background

Desigo

Flexibilní řídicí systém pro moderní energeticky efektivní budovy

Jeden systém pro všechny požadavky moderních budov

Budovy dnes představují přibližně 40% světové spotřeby energií a stále více tak nabývá na důležitosti jejich energetická účinnost a udržitelnost. Lidé navíc tráví uvnitř budov naprostou většinu jejich života, a proto je velmi důležité vytvářet v budovách pro jejich uživatele komfortní prostředí. Obrovskou výzvou je tak dosáhnutí požadovaného komfortu při maximálně efektivním provozu celé budovy. Pro dosažení tohoto stavu je nutné budovu efektivně řídit – Desigo je řešení, které tyto požadavky splňuje.

Díky své škálovatelnosti a modularitě je možné Desigo využít pro automatizaci, řízení, dohled a optimalizaci provozu jedné nebo více technologií v budovách různých velikostí. Díky kompletnímu portfoliu řídí Desigo zdroje tepla a chladu i jednotlivé místnosti a navíc nabízí také nejflexibilnější řídicí systém pro správu budovy (BMS).

Desigo - Rozšiřitelné a otevřené řešení

Životní styl lidí a jejich způsob práce se mění a tím se také mění požadavky na budovy. Pouze vysoce flexibilní a škálovatelný řídicí systém budovy může na tyto neustále se měnící požadavky reagovat. Desigo je modulární řešení, které splňuje všechny tyto nároky a přispívá tak ke spokojenosti uživatelů budov a zvyšuje tak jejich produktivitu a spokojenost. Díky využívání otevřených standardů navíc výrazně chrání investici.

Jaké technologie vám Desigo pomůže ovládat

HVAC, stínění, osvětlení

Díky úzké vazbě mezi jednotlivými místnostmi a regulátory zdrojů tepla a chladu je zajištěn maximálně efektivní provoz. Řízením stínění a osvětlení je nadále zvyšován komfort uživatelů, zvyšována energetická účinnost a snižovány provozní náklady.

Požární signalizace, zabezpečení

Integrace všech technologií do jedné platformy umožňuje snížení provozních nákladů a snazší dohled nad celou budovou. Díky průvodci alarmy je dosaženo přesnějších reakcí na nenadálé situace a tím dále zvýšena bezpečnost lidí i majetku.

Energetický management

Management výroby, ukládání, distribuce a spotřeby energie je z pohledu nákladů zcela zásadní. Díky získaným datům, sledování trendů a pokročilým reportům umožňuje Desigo optimalizovat procesy vyvažování spotřeby energie při zachování komfortu.

Co vám řešení Desigo přinese

Výrazné snížení provozních nákladů

Propojením všech technologií do jedné platformy je zajištěn maximálně efektivní provoz a dohled nad budovou jako celkem. Díky řadě funkcí jako je plánování, management alarmů, sledování trendů a pokročilé reportování lze analyzovat a následně optimalizovat všechny procesy.

Produktivní, komfortní a bezpečné prostředí

Kvalita vnitřního klimatu daná teplotou, relativní vlhkostí a koncentrací CO2 velmi výrazně ovlivňuje nejen spokojenost zaměstnanců a nájemníků, ale také má vliv na jejich zdraví a produktivitu. Řízením klimatu lze snížit riziko přenosu nachlazení a také udržovat aktivitu a produktivitu lidí.

Ochrana investice

Desigo je navrženo jako otevřená platforma a využívá otevřené komunikační standardy a je tak připraveno na budoucí rozšíření a další rozvoj digitalizace. Díky řadě možností nabízí také bezproblémovou integraci zařízení třetích stran standardizovanými i proprietárními protokoly.

Kde můžete Desigo využít

Komerční a administrativní objekty

Nemocnice a vzdělávací instituce

Kulturní a sportovní objekty

Zajímá Vás více informací?

Kontaktujte nás

* ... Prosím vyplňte položky označené hvězdičkou. Budeme tak moci rychleji a lépe reagovat na Váš dotaz. Děkujeme.