background

Siemens redukuje své emise CO2

Klimatické změny

Klimatické změny a jejich dopad na život na Zemi považuje za zásadní také Siemens. V roce 2015 jako první průmyslový koncern zahájil program CO2 neutrality všech svých aktivit do roku 2030. K tomuto závazku přispívá i Siemens Česká republika: nákupem elektrické energie z obnovitelných zdrojů, snižováním energetické náročnosti svých aktivit a opatřeními v provozu firemních aut. Od začátku kalendářního roku 2018 bude 100 % energie, kterou Siemens nakupuje pro vlastní lokality, z obnovitelných zdrojů. Ušetří tak 31 621 t CO2 ročně.

Projekt EEP Mohelnice

Závod Elektromotory Mohelnice ušetřil díky EEP projektu celkem 4500 tun CO2. Díky redukci emisí CO2 došlo k výrazným úsporám, což přispělo ke zvýšení konkurenceschopnosti závodu. Projekt EEP přinesl také zlepšení pracovních podmínek pro zaměstnance, například díky výměně osvětlení.

Siemens snížil své emise CO2 v České republice o 70 %

Český Siemens snížil své emise CO2 o 70 % v porovnání s rokem 2014. V roce 2014 činily emise CO2 v České republice 63 tisíc tun, v roce 2018 to je 18 tisíc tun. Snížení CO2 emisí v České republice představuje významný příspěvek k celosvětovému závazku společnosti Siemens dosáhnout do roku 2030 CO2 neutrality.

 

Závazkem dosáhnout do roku 2030 CO2 neutrality ukazuje Siemens nejen vedoucí roli firmy v boji proti klimatickým změnám, ale také ekonomický přínos této filozofie. Na vlastním příkladu představuje společnost technologie, které snižují CO2 a současně přinášejí finanční úspory.

 

Celosvětově Siemens do projektů na snížení energetické náročnosti investuje 2,5 miliardy korun, dva velké projekty byly zrealizovány v České republice: v závodech Mohelnice (2017) a Letohrad (2018). Do těchto dvou projektů Siemens investoval přes 80 milionů korun a dosáhl snížení emisí CO2 o 6,3 tisíc tun ročně, hodnota ušetřených energií přesahuje 16 milionů korun za rok.  Energetických úspor bylo dosaženo kombinací nových technologií a řešení, včetně využití tepla vznikajícího ve výrobě, decentralizace zdrojů tepla, zavedení chytrého osvětlení včetně řídicích systémů, využití nových řídicích systému pro management energií.