Siemens
Česká republika


Skip over Site Identifier

Siemens Česká republika


Skip over Language Selection
 
Mobility - železnice
16.9.2010

Významný krok k převedení nákladní dopravy z dálnic na železnice

METRANS nasadí do provozu nové lokomotivy Siemens.

Společnost METRANS uzavřela se společností Siemens kontrakt na dodávku tří dieselelektrických lokomotiv EuroRunner typu ER20 Cargo. Lokomotivy budou dodány v roce 2011, první lokomotiva by se u zákazníka měla objevit již během května příštího roku. METRANS plánuje nasazení těchto víceúčelových lokomotiv v nákladní přepravě na středně dlouhé vzdálenosti přes území různých států, především pak na území Slovenska, Maďarska, Německa a Česka, a tím doplní spolupráci s národními dopravci, kteří až na výjimky nezajišťují přeshraniční dopravy jednou lokomotivou. Výhodou lokomotiv je schopnost obsloužit i vlečky. Vedení vlaku jednou lokomotivou po celé jeho trase přes několik zemí zvyšuje rychlost a spolehlivost přepravy, a tím i atraktivitu a efektivnost kombinované dopravy.

Lokomotivy Siemens pro společnost METRANS jsou určeny pro mezistátní provoz, a proto budou vybaveny vlakovými zabezpečovači Mirel a Indusi. Díky tomu mohou být flexibilně nasazovány jak u nás, tak i u našich sousedů v Německu, v Rakousku, na Slovensku, nebo v Maďarsku či Slovinsku. Pro usnadnění dálkových přeprav jsou tyto lokomotivy vybaveny přídavnou naftovou nádrží. Na rozdíl od tradiční výměny lokomotiv na hranicích, a s ní spojeného čekání v pohraničních stanicích, jsou přímé vozby nákladních vlaků podstatně rychlejší, operativnější a hospodárnější. Proto znamenají zásadní krok k tomu, aby železnice odlehčila silnicím a dálnicím od těžké dálkové nákladní dopravy, která zatěžuje životní prostředí, snižuje kvalitu života ve městech a obcích, nadměrně poškozuje komunikace a omezuje plynulost provozu a zvyšuje nehodovost.

Ve srovnání se staršími typy lokomotiv dosahují lokomotivy ER20 v provozu výrazné úspory paliva, což potvrzuje zejména každodenní provoz rozsáhlé série těchto lokomotiv u národních i soukromých dopravců. Celkovou šetrnost lokomotiv k životnímu prostředí doplňují i nízká úroveň exhalací a nulový odkap ropných produktů. Tato vozidla jsou charakterizována vysokou produktivitou a nízkými provozními náklady, nízkým opotřebením tratí a vysokým stupněm bezpečnosti. Kromě neobvykle vysoké provozní spolehlivosti také vynikají velmi nízkou hlučností, specificky řešenou pro alpské země. Nízká hlučnost je u motorových lokomotiv obtížně dosažitelná, v tomto případě byla ale zajištěna použitím dvojitého sendvičového opláštění motoru. Ve své výkonové třídě je nejtišší dieselelektrickou lokomotivou na světě.

Lokomotiva ER 20 Cargo tvoří základ víceúčelové produktové rodiny EuroRunner. Euro má ve svém názvu zcela oprávněně podle schopnosti rychle dopravovat vlaky napříč evropským kontinentem. Vysokou spolehlivost a celkovou oblíbenost u zákazníků dokládá již více než 150 dodaných lokomotiv 16 železničním dopravcům v Evropě (nejvíce pro Rakousko). Na českém území se lokomotiva ER 20, známá také pod označením Rakouských drah „Herkules“, pravidelně vyskytuje od roku 2007, kdy obdržela od Drážního úřadu České republiky rozhodnutí o schválení typu. Shodou okolností první přepravu „carga“ lokomotivou ER 20 na území České republiky prováděla společnost METRANS prostřednictvím společnosti RailTransport z Prahy do Dunajské Stredy.

Technická data

Uspořádání pojezdu: Bo´Bo´
Rozchod: 1.435 mm
Hmotnost: 80 t
Délka: 19.275 mm
Vzdálenost otočných bodů podvozků: 10.362 mm
Průměr kol: 1.100 mm
Maximální rychlost: 140 km/h
Naftový motor: MTU 16V 4000 R41
Výkon: 2.000 kW
Rozjezdová tažná síla: 250 kN
Obrys vozidla: UIC 505-1

Informace o společnosti METRANS
Skupina METRANS je největším operátorem v kombinované dopravě ve Střední a Východní Evropě se sítí vlastních poboček a terminálů ve Slovinsku, Chorvatsku, Maďarsku, Slovensku, Česku a Německu s ročním obratem 200 miliónů EUR.
Denně přistavuje METRANS svým zákazníkům k vykládce či nakládce cca 2 000 kontejnerů a k tomu disponuje vlastním parkem specializovaných železničních nákladních vozů.
Ze strategických důvodů též zajišťuje svoz a rozvoz kontejnerů silničními prostředky svých subdodavatelů. Lokomotivy a dopravu přímých vlaků si opatřuje formou subdodávky od specializovaných železničních společností a to na základě dlouholetých kontraktů. Vlastní lokomotivy nebo lokomotivy své dceřiné společnosti Railtransport využívá za účelem vývoje pokrokových technologií v železniční dopravě.

Metrans a.s.
Podleská 926
104 00 Praha

Jiří Samek
CEO
Tel.: +420 602 224 505
E-mail: samek@metrans.cz

Informace o společnosti Siemens
Siemens patří mezi největší elektrotechnické firmy v Česku. Již 120 let je Siemens nedílnou součástí českého průmyslu a zárukou moderních a inovativních technologií. Vytváří více než 10 tisíc pracovních míst, což jej řadí mezi největší zaměstnavatele v Česku. Své technologie, produkty a služby dodává zákazníkům ze soukromého i státního sektoru v oblasti energetiky, zdravotnictví, průmyslové a veřejné infrastruktury a informačních technologií. Skupina podniků Siemens v České republice vykázala v obchodním roce 2008/2009 obrat 30 miliard Kč. S objemem exportu, který dosáhl 16,5 miliardy Kč, se Siemens v České republice řadí mezi největší exportéry.
Skupina Siemens Česká republika je součástí globálního elektrotechnického koncernu Siemens AG, který je přes 160 let synonymem pro špičkové technologie, inovace, kvalitu, spolehlivost a mezinárodní působení. Siemens AG je největším poskytovatelem technologií šetrných k životnímu prostředí, které generují téměř třetinu jeho celkového obratu. Ve finančním roce 2008/2009 dosáhl Siemens obratu 76,7 miliardy EUR a zaměstnával zhruba 405 tisíc zaměstnanců po celém světě.
Více informací naleznete na www.siemens.cz a www.siemens.com.

 

Siemens, s.r.o.
Siemensova 1
155 00 Praha 13

Petra Svatošová
Communication manager
Tel.: +420 233 031 744, Mob.: +420 731 124 197
E-mail: petra.svatosova@siemens.com