background

Desigo PX

Řešení pro regulaci a monitorování zdrojů tepla, chladu a vzduchotechniky

Flexibilní systém měření a regulace primárních zařízení

Automatizační stanice a ovládací panely řady Desigo PX slouží k efektivnímu řízení a dohledu nad technologiemi zdrojů tepla, chladu a vzduchotechniky. Díky desítkám let zkušeností se řešení Desigo PX vyznačuje vysokou spolehlivostí a rozsáhlou funkcionalitou splňující veškeré nároky na řídicí systém budovy.

Desigo – jeden systém pro všechny požadavky budov

Životní styl lidí se mění. Mění se také jejich způsob práce a požadavky. Těmto změnám se musí přizpůsobovat i budovy a pouze vysoce flexibilní a škálovatelný systém automatizace budov může na tyto neustále se měnící požadavky reagovat. Jedinečné otevřené a modulární řešení Desigo splňuje všechny tyto nároky a pomáhá vytvářet prostředí, ve kterém se lidí cítí příjemně a které pozitivně působí na jejich zdraví, produktivitu i kreativitu. To vše při maximálně efektivním hospodaření s energiemi.

Vlastnosti řešení Desigo PX

 

Komplexní portfolio automatizačních stanic

Díky širokému portfoliu stanic je Desigo PX schopné řešit aplikace všech velikostí. Modulární stanice mohou díky řadě TX-I/O modulů velmi flexibilně řídit opravdu rozsáhlé projekty. Naopak kompaktní stanice s definovaným počtem vstupů a výstupů jsou cenově optimalizovány pro menší a střední aplikace.

Volně programovatelné automatizační stanice

Automatizační stanice Desigo PX jsou volně programovatelné, ale zároveň je jejich zprovozňování časově nenáročné díky obsáhlým knihovnám a integrovaným funkcím čerpajících z desítek let zkušeností společnosti Siemens v řízení HVAC. Vysoce energeticky účinné a inovativní regulační funkce pro úsporu energie jsou již zabudovány v knihovnách.

Periferní TX-I/O moduly pro všechny typy signálů

Řada TX-I/O modulů obsahuje moduly pro měření a ovládání všech signálů využívaných v rámci řízení HVAC. Moduly jsou dostupné také s manuálním ovládáním a displejem pro rychlé řešení nestandardních situací. Modulární přístup přináší obrovskou flexibilitu a možnost vytváření decentralizovaných instalací.

Komplexní funkcionalita pro všechny požadavky

Desigo PX nabízí textové i grafické přehledy aktuálního stavu ovládaných technologií, vyhodnocování alarmů a událostí, volbu časových plánů a časově orientovaných událostí, sledování a vyhodnocování trendů sledovaných veličin, vzdálené ovládání, integraci zařízení třetích stran a celou řadu dalších funkcí.

Otevřený komunikační standard BACnet

Celé řešení Desigo se vyznačuje svou otevřeností a jeho obrovskou výhodou je, že jako základní komunikační platformu využívá protokol BACnet. Ten nejefektivnějším způsobem propojuje automatizační a řídicí úrovně budovy. Desigo dále aktivně využívá i další otevřené standardy jako je KNX, Modbus, M-Bus a další.

Široké možnosti integrace zařízení třetích stran

Desigo nabízí integraci zařízení třetích stran na různých úrovních. U kompaktních i modulárních stanic Desigo PX je možné využít tzv. TX OPEN moduly pro integraci čerpadel, pohonů a dalších prostřednictvím RS232/485. Pro složitější integrace je připravena stanice PX OPEN s rozhraními pro Modbus, M-Bus, KNX, LonWorks a další.

Přínosy pro zákazníka

Snižování provozních nákladů a optimální vnitřní prostředí

Inteligentní řízení spotřeby energie, včetně monitorovacích funkcí a energeticky účinných regulačních funkcí, snižuje náklady na energie. Vedle klasických funkcí pro HVAC existují také funkce pro tepelně aktivní budovy (TABS), solární systémy, řízení dle polohy slunce nebo prediktivní regulaci vytápění. Desigo nabízí také šifrovaný dálkový přístup pro rychlejší reakci obsluhy v různých situacích.

Dlouhodobá ochrana investice díky otevřené komunikaci a rozšiřitelnosti

Systém Desigo splňuje požadavky nejvyšších tříd energetické účinnosti dle evropské normy EN 15232. Procesní podstanice pracují autonomně a komunikují po síti BACnet, což zaručuje vysoký stupeň provozní spolehlivosti. Značka BACnet® testovacích laboratoří (BTL) je ochrannou známkou a její používání je přísně regulováno. Stanice Desigo PX jsou úspěšně testovány a mohou značku BTL nést.

Osvědčený systém s rozsáhlou instalovanou základnou

Na celém světě úspěšně fungují desítky tisíc systémů pro automatizaci a řízení budov Desigo. Tento úspěch je založen na know-how, které společnost Siemens získala za více než 60 let praxe v oblasti regulace HVAC. Mimoto se společnost Siemens přímo podílí na vývoji a dalším rozvoji standardizovaných řešení pro budovy v rámci mezinárodních standardizačních komisí.

Zajímá Vás více informací?

Kontaktujte nás

* ... Prosím vyplňte položky označené hvězdičkou. Budeme tak moci rychleji a lépe reagovat na Váš dotaz. Děkujeme.