Přihlásit se k odběru Stáhnout PDF
Smart Grids

300 kWh bateriové úložiště v Oberwartu

Český Siemens byl doposud spojován pouze s velkými bateriovými úložišti o výkonu 1 MW a více. Tuzemské aplikační centrum, které se zaměřuje na řešení pro akumulaci elektrické energie v části střední a východní Evropy, nyní vyvinulo a dodalo “malý” 300kWh akumulační systém o výkonu 300 kW. První instalace zařízení se uskutečnila pro zákazníka z Rakouska, v kontejneru uložený bateriový systém ale otevírá řadu příležitostí i pro české zájemce.

Nejnovější bateriové úložiště dodal Siemens, s.r.o. do rakouského města Oberwart. Tamní vodárenská společnost Wasserwerk Oberwart přišla s požadavkem na vybudování systému pro skladování elektřiny, který bude propojen s lokálním fotovoltaickým systémem. Na jedné straně má energie vyrobená na místě pokrýt vlastní spotřebu, na straně druhé má zařízení podporovat ostrovní režim a black-start. Cílem je tedy především zajistit prodloužení dodávky pitné vody v případě poruchy vnější elektrické sítě.

 

Řešení na klíč

Velké bateriové systémy se ve větší míře používají teprve krátce, ve srovnání s nimi jsou ale malé aplikace teprve na začátku a například ve spojení s průmyslovým odvětvím se v České republice vůbec nevyskytují. Vývoj řešení tak byl zcela v režii tuzemského kompetenčního centra Siemens. Výsledný kontejner, který obsahuje všechny technologie, má kompaktní rozměry 4,5 x 2,7 m a hmotnost přibližně 10 tun. Výhody pro rakouského zákazníka jsou nesporné – díky kontejnerovému řešení odpadá kompletace na místě, minimalizují se náklady na instalaci i doba uvedení do provozu na místě (kontejner se pouze usadil na připravené betonové lůžko a připojil silovými kabely). 

Bateriové úložiště je postavené na komponentech Siemens – zařízení řídí všestranný systém SIMATIC S7-1200, použité jsou kompaktní frekvenční měniče SINAMICS S120 s řídící jednotkou CU320 – připojený 3 VSM (Voltage Sensing Module) měří napětí na vnější síti, mikrogridu a vlastní. Mezi baterkami a střídačem je obvod přednabíjení, který slouží k najíždění blackstartu. Měničový transformátor byl vyroben na míru. Lithioiontové bateriové články značky Samsung jsou uložené do pěti skříní, každá o výkonu 60 kW. Kontejner má dvojitou podlahu s kabelovými žlaby, jeho vnitřek je rozdělen na bateriovou část a prostor s rozvaděči a měniči. Každá část má samostatně hlídanou termoregulaci kdy teplota u baterií je 23 °C (+/- 5 stupňů), u rozvaděčů pak 0 až 40 stupňů.

Celý projekt je unikátní také rychlostí realizace, výkresové práce začaly v prosinci 2018, v polovině dubna letošního roku byl kontejner odvezen zákazníkovi. V rámci dotačních program OPPIK bude tento typ bateriových systémů teprve nasazován. To je pro české zákazníky bezesporu klíčové – tímto způsobem budou moci zlepšit svá čtvrthodinová maxima nebo fungování v rámci ostrovní sítě.

 

Wasserwerk Oberwart

Wasserwerk Oberwart spadá do skupiny Wasserverband südliches Burgenland (WVSB), která dodává pitnou i užitkovou vodu v nejvýchodnější rakouské spolkové zemi Burgenland. WVSB zásobuje plochu přes 700 km2, není bez zajímavosti, že vzhledem ke kopcovité topografii jižního Burgenlandu je k distribuci vody nutné značného čerpání. Celkem WVSB zajišťuje vodu pro až 50 000 obyvatel a 5 800 domovních vodovodních přípojek.

Wasserwerk Oberwart zásobuje vodou město Oberwart. Vodárna v Oberwartu, která je největší z celé skupiny WVSB, byla dokončena v roce 2002. Denně zde může protéci až 8 600 000 litrů vody. Součástí oberwartského komplexu je také fotovoltaický systém zprovozněný v červnu 2015, veškerou vyrobenou elektřinu spotřebovává vodárenský provoz v Oberwartu. Na ploše 330 m2 je nainstalováno 200 PV panelů o výkonu 50 kWp. Ve futuristické budově v Oberwartu se nachází centrála skupiny WVSB.

 

 

 

Smart City Oberwart

Oberwart je důležitým veletržním, vzdělávacím i sportovním centrem v Burgenlandu, žije zde přibližně 7 500 obyvatel. Projekt Smart City Oberwart si klade za cíl rozvíjet integrovaný systém řízení spotřeby elektřiny a tepla z lokálních obnovitelných zdrojů energie. Konkrétně to znamená, že pokud WVSB produkuje více elektřiny, než dokáže spotřebovat, přebytečnou energii bude moci využít například tamní střední škola nebo radnice. Budovy a uživatelé energie mají být propojeni přes stávající sítě – buduje se zde ekonomicky životaschopný systém.


Mohlo by vás také zajímat