Technologie budov | 29. 05. 2017

Český Siemens na konferenci Bezpečná škola 2017

Siemens ČR se v zastoupení své divize Building Technologies stal již tradičně Zlatým partnerem konference Bezpečná škola 2017, která proběhla 25. května v Národní technické knihovně v Praze. Firma zde představila komplexní systém zabezpečení a automatizace pro školní budovy. Ten kombinuje poplachové zabezpečovací, požární a tísňové systémy s kamerovými systémy a kontrolou vstupu do budov, a poskytuje tak nejvyšší možnou ochranu žákům, učitelům a návštěvníkům škol.


Konference Bezpečná škola každoročně seznamuje zástupce škol, státní správy a samosprávy s možnostmi financování, normami a technickými možnostmi a podmínkami při komplexním zabezpečení školských zařízení s ohledem na ochranu žáků i personálu před incidenty, vandalismem nebo krádežemi.

 

Za divizi Building Technologies vystoupil Radek Zachoval, vedoucí technického oddělení Comfort & Security, který se věnoval tématu Přístupové systémy s verifikací – provázanost kontroly vstupu a kamerových systémů, mezi něž patří kontrola vstupu, poplachové zabezpečovací a tísňové systémy (PZTS), kamerové systémy (CCTV), požární systémy, a to vše zastřešeno tematikou automatizace budov.

 

Díky rozlehlosti a komplexnosti budov je zpravidla velmi složité, využívat dílčí systémy pro zabezpečení. Přítomnost fyzické ostrahy, která bude sledovat všechny vchody, výtahy, schodiště, kanceláře i parkoviště nebo střešní terasy, zase může být velmi drahá. Spolehlivé bezpečnostní kamery hrají proto klíčovou roli v monitorování bezpečnosti uvnitř budov i v jejich okolí – v moderním zabezpečovacím systému se kamery, ve spolupráci s čipovým systémem, staly základním a nepostradatelným prvkem.

„Ze srovnání jednotlivých typů technického zabezpečení v mateřských, základních a středních školách vyplývá, že všechny tři typy škol mají nejčastěji vstup do školy zabezpečen zamčenými dveřmi a případně zvonkem. Druhým nejčastějším opatřením jsou kamerové systémy, které jsou především zastoupeny ve středních školách, naopak nejméně ve školách mateřských. Elektronické karty nebo čipy jsou mnohem častěji používány ve středních školách než v dalších typech škol,“ říká Radek Zachoval, BA (Hons), vedoucí technického oddělení Comfort & Security divize Building Technologies Siemens ČR a doplňuje: „Školská zařízení patří do skupiny tzv. měkkých cílů, což jsou prostory s vysokou koncentrací osob a nízkou úrovní zabezpečení. Naopak mezi tvrdé cíle se řadí například vojenské objekty či jiné státní i komerční objekty významného charakteru, vyžadující vysoký stupeň zabezpečení proti možnému útoku. Je však nanejvýše žádoucí, přistupovat právě ke školám a školským zařízením jako k množině tvrdých cílů, vzhledem k přítomnosti dětí a jejich mimořádné zranitelnosti v těchto zařízeních a také vzhledem k důležitosti celé instituce vzdělávání.“

 

Závěrečná část příspěvku byla věnována systému rozpoznávání obličejů. Většina porovnávacích softwarových systémů nezvládá v reálném čase důkladné pozorování a vyhodnocování. Systém Siemens má jeden z nejvýkonnějších algoritmů pro rozpoznání shody obličeje nalezeného ve snímané scéně s tím, který je veden v databázi pro porovnání (například databáze hledaných osob). Společně s výkonným hardware pak umožňuje včasné varování o pohybu takových osob v prostorách školy.

Foto

Kontakt

Siemens, s.r.o., Corporate Communications
Kateřina Pištorová, telefon: +420 603 19 66 85
E-mail: katerina.pistorova@siemens.com

 

Připojte se k nám na Facebooku (www.facebook.com/SiemensCZ nebo na Twitteru (@SiemensCzech, @chytramesta). Více informací o výzkumu a vývoji naleznete na http://www.siemens.cz/press/inovace-a-zajimavosti

Další tiskové zprávy