background

Desigo CC

Platforma pro management budov

Řešení pro efektivnější provoz budov

Desigo CC – Řešení pro efektivnější provoz budov

Desigo CC je řídicí systém budovy (BMS), který sleduje a zobrazuje technická zařízení. Shromažďuje všechna data a předkládá je uživatelům jednoduchým a přehledným způsobem. Desigo CC umožňuje pružně a s velkou energetickou účinností automatizovat chod budovy se zachováním nejvyšší úrovně uživatelského komfortu a bezpečnosti. Platforma Desigo CC je díky své škálovatelnosti vhodná pro malé i velké projekty s jednou nebo více řízenými technologiemi.

Díky sjednocení technických systémů pro řízení vytápění, větrání, chlazení, osvětlení, stínění, energetický management a systémů pro zabezpečení budovy jako je přístupový, kamerový, zabezpečovací nebo protipožární systém lze realizovat vzájemné interakce, které pomáhají značným způsobem minimalizovat škody v případě požáru či neoprávněného vniknutí.

Například v případě požáru se kromě spuštění poplachu kontrolovaným způsobem řídí také vzduchotechnické jednotky, únikové cesty, nouzové osvětlení, zobrazování pokynů a přerušení dodávek proudu. Kromě těchto interakcí přináší Desigo CC standardní funkce jako je komplexní správa alarmů, reporting, řízení časových plánů nebo sledování trendů.

Využívání jediné platformy pro správu všech technologií v budově přináší výrazné zjednodušení správy budovy, pracovních postupů, analýzy dat a optimalizace provozu budovy. Díky jednotnému a unifikovanému přístupu ke všem technologiím dochází ke značné úspoře úsilí, času a financí na zaškolení obsluhy.

Desigo CC řídí všechny technologie v budově

Desigo CC je opravdu flexibilní platforma a dokáže plnit požadavky
zákazníků v projektech různé velikosti a komplexnosti.

Vytápění, větrání, chlazení

 • Řízení HVAC pro dosažení maximálního komfortu při maximálně efektivním provozu
 •  Koordinace HVAC, osvětlení a stínění v místnostech pro vytváření a monitorování zdravého vnitřního prostředí
 •  Jednoduchá integrace zařízení třetích stran díky otevřeným standardům
 • Optimalizace energetické účinnosti budovy díky pokročilým analýzám naměřených hodnot

Osvětlení, stínění

 • Koordinace osvětlení se stíněním pro vytváření pokročilých automatizačních úloh
 • Optimální úroveň osvětlení bez oslnění přináší vyšší spokojenost uživatelů
 • Maximálním využívání přirozeného venkovního osvětlení dochází ke zvyšování energetické účinnosti
 • Vhodným řízením stínicí techniky dochází v zimě i létě k výrazným energetickým úsporám

Energetický management

 • Vyvažování spotřeby elektrické energie bez omezení komfortu uživatelů budovy
 • Efektivní a automatizované řízení výroby, ukládání, distribuce a spotřeby energie
 • Správa cyklů údržby energetických zařízení důležitých pro nerušený chod budovy
 • Sdílení rezervovaného elektrického příkonu budovy jak pro provoz TZB, tak pro nabíjení elektromobilu

Požární bezpečnost

 • Zajištění maximální bezpečnosti a ochrany osob a majetku v jednotném rozhraní
 • Flexibilní řešení umožňující integraci systémů Siemens i EPS systémů třetích stran
 • Uživatelsky velmi přívětivá a pokročilá aplikace jako je průvodce řešením alarmů
 • Snížení potenciálních škod díky automatickým interakcím mezi jednotlivými technologickými systémy

Zabezpečení

 • Vysoká míra bezpečí díky ověřeným interakcím přístupových, zabezpečovacích a kamerových systémů
 • Nižší náklady na zaškolení obsluhy díky jednotnému uživatelskému rozhraní
 • Využívání různých úrovní alarmu s cílem snížit potenciální škody
 • Podpora široké škály komunikačních protokolů a IT standardů

Integrace technologií

 • Jeden systém pro instalaci, zprovoznění, ovládání a údržbu
 •  Otevřená architektura je jednoduše adaptovatelná pro budoucí změny a rozšíření požadavků na systém
 • Zvýšená bezpečnost uživatelů a jejich komfort díky pokročilým interakcím mezi jednotlivými subsystémy
 • Lepší výkonnost budovy díky vyhodnocování naměřených dat a následné optimalizaci procesů

Desigo CC přináší širokou funkcionalitu

Zprovozňování a vizualizace

Desigo CC bylo navrženo s ohledem na jednoduchost zprovoznění a intuitivnost ovládání. Mezi funkce usnadňující práci programátora patří online zprovozňování, automatické vyhledávání v rámci BACnet sítě, široká knihovna grafických symbolů, možnost importovat soubory z AutoCADu, podpora Drag&Drop nebo řada připravených šablon pro vizualizaci technologií, podlaží i místností.

Uživatelé ocení vektorovou 2D, 2D+ nebo 3D grafiku, ovládání technologií přímo z vizualizace nebo okno s dostupnými funkcemi pro zvolený datový bod (např. historická data, reporty nebo logy), které velmi zpřehledňuje orientaci v celém systému.

Alarmy a události

Obrovským přínosem pro operátora budovy je fakt, že všechny alarmy, notifikace a události jsou signalizovány dle priorit jednotným způsobem na souhrnném řádku, který je navíc vždy viditelný na obrazovce.

