Přihlásit se k odběru Stáhnout PDF
Výroba energie

Paroplynový zdroj Počerady – elektrárna budoucnosti je připravena

Možná si vzpomenete, že jsme v Energu již několikrát psali o elektrárně v Počeradech. Lépe řečeno – o dvou elektrárnách rozdílných koncepcí, které stojí vedle sebe. Jedna, ta původní, spaluje uhlí, druhá, nově zbudovaná, zemní plyn. Paroplynový zdroj Počerady je prvním projektem svého druhu v České republice a Siemens v něm zanechal významnou stopu.

Konsorcium společností Siemens AG a Siemens, s.r.o., dodalo pro paroplynovou elektrárnu Počerady v rámci Obchodního balíčku OB 01 dvě plynové turbíny SGT5-4000F, z nichž každá má výkon 284 MW, dva vzduchem chlazené generátory SGen5-1000A a dále pak veškerá strojní, řídicí a elektrická zařízení potřebná k jejich bezpečnému a spolehlivému provozu (tzv. GTG sety). Následně pak koncern získal zakázky na dodávku řídicího systému T3000 a P3000, vvn transformátorů a vvn rozvodny, generátoru pro parní turbínu a 15letou servisní smlouvu na generátory a plynové turbíny.

Instalace byla v Počeradech zahájena v únoru 2012, v únoru 2013 došlo k zapálení první turbíny a v listopadu 2013 proběhla garanční měření na obou turbosetech. Do začátku dubna 2014 probíhaly zkoušky celého paroplynového zdroje. K 15. dubnu 2014 byl podepsán Certifikát o předběžném převzetí díla (PAC).

Turbína SGT5-4000F byla uvedena na trh na počátku 90. let 20. století s výkonem 240 MW a 37% účinností. Díky optimalizaci nyní dosahuje výkonu až 292 MW a účinnosti 39,8 %. Tento stroj je v provozu velmi úspěšný a jeho průměrná spolehlivost přesahuje 99 procent.

  

 

Paroplynové elektrárny se vyznačují nízkým dopadem na životní prostředí a flexibilitou. Lze je uvést rychle do provozu, a tak mohou pružně reagovat na zvýšení poptávky po elektrické energii.

 

  

Plynové turbíny jsou umístěny v hlavní strojovně v protihlukových krytech vysokých cca 10 metrů.

 

  

Výhodný modulový systém

Soubory plynových turbín byly dodávány z velké části předem smontované ve výrobním závodě. Pomocné systémy byly rozděleny do skupin a instalovány také jako předem sestavené celky, což snížilo dobu i náklady na instalaci a uvedení do provozu. Modulový systém umožňuje navrhnout konečné řešení tak, aby splnilo konkrétní projektové a místní požadavky nebo zvýšilo provozní flexibilitu a výkon zařízení na výrobu elektrické energie. 

 


To jsou paradoxy, pane Vaněk

Současná situace na trhu s elektřinou paroplynovým elektrárnám nepřeje, a tak to vypadá, že elektrárna v Počeradech nebude mít tolik práce, kolik se předpokládalo. Příčiny jsou všeobecně známé: nízká cena silové elektřiny, nefunkční systém emisních povolenek, přeregulovaný trh nebo dotace pro obnovitelné zdroje. S přihlédnutím k propadu cen černého uhlí – kvůli boomu břidlicového plynu je svět zaplaven dodávkami černého uhlí ze Spojených států – je dnes výhodnější vyrábět elektřinu z jiných zdrojů.

Turbíny typu SGT5-4000F se vyrábějí v berlínském závodě na plynové turbíny Siemens. Jsou součástí produktové řady plynových turbín Siemens – celkem 15 typů pokrývá rozsah výkonů mezi 4 až 375 MW.

Mohlo by vás také zajímat