Přihlásit se k odběru Stáhnout PDF

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Uděluji tímto výslovný souhlas společnost Siemens,s.r.o., IČO: 00268577, se sídlem Siemensova 1, 15500 Praha, zapsané ve veřejném rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 625“ („Siemens“), aby v souladu se zákonem o chraně osobních údajů a GDPR zpracovávala tyto následující osobní údaje:

 • Jméno
 • Příjmení
 • Společnost
 • Kontaktní email
 • Telefon
 • Pracovní pozice

Vaše osobní údaje se shromažďují a zpracovávají pro účely přímého marketingu (např. zasílání aktuálních informací o společnosti Siemens a pozvánek na pořádané akce, nabízení produktů a služeb Siemens, informací o novinkách v oblasti průmyslové automatizace a digitalizace).
Siemens bude vaše osobní údaje zpracovávat v souvislosti s přímým marketingem po dobu 5 let od okamžiku elektronické registrace, popř. do doby odvolání tohoto souhlasu.
Máte právo svůj souhlas související s ochranou údajů kdykoli s budoucí účinností odvolat prostřednictvím emailu na energetika.cz@siemens.com nebo odhlášením přímo v doručeném emailu.
Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. Odvolání souhlasu též nemá vliv na zpracování osobních údajů, které správce zpracovává na základě jiného právního základu, než je Vámi udělený souhlas.

Dále máte právo:

 • Požadovat po nás informaci, jaké Vaše osobní údaje zpracováváme
 • Požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů
 • Vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit
 • Požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů
 • Můžete kdykoliv podat stížnost týkající se zpracování vašich osobních údajů nebo neplnění povinností správce plynoucích z GDPR k dozorovému úřadu

Dozorovým úřadem je v ČR Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz.

Poskytnutí souhlasu je dobrovolné. Současně touto cestou dávate výslovný souhlas k zasílání výše uvedených informací formou příjmého marketingu.
Upozorňujeme, že pokud nám souhlas se zpracováním a správou Vaších osobních údajů neposkytnete, nebudeme Vám moci zasílat newslettery a další výše uvedené informace, k jejichž odběru se registrujete. Je tedy zcela na Vašem svobodném uvážení, zda tyto obchodní informace chcete elektronicky přijímat.
Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé: Poskytovatel softwaru ANT studio s.r.o., IČ: 29113229, se sídlem Slovanská alej 2182/30, 326 00 Plzeň, zapsaná u rejstříkového soudu v Plzni, oddíl C, vložka 25698.