Díky průvodci řešením alarmů dochází k rychlejšímu a efektivnímu řešení např. alarmů spojených s požáry. K minimalizaci škod přispívají také automatické interakce mezi systémy řízení vzduchotechniky, elektrické požární signalizace, plynových stabilních hasicích zařízení, systémů řízení únikových cest a nouzového osvětlení a dalších.

Systém nabízí také vzdálené notifikace např. pomocí mobilní aplikace a funkci eskalace alarmu při nepotvrzení příjmu alarmu uživatelem. Pro analýzu vzniku různých situací je velmi důležitý záznam o zpracování alarmu.

Reporty

Budova generuje velké množství dat a každý z uživatelů (investor, facility manažer, operátor budovy, servisní technik atd.) potřebuje pro svou práci jiná data. Desigo CC nabízí širokou škálu připravených šablon různých reportů, které je ale možné upravovat přesně dle potřeb jednotlivých uživatelů.

V rámci reportů je možné získávat grafy nebo tabulky s trendy měřených hodnot, historii alarmů a událostí v systému nebo třeba vizualizace různých technologických celků s aktuálními hodnotami. Reporty v PDF nebo CSV formátech je možné vytvářet manuálně nebo automaticky v předem nastavených časech nebo při specifických událostech v systému.

Součástí pokročilého algoritmu jsou také reporty v rámci energetického managementu, vyhodnocování profilu odběru elektřiny a vyhodnocování ¼ hodinových maxim.

Plánování, časové programy

V rámci jednoduché správy budovy nabízí Desigo CC uživatelům intuitivní rozhraní pro snadné úpravy časových plánů a kalendářů. Z jednoho místa je možné řídit časové programy vzduchotechnických zařízení, osvětlení, stínění a dalších technologií pro celou budou nebo pro její části, například v závislosti na provozních dobách jednotlivých nájemníků. To přináší komfort managementu, operátorům i nájemníkům budovy, protože časové plány nastavené v souladu s provozní dobou optimalizují spotřebu energií.

Snadné je také vytváření a kopírování programu výjimek jako jsou např. státní svátky nebo různé firemní události. Desigo CC využívá se všemi výhodami objekty BACnet analogových, binárních a vícestavových plánovačů a kalendářů.

Trendy a logy

Sledování, ukládání a vyhodnocování různých datových objektů umožňuje efektivní optimalizaci spotřeby energií a údržby ovládaných technologií.

Desigo CC nabízí zobrazení a porovnání více sledovaných objektů v jednom grafu se dvěma osami Y. Tyto trendy navíc mohou být čteny vzdáleně z automatizačních stanic (offline trendy) nebo mohou být dynamicky vytvářeny během runtime zařízení (online trendy). Průběhy poté mohou být v rámci reportů odesílány e-mailem nebo ukládány na FTP server.

Energetický management

Řízení spotřeby a energetický management je jedna z nejdůležitějších řešených úloh. Optimalizace rozložení spotřeby do časové osy a omezení odběrových špiček umožňuje snížit nasmlouvanou hodnotu čtvrthodinového maxima a snížit tak paušální poplatky u distributora elektrické energie.

Funkční energetický management také dokáže včasně detekovat anomálie v elektrické síti a předejít tak případným větším škodám. Výhodou řešení Desigo CC je podpora IEC 61850 a vytvořené knihovny pro měřiče Siemens i třetích stran.

Validovaná prostředí

Desigo CC splňuje požadavky na regionální předpisy pro tzv. validovaná prostředí, ve kterých je nutné zaznamenávat změny podmínek, sledovat změny v systému a zabraňovat neoprávněným zásahům u validovaných objektů.

Desigo CC je tedy určeno také k managementu budov v rámci farmaceutického průmyslu, potravinářství, výrobě elektronických součástek, R&D centrech nebo u bezpečnostních aplikací s auditní stopou.

Makra a skripty

V případě speciálních požadavků investora a uživatelů umožňuje Desigo CC využívat tzv. skripty, tedy více či méně sofistikované programy založené na jazyku JavaScript umožňující vykonávání např. pokročilých úloh při interakci jednotlivých technologií.

Skripty je možné spouštět na základě časových programů, při dosažení určitého stavu systému nebo ručně přímo z grafické vizualizace. Ovládání je tak možné přizpůsobit nebo rozšířit dle konkrétních potřeb uživatele.

Otevřená platforma

Desigo CC je založeno na globálních standardech jako je BACnet, OPC, Modbus, IEC 61850, SNMP, ONVIF, M-Bus nebo KNX, jejichž prostřednictvím umožňuje integraci Siemens zařízení i zařízení třetích stran.

Díky tzv. REST webovým službám je navíc možné vytvářet aplikace třetích stran, které mohou komunikovat prostřednictvím Desigo CC se všemi připojenými technologiemi. V neposlední řadě je možné integrovat také jakýkoliv proprietární protokol a vytvářet např. OEM řešení.

Certifikace BTL B-AWS přináší investorům ochranu investice a řešení využívající moderní IT technologie. Velká pozornost je věnována také IT bezpečnosti, a proto je Desigo CC vytvořeno v souladu s IEC 62443.

Kontaktní formulář

* ... Prosím vyplňte položky označené hvězdičkou. Budeme tak moci rychleji a lépe reagovat na Váš dotaz. Děkujeme.