Technologie budov | 02. 05. 2017

Český Siemens se stal hlavním partnerem Road show 2017 – My a naše bezpečnost

Společnost Siemens ČR se v letošním roce stala partnerem cyklu odborných debat na téma My a naše bezpečnost pořádaných Národním institutem pro obranu a bezpečnost. Cílem je prohloubit diskuzi na téma zajištění obrany a bezpečnosti krajů i celé ČR se zástupci krajů, měst a obcí a laické veřejnosti a informovat o technologických řešeních, která Siemens v této oblasti nabízí.


Tato setkání, za účasti čelných představitelů bezpečnostních a obranných organizací, zástupců průmyslu, vědy a výzkumu a vzdělávacích institucí s občany, poskytují unikátní příležitost pro sdílení a získávání informací o potřebách země a krajů při řešení případných krizových situací. Mezi hlavní témata debat patří: informovanost obyvatelstva o krizových situacích, terorismus a měkké cíle, branné spolky a úloha průmyslu, vědy a vzdělávání jako podpora bezpečnosti regionu.

Odborní experti Siemens postupně vystoupí v diskusích ve všech krajích ČR. První odborná debata proběhla 11. dubna 2017 v Mladé Boleslavi pod záštitou hejtmanky kraje Jaroslavy Pokorné Jermanové, další setkání se odehraje 10. května v Praze v paláci Žofín.

V době velkého rozmachu sociálních sítí, se kterými je spojena otázka ochrany soukromí, je nesmírně důležité zaměřit se především na bezpečnostní gramotnost obyvatel, ať už jde například o vnímání svého okolí, či způsoby chování při kritických situacích,“ říká Radek Zachoval, vedoucí technického oddělení divize Building Technologies,Siemens ČR.

„Měnící se svět se základní potřebou klidu, pokoje a bezpečí, ve kterém se každý den objevují nová a komplexnější rizika, vyžaduje systémy, které nečerpají vstupní informace pouze z konvenčních systémů (PZTS, ACS, CCTV…), ale i z nově vznikajících, jako jsou např. systémy pro detekci dronů, zobrazovací systémy skrytých předmětů na těle osob, systémy rozpoznání obličejů a srovnání s databází osob, systémy pro analýzu odložených zavazadel, systémy pro analýzu přepravovaných tekutin apod. To vše se již stává součástí komplexního bezpečnostního řešení,“ doplňuje Tomáš Semerád, vedoucí obchodního oddělení Security divize Building Technologies, Siemens ČR.

Foto

Kontakt

Siemens, s.r.o., Corporate Communications
Kateřina Pištorová, telefon: +420 603 19 66 85
E-mail: katerina.pistorova@siemens.com

 

Připojte se k nám na Facebooku (www.facebook.com/SiemensCZ nebo na Twitteru (@SiemensCzech, @chytramesta). Více informací o výzkumu a vývoji naleznete na http://www.siemens.cz/press/inovace-a-zajimavosti

Další tiskové zprávy