíc voltů v Číně na konci roku 2009. Firma rovněž plánuje položit první podmořský HVDC kabel pro napětí 600 tisíc voltů, který bude spojovat Skotsko s Anglií.

 

Mohlo by vás také zajímat